Chúng Tôi Đã Có Số MB Chắc Ăn Đề đầu đuôi VIP ,Cam Kết Chính Xác, Khẳng Định Chuẩn Xác.

 Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay MB Chắc Ăn Đề Đầu Đuôi

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 5 cái 100k )

 Số sẽ hiện ra khi bạn nạp đầy đủ số tiền yêu cầu.

 Để chắc chắn chiến thắng hôm nay bạn có thể tham khảo thêm dàn lô 8 số miền bắc hôm nay.

 Hỗ trợ khi nạp thẻ sai qua khung chát.

Chiến thắng đến với người dám đầu tư !

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
30-09-23
29-09-23Đầu: 4 - Đuôi: 4Win Bạch Thủ
28-09-23Đầu: 5 - Đuôi: 8Win đuôi 8
27-09-23Đầu: 4 - Đuôi: 7Win Bạch Thủ
26-09-23Đầu: 3 - Đuôi: 9Ăn đầu 3
25-09-23Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt
24-09-23Đầu: 3 - Đuôi: 8Win đuôi 8
23-09-23Đầu: 2 - Đuôi: 2Win Bạch Thủ
22-09-23Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1
21-09-23Đầu: 5 - Đuôi: 6Ăn đuôi 6
20-09-23Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đầu 0
19-09-23Đầu: 2 - Đuôi: 6Ăn đầu 2
18-09-23Đầu: 0 - Đuôi: 7Win đầu 0
17-09-23Đầu: 6 - Đuôi: 3Win đầu 6
16-09-23Đầu: 2 - Đuôi: 7Ăn đầu 2
15-09-23Đầu: 2 - Đuôi: 0Ăn Bạch Thủ
14-09-23Đầu: 6 - Đuôi: 2Win đuôi 2
13-09-23Đầu: 5 - Đuôi: 5Win đầu 5
12-09-23Đầu: 9 - Đuôi: 2Ăn đuôi 2
11-09-23Đầu: 6 - Đuôi: 4Ăn đầu 6
10-09-23Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đầu 0
09-09-23Đầu: 4 - Đuôi: 2Win đuôi 2
08-09-23Đầu: 7 - Đuôi: 4Ăn đầu 7
07-09-23Đầu: 5 - Đuôi: 6Win Bạch Thủ
06-09-23Đầu: 3 - Đuôi: 9Win đuôi 9
05-09-23Đầu: 6 - Đuôi: 2Ăn đầu 6
04-09-23Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng Bạch Thủ
03-09-23Đầu: 6 - Đuôi: 0Trượt
02-09-23Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng Bạch Thủ
01-09-23Đầu: 7 - Đuôi: 9Win Bạch Thủ
31-08-23Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 4
30-08-23Đầu: 1 - Đuôi: 1Ăn đuôi 1
29-08-23Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt
28-08-23Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt
27-08-23Đầu: 4 - Đuôi: 1Win đầu 4
26-08-23Đầu: 5 - Đuôi: 7Ăn đầu 5
25-08-23Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đầu 4
24-08-23Đầu: 4 - Đuôi: 3Win đuôi 3
23-08-23Đầu: 3 - Đuôi: 7Ăn đầu 3
22-08-23Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 7
21-08-23Đầu: 2 - Đuôi: 7Win đầu 2
20-08-23Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
19-08-23Đầu: 3 - Đuôi: 0Win Bạch Thủ
18-08-23Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đầu 8
17-08-23Đầu: 8 - Đuôi: 2Ăn đầu 8
16-08-23Đầu: 6 - Đuôi: 0Trượt
15-08-23Đầu: 4 - Đuôi: 2Trượt