BÍ QUYẾT: Chơi lô 3 số miền trung hôm nay.

Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.

Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để có lợi nhuận cao nhất

 Các bạn có thể nạp thẻ vào Trong NGày

 Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 chúc các bạn thắng lớn mỗi hôm !

 

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
30-11-21
29-11-21TT Huế: 558,
Phú Yên: 451
Phú Yên: Trúng
28-11-21Kon Tum: 075,
Khánh Hòa: 700
Trượt
27-11-21Đà Nẵng: 356,
Quảng Ngãi: 378,
Đắc Nông: 171
Quảng Ngãi: Trúng
26-11-21Gia Lai: 627,
Ninh Thuận: 166
Ninh Thuận: Trúng
25-11-21Bình Định: 170,
Quảng Trị: 641,
Quảng Bình: 532
Bình Định: Trúng
24-11-21Đà Nẵng: 124,
Khánh Hòa: 992
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
23-11-21Đắc Lắc: 784,
Quảng Nam: 376
Trượt
22-11-21TT Huế: 917,
Phú Yên: 795
Trượt
21-11-21Kon Tum: 881,
Khánh Hòa: 235
Kon Tum: Trúng
20-11-21Đà Nẵng: 107,
Quảng Ngãi: 791,
Đắc Nông: 411
Quảng Ngãi: Trúng
19-11-21Gia Lai: 489,
Ninh Thuận: 282
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
18-11-21Bình Định: 927,
Quảng Trị: 591,
Quảng Bình: 195
Trượt
17-11-21Đà Nẵng: 498,
Khánh Hòa: 628
Đà Nẵng: Trúng
16-11-21Đắc Lắc: 176,
Quảng Nam: 979
Quảng Nam: Trúng
15-11-21TT Huế: 144,
Phú Yên: 735
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
14-11-21Kon Tum: 527,
Khánh Hòa: 573
Khánh Hòa: Trúng
13-11-21Đà Nẵng: 184,
Quảng Ngãi: 774,
Đắc Nông: 207
Đà Nẵng: Trúng
12-11-21Gia Lai: 247,
Ninh Thuận: 119
Trượt
11-11-21Bình Định: 927,
Quảng Trị: 427,
Quảng Bình: 905
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
10-11-21Đà Nẵng: 941,
Khánh Hòa: 786
Đà Nẵng: Trúng
09-11-21Đắc Lắc: 165,
Quảng Nam: 203
Quảng Nam: Trúng
08-11-21TT Huế: 180,
Phú Yên: 305
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
07-11-21Khánh Hòa: 319,
Kon Tum: 383
Kon Tum: Trúng
06-11-21Đà Nẵng: 626,
Quảng Ngãi: 705,
Đắc Nông: 090
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
05-11-21Gia Lai: 609,
Ninh Thuận: 782
Trượt
04-11-21Bình Định: 531,
Quảng Trị: 852,
Quảng Bình: 001
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
03-11-21Đà Nẵng: 784,
Khánh Hòa: 991
Trượt
02-11-21Đắc Lắc: 497,
Quảng Nam: 884
Trượt
01-11-21TT Huế: 691,
Phú Yên: 296
Phú Yên: Trúng
31-10-21Kon Tum: 120,
Khánh Hòa: 068
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
30-10-21Đà Nẵng: 507,
Quảng Ngãi: 652,
Đắc Nông: 794
Đà Nẵng: Trúng
29-10-21Gia Lai: 435,
Ninh Thuận: 135
Ninh Thuận: Trúng
28-10-21Bình Định: 291,
Quảng Trị: 930,
Quảng Bình: 274
Quảng Bình: Trúng
27-10-21Đà Nẵng: 334,
Khánh Hòa: 133
Khánh Hòa: Trúng
26-10-21Đắc Lắc: 590,
Quảng Nam: 212
Đắc Lắc: Trúng
25-10-21TT Huế: 799,
Phú Yên: 540
Trượt
24-10-21Kon Tum: 684,
Khánh Hòa: 484
Trượt
23-10-21Đà Nẵng: 549,
Quảng Ngãi: 236,
Đắc Nông: 324
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
22-10-21Gia Lai: 528,
Ninh Thuận: 526
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
21-10-21Bình Định: 071,
Quảng Trị: 376,
Quảng Bình: 285
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
20-10-21Đà Nẵng: 690,
