Dựa vào thông kế tuần hoàn + Tiên lượng chuẩn xác từ các chuyên gia.

 kết hợp phần mềm soi cầu cao cấp.

 chúng tôi đã xác định được DÀN 4 CON 3 CÀNG VIP có tỉ lệ ra cao nhất trong ngày.

Để nhận được DÀN 4 CON 3 CÀNG VÍP  bạn cần nạp đủ số tiền DỊCH VỤ ở Ô NẠP THẺ bên dưới

➨ Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO

 Để có chiến thắng trọn vẹn nhất hôm nay, bạn nên tham khảo thêm 1 số cầu chuẩn như dàn lô 4 con Miền Bắc hôm nay.

 Hỗ trợ qua khung chát khi gặp sự cố xảy ra.

 Chúc các bạn thắng lớn hôm nay.

Bộ 3 Càng 4 Con VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,200,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
04-07-22
03-07-22621,603,541,749Trượt
02-07-22499,543,638,867Trượt
01-07-22943,026,903,917Trượt
30-06-22247,558,554,467Trượt
29-06-22979,259,995,289Trượt
28-06-22996,191,880,092Trượt
27-06-22638,536,139,769Trượt
26-06-22508,318,398,970Trúng 970
25-06-22954,846,952,742Trượt
24-06-22105,824,677,874Trúng 677
23-06-22045,552,305,730Trượt
22-06-22630,086,846,842Trúng 846
21-06-22002,416,854,571Trúng 571
20-06-22146,690,394,275Trượt
19-06-22772,191,449,860Trúng 449
18-06-22747,083,470,432Trượt
17-06-22895,465,648,933Trượt
16-06-22302,981,085,337Trượt
15-06-22786,548,302,055Trượt
14-06-22808,560,762,093Trúng 762
13-06-22783,306,457,114Trượt
12-06-22094,485,193,868Trượt
11-06-22952,889,096,470Trượt
10-06-22394,260,641,800Trượt
09-06-22594,959,833,225Trượt
08-06-22741,599,930,137Trượt
07-06-22786,857,757,348Trượt
06-06-22974,579,584,330Trúng 584
05-06-22134,479,721,715Trúng 479
04-06-22212,128,984,054Trượt
03-06-22701,859,540,435Trượt
02-06-22710,541,369,318Trượt
01-06-22654,477,239,338Trượt
31-05-22759,866,504,593Trượt
30-05-22000,317,240,512Trúng 512
29-05-22562,916,354,945Trúng 354
28-05-22711,837,070,199Trượt
27-05-22806,867,686,902Trượt
26-05-22344,636,320,673Trượt
25-05-22756,916,109,409Trúng 109
24-05-22627,298,859,139Trượt
23-05-22430,205,076,534Trượt
22-05-22338,856,399,010Trượt
21-05-22553,189,119,788Trượt
20-05-22297,727,982,568Trượt
19-05-22434,818,124,376Trượt
18-05-22250,501,786,426Trượt
17-05-22944,512,112,553Trúng 553
16-05-22529,785,617,050Trượt
15-05-22892,658,124,156Trượt
14-05-22222,802,051,550Trượt
13-05-22196,661,457,436Trúng 436
12-05-22841,037,184,372Trượt
11-05-22833,752,741,389Trượt
10-05-22633,953,643,926Trượt
09-05-22671,250,602,394Trượt
08-05-22139,329,453,115Trúng 139
07-05-22899,101,301,554Trúng 301
06-05-22243,278,275,034Trượt
05-05-22148,779,505,054Trúng 054
04-05-22759,990,426,909Trượt
03-05-22243,734,956,478Trúng 243
02-05-22928,176,683,502Trượt
01-05-22980,675,100,943Trượt
30-04-22722,016,365,403Trượt
29-04-22339,392,426,442Trúng 339
28-04-22351,315,202,545Trúng 202
27-04-22017,232,323,061Trượt
26-04-22167,864,047,079Trúng 047
25-04-22819,229,138,442Trượt
24-04-22784,542,328,277Trượt
23-04-22695,092,213,805Trượt
22-04-22695,247,324,377Trúng 695
21-04-22045,291,878,888Trúng 291
20-04-22596,097,663,584Trượt
19-04-22351,137,755,690Trượt
18-04-22206,436,976,332Trúng 436
17-04-22948,942,956,739Trượt
16-04-22846,554,195,074Trúng 554
15-04-22959,519,433,691Trượt
14-04-22637,737,755,614Trượt
13-04-22289,858,817,960Trượt
12-04-22857,394,035,631Trượt
11-04-22961,177,928,559Trượt
10-04-22844,974,295,327Trúng 295
09-04-22097,953,376,711Trượt
08-04-22769,903,106,411Trúng 769
07-04-22224,494,302,526Trượt
06-04-22777,564,900,571Trượt
