BÍ QUYẾT: Chơi lô 3 số miền trung hôm nay.

Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.

Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để có lợi nhuận cao nhất

 Các bạn có thể nạp thẻ vào Trong NGày

 Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 chúc các bạn thắng lớn mỗi hôm !

 

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
07-12-22
06-12-22Đắc Lắc: 381,
Quảng Nam: 499
Trượt
05-12-22TT Huế: 360,
Phú Yên: 993
Phú Yên: Trúng
04-12-22Kon Tum: 934,
Khánh Hòa: 611
Khánh Hòa: Ăn
03-12-22Đà Nẵng: 572,
Quảng Ngãi: 015,
Đắc Nông: 667
Quảng Ngãi: Win
02-12-22Gia Lai: 074,
Ninh Thuận: 974
Ninh Thuận: Trúng
01-12-22Bình Định: 794,
Quảng Trị: 186,
Quảng Bình: 420
Trượt
30-11-22Đà Nẵng: 365,
Khánh Hòa: 738
Trượt
29-11-22Đắc Lắc: 471,
Quảng Nam: 093
Trượt
28-11-22TT Huế: 661,
Phú Yên: 600
Trượt
27-11-22Kon Tum: 414,
Khánh Hòa: 891
Trượt
26-11-22Đà Nẵng: 528,
Quảng Ngãi: 885,
Đắc Nông: 849
Đà Nẵng: Ăn,
Đắc Nông: Win
25-11-22Gia Lai: 268,
Ninh Thuận: 005
Ninh Thuận: Ăn
24-11-22Bình Định: 086,
Quảng Trị: 720,
Quảng Bình: 727
Quảng Trị: Win
23-11-22Đà Nẵng: 936,
Khánh Hòa: 670
Đà Nẵng: Ăn,
Khánh Hòa: Win
22-11-22Đắc Lắc: 697,
Quảng Nam: 634
Quảng Nam: Ăn
21-11-22TT Huế: 690,
Phú Yên: 465
Trượt
20-11-22Kon Tum: 652,
Khánh Hòa: 621
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Ăn
19-11-22Đà Nẵng: 553,
Quảng Ngãi: 505,
Đắc Nông: 280
Trượt
18-11-22Gia Lai: 959,
Ninh Thuận: 975
Ninh Thuận: Win
17-11-22Bình Định: 834,
Quảng Trị: 804,
Quảng Bình: 894
Trượt
16-11-22Đà Nẵng: 744,
Khánh Hòa: 022
Khánh Hòa: Trúng
15-11-22Đắc Lắc: 456,
Quảng Nam: 101
Đắc Lắc: Win
14-11-22TT Huế: 667,
Phú Yên: 565
TT Huế: Win
13-11-22Kon Tum: 841,
Khánh Hòa: 111
Khánh Hòa: Trúng
12-11-22Đà Nẵng: 293,
Quảng Ngãi: 631,
Đắc Nông: 606
Trượt
11-11-22Gia Lai: 589,
Ninh Thuận: 569
Ninh Thuận: Win
10-11-22Bình Định: 283,
Quảng Trị: 668,
Quảng Bình: 954
Bình Định: Win,
Quảng Trị: Ăn,
Quảng Bình: Trúng
09-11-22Đà Nẵng: 947,
Khánh Hòa: 662
Khánh Hòa: Ăn
08-11-22Đắc Lắc: 192,
Quảng Nam: 600
Đắc Lắc: Ăn,
Quảng Nam: Ăn
07-11-22TT Huế: 135,
Phú Yên: 475
TT Huế: Win
06-11-22Kon Tum: 028,
Khánh Hòa: 492
Trượt
05-11-22Đà Nẵng: 328,
Quảng Ngãi: 453,
Đắc Nông: 724
Quảng Ngãi: Win,
Đắc Nông: Trúng
04-11-22Gia Lai: 270,
Ninh Thuận: 899
Ninh Thuận: Ăn
03-11-22Bình Định: 935,
Quảng Trị: 790,
Quảng Bình: 014
Quảng Trị: Ăn,
Quảng Bình: Win
02-11-22Đà Nẵng: 345,
Khánh Hòa: 356
Đà Nẵng: Win,
Khánh Hòa: Trúng
01-11-22Đắc Lắc: 396,
Quảng Nam: 565
Đắc Lắc: Ăn
31-10-22TT Huế: 683,
Phú Yên: 428
TT Huế: Ăn,
Phú Yên: Win
30-10-22Kon Tum: 706,
Khánh Hòa: 618
Khánh Hòa: Ăn
29-10-22Đà Nẵng: 388,
Quảng Ngãi: 757,
Đắc Nông: 998
Đà Nẵng: Ăn,
Đắc Nông: Trúng
28-10-22Gia Lai: 420,
Ninh Thuận: 656
Ninh Thuận: Ăn
27-10-22Bình Định: 381,
Quảng Trị: 752,
