Dựa vào thông kế tuần hoàn + Tiên lượng chuẩn xác từ các chuyên gia.

 kết hợp phần mềm soi cầu cao cấp.

 chúng tôi đã xác định được DÀN 4 CON 3 CÀNG VIP có tỉ lệ ra cao nhất trong ngày.

Để nhận được DÀN 4 CON 3 CÀNG VÍP  bạn cần nạp đủ số tiền DỊCH VỤ ở Ô NẠP THẺ bên dưới

➨ Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO

 Để có chiến thắng trọn vẹn nhất hôm nay, bạn nên tham khảo thêm 1 số cầu chuẩn như dàn lô 4 con Miền Bắc hôm nay.

 Hỗ trợ qua khung chát khi gặp sự cố xảy ra.

 Chúc các bạn thắng lớn hôm nay.

Bộ 3 Càng 4 Con VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,200,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
21-09-21
21-09-21168,083,166,530Trúng 083
20-09-21100,131,070,765Trượt
19-09-21194,163,678,957Trúng 957
18-09-21891,359,279,808Trượt
17-09-21570,314,851,144Trượt
16-09-21418,930,100,128Trượt
15-09-21838,843,570,965Trúng 965
14-09-21631,268,845,951Trượt
13-09-21498,201,945,573Trượt
12-09-21784,934,275,948Trượt
11-09-21654,182,909,924Trúng 654
10-09-21035,501,938,140Trượt
09-09-21742,495,795,352Trượt
08-09-21969,051,013,772Trượt
07-09-21608,007,885,347Trượt
06-09-21021,837,036,179Trượt
05-09-21345,418,041,716Trượt
04-09-21855,343,627,962Trúng 855
03-09-21608,676,881,874Trượt
02-09-21542,300,461,021Trượt
01-09-21678,284,627,704Trúng 627
31-08-21577,620,097,171Trúng 620
30-08-21513,670,666,960Trượt
29-08-21611,491,578,755Trúng 755
28-08-21828,843,868,659Trượt
27-08-21265,842,934,203Trượt
26-08-21983,099,199,482Trượt
25-08-21164,296,603,604Trượt
24-08-21262,345,004,758Trượt
23-08-21413,786,443,036Trượt
22-08-21632,096,701,385Trượt
21-08-21179,640,276,265Trượt
20-08-21727,112,848,199Trượt
19-08-21869,130,227,920Trượt
18-08-21580,379,781,459Trượt
17-08-21619,040,779,968Trượt
16-08-21725,200,909,225Trượt
15-08-21876,160,418,255Trượt
14-08-21377,958,635,735Trượt
13-08-21876,044,353,815Trúng 044
12-08-21372,114,890,156Trượt
11-08-21664,114,620,084Trúng 620
10-08-21020,418,705,324Trượt
09-08-21994,025,383,578Trượt
08-08-21746,581,299,139Trượt
07-08-21556,954,050,976Trượt
06-08-21612,470,580,265Trượt
05-08-21720,925,261,271Trượt
04-08-21680,026,258,684Trượt
03-08-21585,112,215,306Trượt
02-08-21485,807,623,118Trượt
01-08-21452,292,250,636Trượt
31-07-21590,692,506,684Trượt
30-07-21803,959,489,827Trượt
29-07-21976,998,336,195Trượt
28-07-21799,107,873,574Trượt
27-07-21371,666,343,869Trúng 371
26-07-21249,987,891,327Trúng 891
25-07-21976,298,985,712Trượt
24-07-21196,449,891,062Trúng 196
23-07-21092,886,257,352Trượt
22-07-21699,981,874,284Trượt
21-07-21952,079,027,098Trượt
20-07-21666,305,177,688Trượt
19-07-21689,033,827,725Trượt
18-07-21142,184,244,538Trượt
17-07-21386,531,510,534Trượt
16-07-21591,557,156,782Trúng 782
15-07-21880,994,281,983Trượt
14-07-21811,777,590,156Trượt
13-07-21149,094,660,221Trượt
12-07-21149,178,228,323Trúng 323
11-07-21950,685,430,370Trượt
10-07-21909,156,701,900Trượt
09-07-21917,267,652,069Trượt
08-07-21651,346,881,051Trúng 346
07-07-21318,002,196,538Trượt
06-07-21227,528,340,154Trượt
05-07-21355,626,736,518Trượt
04-07-21816,027,665,323Trượt
03-07-21918,223,487,227Trượt
02-07-21714,376,888,635Trượt
01-07-21418,210,029,430Trượt
30-06-21319,357,427,430Trượt
29-06-21791,605,540,595Trúng 791
28-06-21053,679,556,949Trượt
27-06-21762,568,870,176Trượt
26-06-21183,177,698,639Trượt
25-06-21307,579,501,626Trượt
24-06-21458,700,612,883Trượt
23-06-21699,391,747,848Trúng 699
22-06-21861,126,505,834Trúng 505
21-06-21105,796,009,532Trượt
20-06-21797,109,181,351Trượt
19-06-21688,220,361,702Trượt
18-06-21908,213,715,761Trúng 761
17-06-21577,444,110,000Trượt
16-06-21689,989,527,180Trượt
15-06-21554,365,347,941Trượt
14-06-21282,222,388,880Trượt
13-06-21433,557,521,033Trượt
12-06-21501,473,156,464Trượt
11-06-21029,348,800,081Trúng 348
10-06-21614,326,979,188Trúng 979
09-06-21099,272,044,568Trúng 099
08-06-21340,913,266,156Trúng 266
07-06-21783,212,654,718Trượt
06-06-21663,689,842,537Trúng 663
05-06-21154,627,779,226Trượt
04-06-21706,849,839,185Trượt
03-06-21721,074,219,007Trúng 721
02-06-21679,284,250,116Trượt
01-06-21079,048,238,919Trượt