05-04-22865,441,209,917Trượt
04-04-22067,243,941,990Trúng 941
03-04-22431,610,179,612Trượt
02-04-22915,669,985,154Trượt
01-04-22908,025,728,375Trượt
31-03-22278,421,126,840Trượt
30-03-22817,912,012,914Trúng 914
29-03-22142,986,903,944Trúng 903
28-03-22625,808,973,182Trúng 182
27-03-22827,099,323,522Trượt
26-03-22351,830,977,388Trượt
25-03-22460,940,452,886Trúng 460
24-03-22831,400,824,270Trúng 400
23-03-22360,955,074,458Trúng 074
22-03-22657,588,310,325Trượt
21-03-22740,189,691,916Trượt
20-03-22443,368,697,917Trượt
19-03-22800,848,789,604Trượt
18-03-22135,202,546,713Trúng 202
17-03-22155,171,458,350Trượt
16-03-22163,397,513,278Trúng 513
15-03-22172,295,254,692Trượt
14-03-22668,968,563,758Trúng 563
13-03-22123,856,087,911Trượt
12-03-22183,605,702,494Trượt
11-03-22132,507,107,649Trượt
10-03-22109,478,791,531Trượt
09-03-22961,663,650,055Trúng 663
08-03-22078,569,713,172Trượt
07-03-22823,259,079,437Trúng 079
06-03-22510,424,296,818Trượt
05-03-22825,282,637,893Trượt
04-03-22968,878,912,591Trượt
03-03-22113,129,344,764Trúng 113
02-03-22928,871,027,168Trượt
01-03-22107,831,876,771Trúng 876
28-02-22259,330,371,601Trượt
27-02-22522,975,359,037Trượt
26-02-22024,435,289,976Trượt
25-02-22378,023,995,939Trượt
24-02-22261,723,859,236Trượt
23-02-22155,225,379,840Trượt
22-02-22727,975,055,833Trúng 055
21-02-22410,310,464,039Trượt
20-02-22226,903,045,029Trượt
19-02-22554,574,471,027Trượt
18-02-22425,854,109,925Trượt
17-02-22113,014,536,683Trượt
16-02-22109,810,987,655Trượt
15-02-22046,837,038,613Trượt
14-02-22362,259,441,754Trượt
13-02-22372,603,475,224Trượt
12-02-22909,609,850,367Trượt
11-02-22938,196,711,492Trượt
10-02-22768,421,612,830Trúng 768
09-02-22041,765,199,800Trượt
08-02-22182,592,999,385Trượt
07-02-22351,399,227,958Trúng 958
06-02-22121,966,798,227Trượt
05-02-22725,361,422,489Trượt
04-02-22098,637,147,731Trúng 147
30-01-22232,466,137,520Trúng 466
29-01-22295,944,699,170Trúng 699
28-01-22226,382,239,178Trượt
27-01-22603,799,308,440Trúng 440
26-01-22152,334,930,760Trượt
25-01-22319,517,734,948Trượt
24-01-22135,980,370,064Trượt
23-01-22167,535,498,633Trượt
22-01-22255,468,988,533Trượt
21-01-22943,174,874,034Trượt
20-01-22124,155,173,679Trượt
19-01-22916,385,206,986Trượt
18-01-22088,980,082,923Trượt
17-01-22810,362,078,464Trượt
16-01-22826,344,753,046Trượt
15-01-22258,882,943,053Trượt
14-01-22604,457,756,262Trượt
13-01-22601,027,695,638Trúng 638
12-01-22108,713,808,495Trượt
11-01-22604,879,077,977Trượt
10-01-22394,480,912,407Trượt
09-01-22658,969,043,366Trượt
08-01-22559,862,969,735Trúng 969
07-01-22508,339,674,825Trượt
06-01-22157,206,355,472Trượt
05-01-22619,565,966,350Trúng 619
04-01-22423,264,136,011Trượt
03-01-22479,355,666,210Trượt
02-01-22973,307,356,614Trượt
01-01-22398,151,114,764Trượt
31-12-21981,502,948,277Trượt
30-12-21956,011,660,091Trượt
29-12-21362,011,977,511Trúng 977
28-12-21524,504,188,689Trượt
27-12-21018,989,521,673Trượt
26-12-21193,427,076,999Trượt
25-12-21828,276,308,364Trượt
24-12-21013,360,109,410Trượt
23-12-21974,957,824,003Trượt
22-12-21618,176,291,599Trượt
21-12-21740,160,751,841Trượt
20-12-21496,034,869,717Trượt
19-12-21704,676,811,198Trượt
18-12-21175,760,721,768Trượt
17-12-21050,468,157,802Trúng 157
16-12-21518,556,781,036Trượt
15-12-21464,070,827,979Trượt
14-12-21700,343,247,642Trúng 700
13-12-21112,465,065,002Trúng 112
12-12-21963,709,206,759Trượt