Khánh Hòa: 848
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
19-10-21Đắc Lắc: 551,
Quảng Nam: 852
Quảng Nam: Trúng
18-10-21TT Huế: 243,
Phú Yên: 100
TT Huế: Trúng
17-10-21Kon Tum: 767,
Khánh Hòa: 380
Trượt
16-10-21Đà Nẵng: 355,
Quảng Ngãi: 624,
Đắc Nông: 014
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
15-10-21Gia Lai: 063,
Ninh Thuận: 688
Gia Lai: Trúng
14-10-21Bình Định: 060,
Quảng Trị: 154,
Quảng Bình: 930
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
13-10-21Đà Nẵng: 989,
Khánh Hòa: 378
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
12-10-21Đắc Lắc: 323,
Quảng Nam: 916
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
11-10-21TT Huế: 125,
Phú Yên: 148
TT Huế: Trúng
08-10-21Gia Lai: 155,
Ninh Thuận: 955
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
07-10-21Bình Định: 371,
Quảng Trị: 946,
Quảng Bình: 885
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
06-10-21Đà Nẵng: 480,
Khánh Hòa: 859
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
05-10-21Đắc Lắc: 961,
Quảng Nam: 231
Đắc Lắc: Trúng
04-10-21TT Huế: 710,
Phú Yên: 618
Phú Yên: Trúng
03-10-21Kon Tum: 968,
Khánh Hòa: 765
Khánh Hòa: Trúng
02-10-21Đà Nẵng: 496,
Quảng Ngãi: 708,
Đắc Nông: 162
Đắc Nông: Trúng
01-10-21Gia Lai: 594,
Ninh Thuận: 859
Gia Lai: Trúng
30-09-21Bình Định: 316,
Quảng Trị: 723,
Quảng Bình: 331
Quảng Bình: Trúng
29-09-21Đà Nẵng: 355,
Khánh Hòa: 783
Trượt
28-09-21Đắc Lắc: 113,
Quảng Nam: 503
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
27-09-21TT Huế: 280,
Phú Yên: 880
Trượt
26-09-21Kon Tum: 271,
Khánh Hòa: 851
Khánh Hòa: Trúng
25-09-21Đà Nẵng: 968,
Quảng Ngãi: 166,
Đắc Nông: 088
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
24-09-21Gia Lai: 885,
Ninh Thuận: 255
Trượt
23-09-21Bình Định: 377,
Quảng Trị: 685,
Quảng Bình: 382
Bình Định: Trúng
22-09-21Đà Nẵng: 716,
Khánh Hòa: 989
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
21-09-21Đắc Lắc: 201,
Quảng Nam: 705
Đắc Lắc: Trúng
20-09-21TT Huế: 235,
Phú Yên: 022
Trượt
19-09-21Kon Tum: 891,
Khánh Hòa: 746
Kon Tum: Trúng
18-09-21Đà Nẵng: 450,
Quảng Ngãi: 044,
Đắc Nông: 655
Đà Nẵng: Trúng
17-09-21Gia Lai: 752,
Ninh Thuận: 185
Gia Lai: Trúng
16-09-21Bình Định: 635,
Quảng Trị: 475,
Quảng Bình: 221
Trượt
15-09-21Đà Nẵng: 247,
Khánh Hòa: 362
Khánh Hòa: Trúng
14-09-21Đắc Lắc: 023,
Quảng Nam: 620
Đắc Lắc: Trúng
13-09-21TT Huế: 835,
Phú Yên: 425
TT Huế: Trúng
12-09-21Kon Tum: 314,
Khánh Hòa: 238
Trượt
11-09-21Đà Nẵng: 712,
Quảng Ngãi: 446,
Đắc Nông: 947
Đà Nẵng: Trúng
10-09-21Gia Lai: 615,
Ninh Thuận: 660
Trượt
09-09-21Bình Định: 805,
Quảng Trị: 255,
Quảng Bình: 497
Bình Định: Trúng
08-09-21Đà Nẵng: 064,
Khánh Hòa: 910
Trượt
07-09-21Đắc Lắc: 636,
Quảng Nam: 819
Đắc Lắc: Trúng
06-09-21TT Huế: 428,
Phú Yên: 254
Phú Yên: Trúng
05-09-21Kon Tum: 311,
Khánh Hòa: 983
Kon Tum: Trúng
04-09-21Đà Nẵng: 350,
Đắc Nông: 901
Trượt
03-09-21Gia Lai: 432,
Ninh Thuận: 950
Trượt
02-09-21Bình Định: 940,
Quảng Trị: 879,
Quảng Bình: 731
Bình Định: Trúng
01-09-21Đà Nẵng: 037,
Khánh Hòa: 075
Khánh Hòa: Trúng