Chúng Tôi Đã Có Số MB Chắc Ăn Đề đầu đuôi VIP ,Cam Kết Chính Xác, Khẳng Định Chuẩn Xác.

 Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay MB Chắc Ăn Đề Đầu Đuôi

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 5 cái 100k )

 Số sẽ hiện ra khi bạn nạp đầy đủ số tiền yêu cầu.

 Để chắc chắn chiến thắng hôm nay bạn có thể tham khảo thêm dàn lô 8 số miền bắc hôm nay.

 Hỗ trợ khi nạp thẻ sai qua khung chát.

Chiến thắng đến với người dám đầu tư !

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
09-08-22
08-08-22Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng Đề
07-08-22Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng Đề
06-08-22Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng Đề
05-08-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1
04-08-22Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9
03-08-22Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đầu 8
02-08-22Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 3
01-08-22Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng Đề
31-07-22Đầu: 4 - Đuôi: 9Trượt
30-07-22Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng Đề
29-07-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 0
28-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng Đề
27-07-22Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
26-07-22Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đầu 5
25-07-22Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 0
24-07-22Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng Đề
23-07-22Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
22-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 9
21-07-22Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 0
20-07-22Đầu: 3 - Đuôi: 8Trượt
19-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng Đề
18-07-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng Đề
17-07-22Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 2
16-07-22Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
15-07-22Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng Đề
14-07-22Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 5
13-07-22Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
12-07-22Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng Đề
11-07-22Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 0
10-07-22Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7
09-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng Đề
08-07-22Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 2
07-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đầu 9
06-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng Đề
05-07-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đầu 0
04-07-22Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng Đề
03-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đầu 9
02-07-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt
01-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng Đề
30-06-22Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng Đề
29-06-22Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
28-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
27-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng Đề
26-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng Đề
25-06-22Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
24-06-22Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
23-06-22Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
22-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
21-06-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Trượt
20-06-22Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt
19-06-22Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
18-06-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 9
17-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7
16-06-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
15-06-22Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đầu 1
14-06-22Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt
13-06-22Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đầu 2
12-06-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
11-06-22Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đầu 2
10-06-22Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
09-06-22Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8
08-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đầu 7
07-06-22Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng Đề
06-06-22Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt
05-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Đề
04-06-22Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 3
03-06-22Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
02-06-22Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Đề
01-06-22Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 1
31-05-22Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
30-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng Đề
29-05-22Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 5
28-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1
27-05-22Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6
26-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 1
25-05-22Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
24-05-22Đầu: 3 - Đuôi: 4Trượt
23-05-22Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
22-05-22Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề
21-05-22Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
20-05-22Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng Đề
19-05-22Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 6
18-05-22Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 4
17-05-22Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
16-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đầu 1
15-05-22Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng Đề
14-05-22Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
13-05-22Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng Đề
12-05-22Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 6
11-05-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề
10-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 0
09-05-22Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng Đề
08-05-22Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đầu 3
07-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đầu 0
06-05-22Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt
05-05-22Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đầu 5
04-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 1
03-05-22Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
02-05-22Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 7
01-05-22Đầu: 5 - Đuôi: 4Trượt
30-04-22Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
29-04-22Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 3
28-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 0
27-04-22Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4
26-04-22Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 4
25-04-22Đầu: 3 - Đuôi: 4Trượt
24-04-22Đầu: 6 - Đuôi: 1Trượt
23-04-22Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
22-04-22Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
21-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9
20-04-22Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng Đề
19-04-22Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đầu 6
18-04-22Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 3
17-04-22Đầu: 8 - Đuôi: 6Trượt
16-04-22Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
15-04-22Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
14-04-22Đầu: 8 - Đuôi: 0Trượt
13-04-22Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6
12-04-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Trượt
11-04-22Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
10-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đầu 9
09-04-22Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
08-04-22Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng Đề
07-04-22Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng Đề
06-04-22Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đầu 3
05-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng Đề
04-04-22Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
03-04-22Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 6
02-04-22Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 6
01-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng Đề
31-03-22Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
30-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đầu 1
29-03-22Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 0
28-03-22Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
27-03-22Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
26-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
25-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6
24-03-22Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đầu 0
23-03-22Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng Đề
22-03-22Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
21-03-22Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt
20-03-22Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng Đề
19-03-22Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt
18-03-22Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 0
17-03-22Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
16-03-22Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt
15-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 6
14-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 6
13-03-22Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 5
12-03-22Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
11-03-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
10-03-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng Đề
09-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 6
08-03-22Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9
07-03-22Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7
06-03-22Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt
05-03-22Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
04-03-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
03-03-22Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
02-03-22Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đầu 9
01-03-22Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đầu 7
28-02-22Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đầu 7
27-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 6
26-02-22Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng Đề
25-02-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 0
24-02-22Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 8
23-02-22Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
22-02-22Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt
21-02-22Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
20-02-22Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đầu 8
19-02-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
18-02-22Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 9
17-02-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Trượt
16-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 6
15-02-22Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng Đề
14-02-22Đầu: 1 - Đuôi: 1Trượt
13-02-22Đầu: 4 - Đuôi: 0Trượt
12-02-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt
11-02-22Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đầu 0
10-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 6
09-02-22Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đầu 9
08-02-22Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng Đề
07-02-22Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
06-02-22Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt
05-02-22Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng Đề
04-02-22Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề
30-01-22Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 6
29-01-22Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng Đề
28-01-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
27-01-22Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
26-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 0
25-01-22Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt
24-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt
23-01-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt
22-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
21-01-22Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng Đề
20-01-22Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
19-01-22Đầu: 4 - Đuôi: 4Trượt
18-01-22Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
17-01-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt