Chính Sách

QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI: 

1. Không khuyến khích ép buộc kèo chéo tham gia sử dụng trên trang Web tất cả đều là tự nguyện

2. Không chịu bất một cứ trách nhiệm và tổn thất thiệt hại vật chất hay tinh thần  nào về việc sử dụng thông tin trên Web

3. Không chịu bất cứ trách nhiệm nào trước pháp luật với thông tin đưa ra vì đây chỉ là tham khảo cho người dùng tùy ý lựa chọn

4. Hãy cân nhắc trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi và chọn cách chơi phù hợp

5. Website nghiêm cấm truy cập đối với đối tượng vị thành niên

6. Mọi người chơi phải tự chịu trách nhiệm với tài sản của mình