Chúng Tôi Hôm Nay Đã Cung Cấp DÀN LÔ 4 SỐ MIỀN BẮC. Chính xác Tuyệt Đối –  Cam Kết Ăn Hôm NAy !

 CẦU: DÀN LÔ 4 SỐ MIỀN BẮC Giá 300.000 VNĐ

 Người xưa có câu: Thông minh Xinh đẹp không bằng may mắn. Cũng như chơi Xổ số Miền Bắc phải biết chọn đúng nơi lấy số khi đó bạn sẽ hái ra tiền mỗi ngày.

 Số mua mất phí Tỷ Lệ Trúng Cao nhất.

 Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 03 cái 100k )

 Số sẽ xuất hiện tại đây sau khi bạn nạp thẻ Thành công.

 Để chiến thắng được trọn vẹn hơn bạn có thể tham khảo thêm dàn đề 10 con miền bắc hôm nay.

 Chúc các bạn chiến thắng lớn hôm nay.

4 Con Lô Siêu Đẹp MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 300,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
17-10-21
16-10-2140,81,50,44Ăn 1/4
15-10-2101,85,20,48Ăn 3/4
14-10-2197,67,87,33Ăn 4/4
13-10-2149,45,77,09Ăn 2/4
12-10-2141,26,94,14Ăn 2/4
11-10-2126,91,32,11Ăn 3/4
10-10-2197,60,85,25Ăn 2/4
09-10-2131,25,26,42Ăn 1/4
08-10-2119,41,53,04Trượt
07-10-2125,24,75,78Ăn 2/4
06-10-2180,29,38,13Ăn 4/4
05-10-2167,23,07,59Ăn 4/4
04-10-2106,27,57,38Ăn 4/4
03-10-2112,35,51,40Ăn 1/4
02-10-2127,14,12,84Ăn 3/4
01-10-2139,89,87,49Ăn 4/4
30-09-2126,78,71,10Ăn 2/4
29-09-2139,13,53,77Ăn 3/4
28-09-2101,68,21,83Ăn 4/4
27-09-2130,81,34,94Ăn 3/4
26-09-2121,91,74,99Ăn 2/4
25-09-2106,94,23,55Ăn 3/4
24-09-2181,54,11,46Ăn 1/4
23-09-2193,96,48,91Ăn 2/4
22-09-2107,81,71,13Ăn 4/4
21-09-2186,55,45,29Ăn 3/4
20-09-2167,49,76,88Trượt
19-09-2118,09,36,65Ăn 4/4
18-09-2116,74,06,48Ăn 2/4
17-09-2179,15,90,94Ăn 4/4
16-09-2146,54,16,73Trượt
15-09-2168,77,82,34Ăn 2/4
14-09-2105,41,13,54Trượt
13-09-2172,84,22,46Ăn 3/4
12-09-2143,20,46,65Ăn 1/4
11-09-2150,80,48,35Ăn 1/4
10-09-2109,53,38,73Ăn 2/4
09-09-2189,85,10,17Ăn 2/4
08-09-2100,87,63,11Ăn 2/4
07-09-2165,98,94,20Ăn 1/4
06-09-2159,02,22,07Ăn 1/4
05-09-2166,42,65,51Ăn 4/4
04-09-2111,87,12,66Ăn 4/4
03-09-2121,10,49,25Ăn 1/4
02-09-2155,51,87,19Ăn 4/4
01-09-2135,47,01,26Trượt
31-08-2124,50,13,14Ăn 2/4
30-08-2116,64,01,74Ăn 1/4
29-08-2172,26,94,58Trượt
28-08-2122,17,11,69Ăn 1/4
27-08-2118,01,11,35Trượt
26-08-2173,64,24,66Ăn 1/4
25-08-2103,64,34,43Trượt
24-08-2189,57,11,81Ăn 4/4
23-08-2179,95,36,84Ăn 1/4
