Nhằm mục đích cung cấp cho ACE chơi lô đề những cầu ĐẶC BIỆT MIỀN TRUNG đẹp nhất các chuyên gia của của chúng tôi đã tập trung nghiên cứu kỹ các cầu qua nhiều năm và khẳng định bắt chính xác Đặc Biệt hôm nay

Hai Số Cuối Giải Đặc Biệt MIỀN TRUNG, giá: 1.000.000 VNĐ 

 Các bạn có thể nạp thẻ vào Trong Ngày !

 Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 2 cái 500k nạp 2 lần)

 Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ hiện ra nhé!

 Để có chiến thắng lớn hơn nữa bạn có thể tham khảo thêm cầu Bao Lô MIỀN TRUNG hôm nay.

 Chúc bạn thắng lớn hôm nay với những con số chuẩn đã ra.

Đề Đặc Biệt Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
21-05-22
20-05-22Gia Lai: 53,
Ninh Thuận: 24
Gia Lai: Trúng
19-05-22Bình Định: 79,
Quảng Trị: 92,
Quảng Bình: 73
Trượt
18-05-22Đà Nẵng: 41,
Khánh Hòa: 83
Trượt
17-05-22Đắc Lắc: 88,
Quảng Nam: 88
Trượt
16-05-22TT Huế: 02,
Phú Yên: 54
Trượt
15-05-22Kon Tum: 96,
Khánh Hòa: 98
Trượt
14-05-22Đà Nẵng: 93,
Quảng Ngãi: 35,
Đắc Nông: 20
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
13-05-22Gia Lai: 30,
Ninh Thuận: 73
Trượt
12-05-22Bình Định: 27,
Quảng Trị: 85,
Quảng Bình: 62
Trượt
11-05-22Đà Nẵng: 89,
Khánh Hòa: 78
Trượt
10-05-22Đắc Lắc: 75,
Quảng Nam: 90
Trượt
09-05-22TT Huế: 37,
Phú Yên: 69
Trượt
08-05-22Kon Tum: 50,
Khánh Hòa: 62
Kon Tum: Trúng
07-05-22Đà Nẵng: 69,
Quảng Ngãi: 25,
Đắc Nông: 61
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
06-05-22Gia Lai: 54,
Ninh Thuận: 75
Ninh Thuận: Trúng
05-05-22Bình Định: 65,
Quảng Trị: 81,
Quảng Bình: 10
Trượt
04-05-22Đà Nẵng: 21,
Khánh Hòa: 76
Trượt
03-05-22Đắc Lắc: 28,
Quảng Nam: 55
Đắc Lắc: Trúng
02-05-22TT Huế: 71,
Phú Yên: 70
Trượt
01-05-22Kon Tum: 41,
Khánh Hòa: 55
Trượt
30-04-22Đà Nẵng: 72,
Quảng Ngãi: 40,
Đắc Nông: 60
Trượt
29-04-22Gia Lai: 24,
Ninh Thuận: 41
Trượt
28-04-22Bình Định: 83,
Quảng Trị: 24,
Quảng Bình: 74
Quảng Trị: Trúng
27-04-22Đà Nẵng: 77,
Khánh Hòa: 76
Trượt
26-04-22Đắc Lắc: 08,
Quảng Nam: 32
Trượt
25-04-22TT Huế: 81,
Phú Yên: 27
Trượt
24-04-22Kon Tum: 85,
Khánh Hòa: 97
Trượt
23-04-22Đà Nẵng: 88,
Quảng Ngãi: 44,
Đắc Nông: 49
Đà Nẵng: Trúng
22-04-22Gia Lai: 45,
Ninh Thuận: 99
Ninh Thuận: Trúng
21-04-22Bình Định: 01,
Quảng Trị: 59,
Quảng Bình: 76
Quảng Trị: Trúng
20-04-22Đà Nẵng: 86,
Khánh Hòa: 95
Trượt
19-04-22Đắc Lắc: 07,
Quảng Nam: 58
Quảng Nam: Trúng
18-04-22TT Huế: 74,
Phú Yên: 05
TT Huế: Trúng
17-04-22Kon Tum: 54,
Khánh Hòa: 80
Trượt
16-04-22Đà Nẵng: 66,
Quảng Ngãi: 92,
Đắc Nông: 25
Đắc Nông: Trúng
15-04-22Gia Lai: 90,
Ninh Thuận: 34
Trượt
14-04-22Bình Định: 24,
Quảng Trị: 47,
Quảng Bình: 92
Trượt
13-04-22Đà Nẵng: 64,
Khánh Hòa: 34
