Chúng Tôi Đã Có Số MB Chắc Ăn Đề đầu đuôi VIP ,Cam Kết Chính Xác, Khẳng Định Chuẩn Xác.

 Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay MB Chắc Ăn Đề Đầu Đuôi

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 5 cái 100k )

 Số sẽ hiện ra khi bạn nạp đầy đủ số tiền yêu cầu.

 Để chắc chắn chiến thắng hôm nay bạn có thể tham khảo thêm dàn lô 8 số miền bắc hôm nay.

 Hỗ trợ khi nạp thẻ sai qua khung chát.

Chiến thắng đến với người dám đầu tư !

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
07-12-22
06-12-22Đầu: 0 - Đuôi: 2Win đầu 0
05-12-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Ăn đuôi 4
04-12-22Đầu: 1 - Đuôi: 8Ăn đuôi 8
03-12-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Ăn đuôi 6
02-12-22Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt
01-12-22Đầu: 2 - Đuôi: 0Ăn đuôi 0
30-11-22Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt
29-11-22Đầu: 3 - Đuôi: 5Trượt
28-11-22Đầu: 0 - Đuôi: 9Win đầu 0
27-11-22Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt
26-11-22Đầu: 9 - Đuôi: 6Ăn Bạch Thủ
25-11-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Win đầu 1
24-11-22Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đầu 9
23-11-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
22-11-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Ăn Bạch Thủ
21-11-22Đầu: 9 - Đuôi: 1Win Bạch Thủ
20-11-22Đầu: 7 - Đuôi: 0Ăn Bạch Thủ
19-11-22Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đầu 3
18-11-22Đầu: 9 - Đuôi: 0Ăn đầu 9
17-11-22Đầu: 6 - Đuôi: 6Win đuôi 6
16-11-22Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
15-11-22Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt
14-11-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Ăn đuôi 4
13-11-22Đầu: 0 - Đuôi: 5Win Bạch Thủ
12-11-22Đầu: 1 - Đuôi: 2Ăn đầu 1
11-11-22Đầu: 3 - Đuôi: 7Win đầu 3
10-11-22Đầu: 7 - Đuôi: 0Ăn đuôi 0
09-11-22Đầu: 6 - Đuôi: 5Ăn Bạch Thủ
08-11-22Đầu: 3 - Đuôi: 0Win Bạch Thủ
07-11-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng Bạch Thủ
06-11-22Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đầu 7
05-11-22Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng Bạch Thủ
04-11-22Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
03-11-22Đầu: 8 - Đuôi: 9Ăn đuôi 9
02-11-22Đầu: 9 - Đuôi: 6Win đuôi 6
01-11-22Đầu: 7 - Đuôi: 6Ăn Bạch Thủ
31-10-22Đầu: 4 - Đuôi: 6Win đầu 4
30-10-22Đầu: 8 - Đuôi: 0Ăn đầu 8
29-10-22Đầu: 7 - Đuôi: 7Win đuôi 7
28-10-22Đầu: 6 - Đuôi: 1Ăn đuôi 1
27-10-22Đầu: 7 - Đuôi: 5Trượt
26-10-22Đầu: 3 - Đuôi: 2Ăn đầu 3
25-10-22Đầu: 8 - Đuôi: 4Win đuôi 4
24-10-22Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đầu 9
23-10-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
22-10-22Đầu: 9 - Đuôi: 8Win Bạch Thủ
21-10-22Đầu: 0 - Đuôi: 0Win Bạch Thủ
20-10-22Đầu: 6 - Đuôi: 3Win đầu 6
19-10-22Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
18-10-22Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đầu 5
17-10-22Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
16-10-22Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 4
15-10-22Đầu: 3 - Đuôi: 4Win đầu 3
14-10-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Win đuôi 4
13-10-22Đầu: 5 - Đuôi: 3Win Bạch Thủ
12-10-22Đầu: 2 - Đuôi: 5Win đuôi 5
11-10-22Đầu: 3 - Đuôi: 9Ăn đầu 3
10-10-22Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1
09-10-22Đầu: 8 - Đuôi: 9Win đuôi 9
08-10-22Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng Bạch Thủ
07-10-22Đầu: 0 - Đuôi: 7Ăn đuôi 7
06-10-22Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đầu 5
05-10-22Đầu: 8 - Đuôi: 3Ăn Bạch Thủ
04-10-22Đầu: 5 - Đuôi: 2Win đầu 5
03-10-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6
02-10-22Đầu: 8 - Đuôi: 6Trượt
01-10-22Đầu: 1 - Đuôi: 0Ăn đầu 1
30-09-22Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng Bạch Thủ
29-09-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng Bạch Thủ
28-09-22Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng Bạch Thủ
27-09-22Đầu: 5 - Đuôi: 0Ăn đuôi 0
26-09-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Ăn đầu 1
25-09-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Win đầu 0
24-09-22Đầu: 5 - Đuôi: 4Win Bạch Thủ
23-09-22Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 3
22-09-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Ăn đuôi 7
21-09-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Win đuôi 3
20-09-22Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đầu 2
19-09-22Đầu: 9 - Đuôi: 0Ăn đầu 9
18-09-22Đầu: 9 - Đuôi: 3Win đầu 9
17-09-22Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt
15-09-22Đầu: 5 - Đuôi: 4Ăn Bạch Thủ
14-09-22Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt
13-09-22Đầu: 4 - Đuôi: 9Trượt
12-09-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt
11-09-22Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 5
10-09-22Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 3
09-09-22Đầu: 4 - Đuôi: 0Trượt
08-09-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
07-09-22Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 6
06-09-22Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
05-09-22Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 4
04-09-22Đầu: 4 - Đuôi: 3Trượt
03-09-22Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
02-09-22Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
01-09-22Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
31-08-22Đầu: 7 - Đuôi: 3Trượt
30-08-22Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đầu 5
29-08-22Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
28-08-22Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 4
27-08-22Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
26-08-22Đầu: 3 - Đuôi: 5Trượt
25-08-22Đầu: 6 - Đuôi: 6Trượt
24-08-22Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 3
23-08-22Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt
22-08-22Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đầu 5
21-08-22Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
20-08-22Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đầu 1
19-08-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
18-08-22Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
17-08-22Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng Đề
16-08-22Đầu: 9 - Đuôi: 6Trượt
15-08-22Đầu: 0 - Đuôi: 2Trượt
14-08-22Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 1
13-08-22Đầu: 1 - Đuôi: 4Trượt
12-08-22Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
11-08-22Đầu: 1 - Đuôi: 0Trượt
10-08-22Đầu: 0 - Đuôi: 5Trượt
09-08-22Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 8
08-08-22Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng Đề
07-08-22Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng Đề
06-08-22Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng Đề
05-08-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1
04-08-22Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9
03-08-22Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đầu 8
02-08-22Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 3
01-08-22Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng Đề