BÍ QUYẾT: Chơi lô 3 số miền trung hôm nay.

Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.

Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để có lợi nhuận cao nhất

 Các bạn có thể nạp thẻ vào Trong NGày

 Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 chúc các bạn thắng lớn mỗi hôm !

 

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
28-03-23
27-03-23TT Huế: 952,
Phú Yên: 187
Trượt
26-03-23TT Huế: 082,
Kon Tum: 971,
Khánh Hòa: 303
Trượt
25-03-23Đà Nẵng: 028,
Quảng Ngãi: 317,
Đắc Nông: 353
Quảng Ngãi: Win
24-03-23Gia Lai: 480,
Ninh Thuận: 792
Gia Lai: Win
23-03-23Bình Định: 267,
Quảng Trị: 978,
Quảng Bình: 793
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Ăn
22-03-23Đà Nẵng: 724,
Khánh Hòa: 965
Đà Nẵng: Trúng
21-03-23Đắc Lắc: 318,
Quảng Nam: 617
Đắc Lắc: Ăn,
Quảng Nam: Trúng
20-03-23TT Huế: 572,
Phú Yên: 410
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
19-03-23TT Huế: 928,
Kon Tum: 415,
Khánh Hòa: 287
TT Huế: Ăn,
Kon Tum: Win,
Khánh Hòa: Ăn
18-03-23Đà Nẵng: 872,
Quảng Ngãi: 049,
Đắc Nông: 319
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Ăn,
Đắc Nông: Trúng
17-03-23Gia Lai: 939,
Ninh Thuận: 666
Gia Lai: Win
16-03-23Bình Định: 251,
Quảng Trị: 984,
Quảng Bình: 139
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
15-03-23Đà Nẵng: 147,
Khánh Hòa: 658
Đà Nẵng: Win
14-03-23Đắc Lắc: 153,
Quảng Nam: 965
Trượt
13-03-23TT Huế: 701,
Phú Yên: 259
Phú Yên: Trúng
12-03-23TT Huế: 766,
Kon Tum: 845,
Khánh Hòa: 640
TT Huế: Ăn,
Kon Tum: Ăn
11-03-23Đà Nẵng: 523,
Quảng Ngãi: 811,
Đắc Nông: 423
Đà Nẵng: Ăn,
Đắc Nông: Ăn
10-03-23Gia Lai: 782,
Ninh Thuận: 679
Gia Lai: Ăn
09-03-23Bình Định: 768,
Quảng Trị: 617,
Quảng Bình: 755
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
08-03-23Đà Nẵng: 082,
Khánh Hòa: 636
Trượt
07-03-23Đắc Lắc: 658,
Quảng Nam: 770
Đắc Lắc: Win,
Quảng Nam: Ăn
06-03-23TT Huế: 783,
Phú Yên: 572
Trượt
05-03-23TT Huế: 503,
Kon Tum: 829,
Khánh Hòa: 535
Kon Tum: Win,
Khánh Hòa: Ăn
04-03-23Đà Nẵng: 612,
Quảng Ngãi: 763,
Đắc Nông: 171
Trượt
03-03-23Gia Lai: 255,
Ninh Thuận: 500
Trượt
02-03-23Bình Định: 668,
Quảng Trị: 538,
Quảng Bình: 949
Bình Định: Trúng
01-03-23Đà Nẵng: 680,
Khánh Hòa: 519
Trượt
28-02-23Đắc Lắc: 809,
Quảng Nam: 261
Quảng Nam: Win
27-02-23TT Huế: 798,
Phú Yên: 857
Trượt
26-02-23TT Huế: 592,
Kon Tum: 110,
Khánh Hòa: 885
TT Huế: Trúng
25-02-23Đà Nẵng: 230,
Quảng Ngãi: 375,
Đắc Nông: 565
Quảng Ngãi: Ăn
24-02-23Gia Lai: 803,
Ninh Thuận: 711
Trượt
23-02-23Bình Định: 013,
Quảng Trị: 451,
Quảng Bình: 676
Bình Định: Win,
Quảng Trị: Ăn,
Quảng Bình: Ăn
22-02-23Đà Nẵng: 261,
Khánh Hòa: 576
Đà Nẵng: Ăn,
Khánh Hòa: Win
21-02-23Đắc Lắc: 139,
Quảng Nam: 234
Đắc Lắc: Ăn
20-02-23TT Huế: 462,
Phú Yên: 158
Trượt
19-02-23TT Huế: 526,
Kon Tum: 577,
Khánh Hòa: 841
Trượt
18-02-23Đà Nẵng: 681,
Quảng Ngãi: 643,
Đắc Nông: 310