22-08-2180,01,75,30Ăn 3/4
21-08-2151,00,74,33Ăn 2/4
20-08-2162,97,38,72Ăn 1/4
19-08-2146,97,17,07Ăn 1/4
18-08-2125,52,59,83Ăn 1/4
17-08-2128,67,03,17Trượt
16-08-2122,53,58,11Ăn 2/4
15-08-2102,56,23,60Ăn 1/4
14-08-2145,52,62,99Ăn 1/4
13-08-2180,30,04,34Ăn 3/4
12-08-2117,99,52,56Trượt
11-08-2100,06,07,73Ăn 3/4
10-08-2166,34,91,59Ăn 4/4
09-08-2195,64,20,32Ăn 2/4
08-08-2165,55,22,35Ăn 1/4
07-08-2175,98,63,20Ăn 3/4
06-08-2183,55,38,64Ăn 2/4
05-08-2139,90,62,64Ăn 1/4
04-08-2103,48,22,86Ăn 1/4
03-08-2101,48,18,44Ăn 1/4
02-08-2156,54,34,06Trượt
01-08-2118,33,01,32Ăn 1/4
31-07-2133,73,45,64Trượt
30-07-2168,42,28,13Ăn 2/4
29-07-2134,18,53,87Trượt
28-07-2193,66,31,28Ăn 3/4
27-07-2157,98,96,74Ăn 3/4
26-07-2138,67,07,63Ăn 2/4
25-07-2186,34,14,31Ăn 2/4
24-07-2163,35,19,00Ăn 4/4
23-07-2191,53,99,47Ăn 2/4
22-07-2167,93,63,96Ăn 3/4
21-07-2139,69,04,25Ăn 1/4
20-07-2176,45,10,04Ăn 1/4
19-07-2186,04,90,92Ăn 1/4
18-07-2181,23,93,66Ăn 1/4
17-07-2132,81,86,01Ăn 1/4
16-07-2117,18,90,65Trượt
15-07-2119,27,79,66Trượt
14-07-2152,96,12,22Ăn 2/4
13-07-2107,61,51,00Ăn 2/4
12-07-2189,86,93,24Ăn 1/4
11-07-2109,53,29,72Trượt
10-07-2112,83,30,54Trượt
09-07-2169,60,88,67Ăn 2/4
08-07-2131,93,63,29Trượt
07-07-2194,27,05,01Ăn 1/4
06-07-2163,71,79,17Ăn 2/4
05-07-2112,92,88,56Ăn 2/4
04-07-2179,16,35,96Ăn 1/4
03-07-2111,52,66,28Ăn 2/4
02-07-2176,26,77,23Trượt
01-07-2166,89,52,83Trượt
30-06-2140,97,42,64Trượt
29-06-2128,89,50,09Ăn 1/4
28-06-2139,93,06,28Ăn 1/4
27-06-2143,53,68,87Ăn 2/4
26-06-2152,15,05,39Ăn 3/4
25-06-2197,60,49,61Ăn 2/4
24-06-2114,03,01,05Trượt
23-06-2111,25,89,84Ăn 1/4
22-06-2170,29,23,15Trượt
21-06-2135,48,24,11Ăn 3/4
20-06-2185,42,03,67Ăn 3/4
19-06-2192,70,16,10Ăn 4/4
18-06-2180,61,38,01Ăn 3/4
17-06-2121,81,94,17Ăn 3/4
16-06-2118,69,84,98Ăn 2/4
15-06-2168,22,31,73Ăn 4/4
14-06-2115,89,65,48Ăn 2/4
13-06-2169,63,79,59Ăn 4/4
12-06-2104,01,40,03Ăn 3/4
11-06-2143,26,65,71Ăn 4/4
10-06-2179,43,60,45Ăn 3/4
09-06-2168,07,00,57Ăn 3/4
08-06-2108,24,23,59Ăn 4/4
07-06-2166,02,78,89Ăn 3/4
06-06-2164,07,39,99Ăn 3/4
05-06-2195,18,91,99Trượt
04-06-2116,90,06,41Ăn 2/4
03-06-2111,06,68,07Trượt
02-06-2183,07,53,61Ăn 3/4
01-06-2109,40,23,28Trượt