Quảng Bình: 527
Bình Định: Win
26-10-22Đà Nẵng: 222,
Khánh Hòa: 337
Đà Nẵng: Ăn
25-10-22Đắc Lắc: 530,
Quảng Nam: 681
Trượt
24-10-22TT Huế: 428,
Phú Yên: 343
Trượt
23-10-22Kon Tum: 170,
Khánh Hòa: 604
Trượt
22-10-22Đà Nẵng: 188,
Quảng Ngãi: 244,
Đắc Nông: 428
Đà Nẵng: Win
21-10-22Gia Lai: 528,
Ninh Thuận: 715
Trượt
20-10-22Bình Định: 832,
Quảng Trị: 804,
Quảng Bình: 341
Quảng Bình: Win
19-10-22Đà Nẵng: 182,
Khánh Hòa: 224
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
18-10-22Đắc Lắc: 845,
Quảng Nam: 573
Quảng Nam: Win
17-10-22TT Huế: 672,
Phú Yên: 622
TT Huế: Ăn
16-10-22Kon Tum: 461,
Khánh Hòa: 912
Kon Tum: Ăn
15-10-22Đà Nẵng: 033,
Quảng Ngãi: 226,
Đắc Nông: 975
Trượt
14-10-22Gia Lai: 570,
Ninh Thuận: 807
Trượt
13-10-22Bình Định: 408,
Quảng Trị: 432,
Quảng Bình: 383
Quảng Trị: Win,
Quảng Bình: Trúng
12-10-22Đà Nẵng: 687,
Khánh Hòa: 615
Đà Nẵng: Trúng
11-10-22Đắc Lắc: 579,
Quảng Nam: 325
Đắc Lắc: Win,
Quảng Nam: Trúng
10-10-22TT Huế: 152,
Phú Yên: 383
TT Huế: Win
09-10-22Kon Tum: 144,
Khánh Hòa: 473
Khánh Hòa: Trúng
08-10-22Đà Nẵng: 373,
Quảng Ngãi: 237,
Đắc Nông: 190
Đà Nẵng: Win
07-10-22Gia Lai: 398,
Ninh Thuận: 117
Gia Lai: Trúng
06-10-22Bình Định: 616,
Quảng Trị: 964,
Quảng Bình: 026
Bình Định: Ăn,
Quảng Trị: Win,
Quảng Bình: Win
05-10-22Đà Nẵng: 388,
Khánh Hòa: 621
Trượt
04-10-22Đắc Lắc: 154,
Quảng Nam: 259
Quảng Nam: Ăn
03-10-22TT Huế: 839,
Phú Yên: 644
TT Huế: Win,
Phú Yên: Win
02-10-22Kon Tum: 756,
Khánh Hòa: 402
Khánh Hòa: Trúng
01-10-22Đà Nẵng: 423,
Quảng Ngãi: 151,
Đắc Nông: 535
Đắc Nông: Win
30-09-22Gia Lai: 537,
Ninh Thuận: 085
Gia Lai: Win,
Ninh Thuận: Trúng
29-09-22Bình Định: 321,
Quảng Trị: 131,
Quảng Bình: 276
Quảng Trị: Trúng
28-09-22Đà Nẵng: 753,
Khánh Hòa: 739
Trượt
27-09-22Đắc Lắc: 823,
Quảng Nam: 056
Đắc Lắc: Ăn,
Quảng Nam: Win
26-09-22TT Huế: 070,
Phú Yên: 865
TT Huế: Win
25-09-22Kon Tum: 105,
Khánh Hòa: 966
Kon Tum: Win
24-09-22Đà Nẵng: 015,
Quảng Ngãi: 931,
Đắc Nông: 048
Quảng Ngãi: Trúng
23-09-22Gia Lai: 503,
Ninh Thuận: 035
Gia Lai: Win,
Ninh Thuận: Win
22-09-22Bình Định: 557,
Quảng Trị: 974,
Quảng Bình: 843
Bình Định: Win
21-09-22Đà Nẵng: 204,
Khánh Hòa: 967
Khánh Hòa: Ăn
20-09-22Đắc Lắc: 192,
Quảng Nam: 595
Quảng Nam: Ăn
19-09-22TT Huế: 319,
Phú Yên: 221
Trượt
18-09-22Kon Tum: 612,
Khánh Hòa: 905
Kon Tum: Win,
Khánh Hòa: Ăn
17-09-22Đà Nẵng: 517,
Quảng Ngãi: 977,
Đắc Nông: 258
Trượt
16-09-22Gia Lai: 975,
Ninh Thuận: 314
Gia Lai: Ăn,
Ninh Thuận: Ăn
15-09-22Bình Định: 797,
Quảng Trị: 032,
Quảng Bình: 920
Bình Định: Ăn,
Quảng Bình: Ăn
14-09-22Đà Nẵng: 979,
Khánh Hòa: 006
Trượt
13-09-22Đắc Lắc: 288,
Quảng Nam: 842
Quảng Nam: Trúng
12-09-22TT Huế: 977,
Phú Yên: 350
Trượt
11-09-22Kon Tum: 709,
Khánh Hòa: 273
Kon Tum: Trúng
10-09-22Đà Nẵng: 273,
Quảng Ngãi: 674
Quảng Ngãi: Trúng