BÍ QUYẾT: Chơi lô 3 số miền trung hôm nay.

Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.

Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để có lợi nhuận cao nhất

 Các bạn có thể nạp thẻ vào Trong NGày

 Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 chúc các bạn thắng lớn mỗi hôm !

 

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
21-05-22
20-05-22Gia Lai: 099,
Ninh Thuận: 983
Trượt
19-05-22Bình Định: 178,
Quảng Trị: 031,
Quảng Bình: 725
Quảng Bình: Trúng
18-05-22Đà Nẵng: 355,
Khánh Hòa: 644
Đà Nẵng: Trúng
17-05-22Đắc Lắc: 396,
Quảng Nam: 439
Trượt
16-05-22TT Huế: 929,
Phú Yên: 804
Phú Yên: Trúng
15-05-22Kon Tum: 638,
Khánh Hòa: 661
Khánh Hòa: Trúng
14-05-22Đà Nẵng: 926,
Quảng Ngãi: 180,
Đắc Nông: 226
Quảng Ngãi: Trúng
13-05-22Gia Lai: 311,
Ninh Thuận: 625
Ninh Thuận: Trúng
12-05-22Bình Định: 947,
Quảng Trị: 994,
Quảng Bình: 077
Trượt
11-05-22Đà Nẵng: 153,
Khánh Hòa: 953
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
10-05-22Đắc Lắc: 426,
Quảng Nam: 616
Quảng Nam: Trúng
09-05-22TT Huế: 709,
Phú Yên: 595
Trượt
08-05-22Kon Tum: 058,
Khánh Hòa: 295
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
07-05-22Đà Nẵng: 697,
Quảng Ngãi: 068,
Đắc Nông: 658
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
06-05-22Gia Lai: 247,
Ninh Thuận: 639
Trượt
05-05-22Bình Định: 204,
Quảng Trị: 132,
Quảng Bình: 913
Quảng Trị: Trúng
04-05-22Đà Nẵng: 431,
Khánh Hòa: 758
Trượt
03-05-22Đắc Lắc: 598,
Quảng Nam: 583
Đắc Lắc: Trúng
02-05-22TT Huế: 431,
Phú Yên: 688
Trượt
01-05-22Kon Tum: 517,
Khánh Hòa: 702
Trượt
30-04-22Đà Nẵng: 557,
Quảng Ngãi: 694,
Đắc Nông: 303
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
29-04-22Gia Lai: 021,
Ninh Thuận: 468
Ninh Thuận: Trúng
28-04-22Bình Định: 627,
Quảng Trị: 891,
Quảng Bình: 807
Trượt
27-04-22Đà Nẵng: 693,
Khánh Hòa: 546
Đà Nẵng: Trúng
26-04-22Đắc Lắc: 100,
Quảng Nam: 623
Đắc Lắc: Trúng
25-04-22TT Huế: 999,
Phú Yên: 634
Trượt
24-04-22Kon Tum: 881,
Khánh Hòa: 117
Khánh Hòa: Trúng
23-04-22Đà Nẵng: 701,
Quảng Ngãi: 896,
Đắc Nông: 390
Đà Nẵng: Trúng
22-04-22Gia Lai: 901,
Ninh Thuận: 263
Ninh Thuận: Trúng
21-04-22Bình Định: 832,
Quảng Trị: 738,
Quảng Bình: 443
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
20-04-22Đà Nẵng: 325,
Khánh Hòa: 819
Đà Nẵng: Trúng
19-04-22Đắc Lắc: 891,
Quảng Nam: 739
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
18-04-22TT Huế: 792,
Phú Yên: 312
Phú Yên: Trúng
17-04-22Kon Tum: 489,
Khánh Hòa: 133
Trượt
16-04-22Đà Nẵng: 133,
Quảng Ngãi: 770,
Đắc Nông: 193
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
15-04-22Gia Lai: 930,
Ninh Thuận: 093
Trượt
14-04-22Bình Định: 974,
Quảng Trị: 072,
Quảng Bình: 598
Trượt
13-04-22Đà Nẵng: 686,
Khánh Hòa: 199
Trượt
12-04-22Đắc Lắc: 608,
Quảng Nam: 219
Trượt
11-04-22TT Huế: 602,
Phú Yên: 642
Trượt
10-04-22Kon Tum: 836,
Khánh Hòa: 434
Khánh Hòa: Trúng
09-04-22Đà Nẵng: 551,
Quảng Ngãi: 058,
Đắc Nông: 912
Trượt
08-04-22Gia Lai: 180,
Ninh Thuận: 773
