Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 7 Ngày 05 Tháng 11

Kết quả dự đoán xổ số Miền Trung – Thứ 6 Ngày 04 Tháng 11 đã kết thúc với thành công rực rỡ với cầu Win Bạch Thủ cầu Giải Giải 8 Đầu Đuôi – Ninh Thuận với dự đoán: Đầu: 7 – Đuôi: 8. Trúng cầu Dàn Xíu Chủ 10 Con – Gia Lai với dự đoán: 553,740,113,175,890,449,461,876,439,946. Win cầu Cặp Ba Càng – Gia Lai với dự đoán: 461,636. Trúng Bạch Thủ cầu Đặc Biệt Đầu Đít – Gia Lai với dự đoán: Đầu: 6 – Đuôi: 1. Ăn 61 cầu Tám Con Đề – Gia Lai với dự đoán: 28,18,62,32,81,79,61,10. Ăn cầu Độc Thủ Bao Lô – Gia Lai với dự đoán: 05. Ăn cầu Bạch Thủ Lô Ba Số – Ninh Thuận với dự đoán: 899

Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Thứ 7 Ngày 05 Tháng 11 của các Đài Quay: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông

Cầu Đẹp Dự đoán
Dàn Bao Lô Sáu Con Nhận Dự Đoán
Dàn Bao Lô Sáu Con Nhận Dự Đoán
Dàn 8 Con Giải 8 Nhận Dự Đoán
Dàn Lô 3 Số Tám Con Nhận Dự Đoán
Dàn Tám Con Đề Nhận Dự Đoán
10 Con Xíu Chủ Nhận Dự Đoán
Dàn Bao Lô Sáu Con Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Đề Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Bao Lô Nhận Dự Đoán
Song Thủ Ba Càng Nhận Dự Đoán
Giải 8 Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Giải 8 Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Lô Ba Số Nhận Dự Đoán
Cặp Lô Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Xíu Chủ Nhận Dự Đoán

Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 04 Tháng 11

Soi Cầu Dự đoán Kết quả dự đoán
Dàn Bao Lô 6 Con NinhThuan: 86,45,97,96,26,67, GiaLai: 26,12,00,20,82,81 NinhThuan: Win 1/6, GiaLai: Trúng 1/6
Dàn Bao Lô 6 Con NinhThuan: 86,45,97,96,26,67, GiaLai: 26,12,00,20,82,81 NinhThuan: Win 1/6, GiaLai: Trúng 1/6
Dàn Giải 8 Tám Con GiaLai: 02,53,71,01,97,42,17,44, NinhThuan: 21,73,99,33,60,29,41,68 GiaLai: Trượt, NinhThuan: Trượt
Dàn 8 Con Lô 3 Số NinhThuan: 243,202,755,689,186,814,711,588, GiaLai: 665,045,886,022,468,384,705,780 NinhThuan: Trượt, GiaLai: Win 2/8
Tám Con Đề GiaLai: 28,18,62,32,81,79,61,10, NinhThuan: 18,78,81,31,38,86,24,32 GiaLai: Ăn 61, NinhThuan: Trượt
Dàn Xíu Chủ 10 Con GiaLai: 553,740,113,175,890,449,461,876,439,946, NinhThuan: 553,684,370,847,835,949,985,813,593,597 GiaLai: Trúng, NinhThuan: Trúng
Dàn Bao Lô 6 Con NinhThuan: 86,45,97,96,26,67, GiaLai: 26,12,00,20,82,81 NinhThuan: Win 1/6, GiaLai: Trúng 1/6
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt NinhThuan: 47, GiaLai: 61 NinhThuan: Ăn, GiaLai: Win
Độc Thủ Bao Lô NinhThuan: 33, GiaLai: 05 NinhThuan: Trượt, GiaLai: Ăn
Cặp Ba Càng GiaLai: 461,636, NinhThuan: 847,778 GiaLai: Win, NinhThuan: Ăn
Giải Giải 8 Đầu Đuôi GiaLai: Đầu: 0 – Đuôi: 6, NinhThuan: Đầu: 7 – Đuôi: 8 GiaLai: Trượt, NinhThuan: Win Bạch Thủ
Đặc Biệt Đầu Đít NinhThuan: Đầu: 8 – Đuôi: 0, GiaLai: Đầu: 6 – Đuôi: 1 NinhThuan: Trượt, GiaLai: Trúng Bạch Thủ
Độc Thủ Giải Tám NinhThuan: 39, GiaLai: 67 NinhThuan: Trượt, GiaLai: Trượt
Bạch Thủ Lô Ba Số GiaLai: 270, NinhThuan: 899 GiaLai: Trượt, NinhThuan: Ăn
Cặp Lô GiaLai: 50,59, NinhThuan: 80,92 GiaLai: Ăn 50, NinhThuan: Trúng 92,80
Bạch Thủ Xíu Chủ GiaLai: 863, NinhThuan: 847 GiaLai: Trượt, NinhThuan: Win
Bảng soi cầu miền trung

Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 04 Tháng 11

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G8 9578
G7 404710
G6
3181
4327
8602
1923
6278
7893
G5 99739998
G4
49781
81112
86640
44192
02665
20497
35829
04566
39005
74865
65705
13238
98250
52899
G3
01207
98192
16905
76558
G2 4118646938
G1 5454115280
ĐB 426461136847
Bảng kết quả xổ số Miền Trung – Ngày 04 Tháng 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.