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Win
17-02-23Gia Lai: 312,
Ninh Thuận: 143
Gia Lai: Win
16-02-23Bình Định: 355,
Quảng Trị: 487,
Quảng Bình: 006
Bình Định: Ăn,
Quảng Trị: Trúng
15-02-23Đà Nẵng: 200,
Khánh Hòa: 029
Đà Nẵng: Win,
Khánh Hòa: Ăn
14-02-23Đắc Lắc: 192,
Quảng Nam: 728
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Win
13-02-23TT Huế: 906,
Phú Yên: 230
Phú Yên: Trúng
12-02-23TT Huế: 365,
Kon Tum: 191,
Khánh Hòa: 353
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Win
11-02-23Đà Nẵng: 973,
Quảng Ngãi: 646,
Đắc Nông: 351
Trượt
10-02-23Gia Lai: 566,
Ninh Thuận: 037
Gia Lai: Ăn
09-02-23Bình Định: 982,
Quảng Trị: 164,
Quảng Bình: 239
Bình Định: Ăn,
Quảng Trị: Trúng
08-02-23Đà Nẵng: 125,
Khánh Hòa: 282
Trượt
07-02-23Đắc Lắc: 710,
Quảng Nam: 856
Quảng Nam: Win
06-02-23TT Huế: 291,
Phú Yên: 730
TT Huế: Win,
Phú Yên: Ăn
05-02-23TT Huế: 535,
Kon Tum: 283,
Khánh Hòa: 930
Trượt
04-02-23Đà Nẵng: 150,
Quảng Ngãi: 448,
Đắc Nông: 758
Quảng Ngãi: Trúng
03-02-23Gia Lai: 024,
Ninh Thuận: 184
Trượt
02-02-23Bình Định: 097,
Quảng Trị: 588,
Quảng Bình: 214
Trượt
01-02-23Đà Nẵng: 358,
Khánh Hòa: 513
Trượt
31-01-23Đắc Lắc: 549,
Quảng Nam: 940
Đắc Lắc: Win,
Quảng Nam: Win
30-01-23TT Huế: 280,
Phú Yên: 243
Phú Yên: Win
29-01-23TT Huế: 437,
Kon Tum: 103,
Khánh Hòa: 061
TT Huế: Win,
Kon Tum: Win
28-01-23Đà Nẵng: 903,
Quảng Ngãi: 738,
Đắc Nông: 118
Đà Nẵng: Ăn,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
27-01-23Gia Lai: 547,
Ninh Thuận: 078
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Win
26-01-23Bình Định: 301,
Quảng Trị: 575,
Quảng Bình: 375
Quảng Bình: Win
25-01-23Đà Nẵng: 449,
Khánh Hòa: 549
Đà Nẵng: Trúng
24-01-23Đắc Lắc: 047,
Quảng Nam: 457
Quảng Nam: Ăn
23-01-23TT Huế: 409TT Huế: Win
22-01-23TT Huế: 973,
Kon Tum: 843,
Khánh Hòa: 483
TT Huế: Ăn,
Kon Tum: Ăn,
Khánh Hòa: Trúng
21-01-23Đà Nẵng: 057,
Quảng Ngãi: 267,
Đắc Nông: 840
Đà Nẵng: Trúng
20-01-23Gia Lai: 261,
Ninh Thuận: 547
Trượt
19-01-23Bình Định: 376,
Quảng Trị: 225,
Quảng Bình: 490
Quảng Trị: Win,
Quảng Bình: Ăn
18-01-23Đà Nẵng: 086,
Khánh Hòa: 733
Khánh Hòa: Trúng
17-01-23Đắc Lắc: 601,
Quảng Nam: 912
Trượt
16-01-23TT Huế: 523,
Phú Yên: 188
TT Huế: Ăn,
Phú Yên: Ăn
15-01-23TT Huế: 951,
Kon Tum: 126,
Khánh Hòa: 537
Trượt
14-01-23Đà Nẵng: 405,
Quảng Ngãi: 245,
Đắc Nông: 983
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Win
13-01-23Gia Lai: 011,
Ninh Thuận: 531
Trượt
12-01-23Bình Định: 359,
Quảng Trị: 457,
Quảng Bình: 267
Bình Định: Ăn,
Quảng Bình: Trúng
11-01-23Đà Nẵng: 704,
Khánh Hòa: 562
Khánh Hòa: Trúng
10-01-23Đắc Lắc: 426,
Quảng Nam: 932
Trượt
09-01-23TT Huế: 275,
Phú Yên: 688
Trượt
08-01-23TT Huế: 050,
Kon Tum: 813,
Khánh Hòa: 524
TT Huế: Trúng,
Kon Tum: Ăn,
Khánh Hòa: Trúng
07-01-23Đà Nẵng: 529,
Quảng Ngãi: 283,
Đắc Nông: 285
Quảng Ngãi: Trúng
06-01-23Gia Lai: 805,
Ninh Thuận: 859
Ninh Thuận: Ăn
04-01-23Đà Nẵng: 059Trượt