Ninh Thuận: Trúng
07-04-22Bình Định: 679,
Quảng Trị: 777,
Quảng Bình: 759
Trượt
06-04-22Đà Nẵng: 373,
Khánh Hòa: 381
Khánh Hòa: Trúng
05-04-22Đắc Lắc: 378,
Quảng Nam: 666
Trượt
04-04-22TT Huế: 732,
Phú Yên: 476
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
03-04-22Kon Tum: 200,
Khánh Hòa: 643
Khánh Hòa: Trúng
02-04-22Đà Nẵng: 600,
Quảng Ngãi: 360,
Đắc Nông: 116
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
01-04-22Gia Lai: 413,
Ninh Thuận: 279
Trượt
31-03-22Bình Định: 221,
Quảng Trị: 251,
Quảng Bình: 172
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
30-03-22Đà Nẵng: 096,
Khánh Hòa: 372
Đà Nẵng: Trúng
29-03-22Đắc Lắc: 983,
Quảng Nam: 187
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
28-03-22TT Huế: 136,
Phú Yên: 879
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
27-03-22Kon Tum: 213,
Khánh Hòa: 690
Khánh Hòa: Trúng
26-03-22Đà Nẵng: 129,
Quảng Ngãi: 746,
Đắc Nông: 394
Trượt
25-03-22Gia Lai: 567,
Ninh Thuận: 311
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
24-03-22Bình Định: 523,
Quảng Trị: 405,
Quảng Bình: 729
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
23-03-22Đà Nẵng: 658,
Khánh Hòa: 629
Trượt
22-03-22Đắc Lắc: 220,
Quảng Nam: 636
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
21-03-22TT Huế: 890,
Phú Yên: 810
Trượt
20-03-22Kon Tum: 967,
Khánh Hòa: 909
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
19-03-22Đà Nẵng: 049,
Quảng Ngãi: 955,
Đắc Nông: 275
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
18-03-22Gia Lai: 197,
Ninh Thuận: 044
Ninh Thuận: Trúng
17-03-22Bình Định: 429,
Quảng Trị: 930,
Quảng Bình: 005
Trượt
16-03-22Đà Nẵng: 814,
Khánh Hòa: 485
Đà Nẵng: Trúng
15-03-22Đắc Lắc: 846,
Quảng Nam: 650
Đắc Lắc: Trúng
14-03-22TT Huế: 880,
Phú Yên: 375
Phú Yên: Trúng
13-03-22Kon Tum: 694,
Khánh Hòa: 161
Kon Tum: Trúng
12-03-22Đà Nẵng: 652,
Quảng Ngãi: 544,
Đắc Nông: 235
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
11-03-22Gia Lai: 622,
Ninh Thuận: 728
Gia Lai: Trúng
10-03-22Bình Định: 663,
Quảng Trị: 410,
Quảng Bình: 903
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
09-03-22Đà Nẵng: 734,
Khánh Hòa: 752
Khánh Hòa: Trúng
08-03-22Đắc Lắc: 709,
Quảng Nam: 678
Trượt
07-03-22TT Huế: 523,
Phú Yên: 481
TT Huế: Trúng
06-03-22Kon Tum: 871,
Khánh Hòa: 465
Trượt
05-03-22Đà Nẵng: 302,
Quảng Ngãi: 515,
Đắc Nông: 769
Trượt
04-03-22Gia Lai: 214,
Ninh Thuận: 658
Ninh Thuận: Trúng
03-03-22Bình Định: 355,
Quảng Trị: 204,
Quảng Bình: 963
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
02-03-22Đà Nẵng: 015,
Khánh Hòa: 138
Trượt
01-03-22Đắc Lắc: 113,
Quảng Nam: 487
Quảng Nam: Trúng
28-02-22TT Huế: 950,
Phú Yên: 451
TT Huế: Trúng
27-02-22Kon Tum: 328,
Khánh Hòa: 103
Trượt
26-02-22Đà Nẵng: 106,
Quảng Ngãi: 195,
Đắc Nông: 121
Đắc Nông: Trúng
25-02-22Gia Lai: 076,
Ninh Thuận: 952
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
24-02-22Bình Định: 544,
Quảng Trị: 417,
Quảng Bình: 518
Trượt
22-02-22Đắc Lắc: 016Đắc Lắc: Trúng