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
12-04-22Đắc Lắc: 81,
Quảng Nam: 06
Trượt
11-04-22TT Huế: 35,
Phú Yên: 96
Trượt
10-04-22Kon Tum: 99,
Khánh Hòa: 51
Kon Tum: Trúng
09-04-22Đà Nẵng: 42,
Quảng Ngãi: 25,
Đắc Nông: 25
Trượt
08-04-22Gia Lai: 11,
Ninh Thuận: 16
Trượt
07-04-22Bình Định: 44,
Quảng Trị: 82,
Quảng Bình: 78
Bình Định: Trúng
06-04-22Đà Nẵng: 36,
Khánh Hòa: 73
Trượt
05-04-22Đắc Lắc: 56,
Quảng Nam: 24
Đắc Lắc: Trúng
04-04-22TT Huế: 74,
Phú Yên: 80
TT Huế: Trúng
03-04-22Kon Tum: 11,
Khánh Hòa: 44
Trượt
02-04-22Đà Nẵng: 90,
Quảng Ngãi: 87,
Đắc Nông: 07
Đà Nẵng: Trúng
01-04-22Gia Lai: 22,
Ninh Thuận: 96
Trượt
31-03-22Bình Định: 05,
Quảng Trị: 02,
Quảng Bình: 72
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
30-03-22Đà Nẵng: 84,
Khánh Hòa: 08
Trượt
29-03-22Đắc Lắc: 26,
Quảng Nam: 03
Quảng Nam: Trúng
28-03-22TT Huế: 36,
Phú Yên: 59
TT Huế: Trúng
27-03-22Kon Tum: 33,
Khánh Hòa: 95
Trượt
26-03-22Đà Nẵng: 23,
Quảng Ngãi: 95,
Đắc Nông: 31
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
25-03-22Gia Lai: 32,
Ninh Thuận: 11
Trượt
24-03-22Bình Định: 60,
Quảng Trị: 87,
Quảng Bình: 26
Bình Định: Trúng
23-03-22Đà Nẵng: 39,
Khánh Hòa: 96
Trượt
22-03-22Đắc Lắc: 63,
Quảng Nam: 79
Trượt
21-03-22TT Huế: 51,
Phú Yên: 71
Trượt
20-03-22Kon Tum: 36,
Khánh Hòa: 04
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
19-03-22Đà Nẵng: 27,
Quảng Ngãi: 54,
Đắc Nông: 21
Đắc Nông: Trúng
18-03-22Gia Lai: 72,
Ninh Thuận: 60
Ninh Thuận: Trúng
17-03-22Bình Định: 97,
Quảng Trị: 05,
Quảng Bình: 86
Trượt
16-03-22Đà Nẵng: 35,
Khánh Hòa: 57
Đà Nẵng: Trúng
15-03-22Đắc Lắc: 09,
Quảng Nam: 29
Trượt
14-03-22TT Huế: 45,
Phú Yên: 97
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
13-03-22Kon Tum: 56,
Khánh Hòa: 10
Trượt
12-03-22Đà Nẵng: 82,
Quảng Ngãi: 91,
Đắc Nông: 87
Trượt
11-03-22Gia Lai: 51,
Ninh Thuận: 31
Trượt
10-03-22Bình Định: 41,
Quảng Trị: 76,
Quảng Bình: 27
Trượt
09-03-22Đà Nẵng: 94,
Khánh Hòa: 11
Trượt
08-03-22Đắc Lắc: 41,
Quảng Nam: 91
Trượt
07-03-22TT Huế: 35,
Phú Yên: 07
Phú Yên: Trúng
06-03-22Kon Tum: 67,
Khánh Hòa: 46
Trượt
05-03-22Đà Nẵng: 87,
Quảng Ngãi: 48,
Đắc Nông: 09
Trượt
04-03-22Gia Lai: 11,
Ninh Thuận: 11
Trượt
03-03-22Bình Định: 89,
Quảng Trị: 53,
Quảng Bình: 21
Trượt
02-03-22Đà Nẵng: 98,
Khánh Hòa: 68
Trượt
01-03-22Đắc Lắc: 57,
Quảng Nam: 69
Trượt
28-02-22TT Huế: 40,
Phú Yên: 20
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
27-02-22Kon Tum: 92,
Khánh Hòa: 08
Trượt
26-02-22Đà Nẵng: 00,
Quảng Ngãi: 07,
Đắc Nông: 29
Trượt
25-02-22Gia Lai: 34,
Ninh Thuận: 67
Trượt
24-02-22Bình Định: 56,
Quảng Trị: 29,
Quảng Bình: 76
Trượt
22-02-22Đắc Lắc: 17Trượt