BAO Lô MIỀN TRUNG là 1 con lô được các chuyên gia của chúng tôi nghiên cứu và chọn lọc kỹ lưỡng nhất, đây là con lô có xác suất về cao nhất,

  BAO LÔ MIỀN TRUNG đây là cơ hội để các bạn chiến thắng chủ lô mỗi ngày. Cam kết ăn Đề hôm nay!

 Cầu BAO LÔ MIỀN TRUNG, Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ

 Sau khi nạp thẻ thành công BAO LÔ sẽ hiện ra và bạn sẽ nhìn thấy siêu đẹp.

 Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )

 Hỗ trợ nạp thẻ sai qua khung chát dưới màn hình.

 Để có thể chắc chắn chiến thắng của bạn hôm nay, bạn nên tham khảo thêm xíu chủ miền trung hôm nay.

Chúc các bạn thắng to mỗi ngày !

 

Bạch Thủ Lô Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
22-09-21
21-09-21Đắc Lắc: 72,
Quảng Nam: 22
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
20-09-21TT Huế: 17,
Phú Yên: 18
TT Huế: Trúng
19-09-21Kon Tum: 75,
Khánh Hòa: 35
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
18-09-21Đà Nẵng: 70,
Quảng Ngãi: 51,
Đắc Nông: 59
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
17-09-21Gia Lai: 43,
Ninh Thuận: 52
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
16-09-21Bình Định: 86,
Quảng Trị: 65,
Quảng Bình: 01
Quảng Trị: Trúng
15-09-21Đà Nẵng: 47,
Khánh Hòa: 39
Đà Nẵng: Trúng
14-09-21Đắc Lắc: 23,
Quảng Nam: 41
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
13-09-21TT Huế: 93,
Phú Yên: 58
TT Huế: Trúng
12-09-21Kon Tum: 75,
Khánh Hòa: 90
Khánh Hòa: Trúng
11-09-21Đà Nẵng: 41,
Quảng Ngãi: 85,
Đắc Nông: 65
Trượt
10-09-21Gia Lai: 10,
Ninh Thuận: 45
Trượt
09-09-21Bình Định: 96,
Quảng Trị: 03,
Quảng Bình: 46
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
08-09-21Đà Nẵng: 75,
Khánh Hòa: 32
Khánh Hòa: Trúng
07-09-21Đắc Lắc: 97,
Quảng Nam: 60
Trượt
06-09-21TT Huế: 34,
Phú Yên: 75
TT Huế: Trúng
05-09-21Kon Tum: 93,
Khánh Hòa: 34
Kon Tum: Trúng
04-09-21Đà Nẵng: 60,
Đắc Nông: 39
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
03-09-21Gia Lai: 43,
Ninh Thuận: 44
Ninh Thuận: Trúng
02-09-21Bình Định: 65,
Quảng Trị: 89,
Quảng Bình: 98
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
01-09-21Đà Nẵng: 70,
Khánh Hòa: 20
Đà Nẵng: Trúng
31-08-21Đắc Lắc: 41,
Quảng Nam: 42
Trượt
30-08-21TT Huế: 12,
Phú Yên: 05
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
29-08-21Kon Tum: 43,
Khánh Hòa: 74
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
28-08-21Đà Nẵng: 55,
Quảng Ngãi: 37,
Đắc Nông: 39
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
27-08-21Gia Lai: 76,
Ninh Thuận: 24
Ninh Thuận: Trúng
26-08-21Bình Định: 07,
Quảng Trị: 95,
Quảng Bình: 11
Bình Định: Trúng
17-08-21Đắc Lắc: 22,
Quảng Nam: 79
Trượt
16-08-21TT Huế: 17,
Phú Yên: 48
Phú Yên: Trúng
15-08-21Kon Tum: 82,
Khánh Hòa: 16
Kon Tum: Trúng
14-08-21Đà Nẵng: 17,
Quảng Ngãi: 60,
Đắc Nông: 19
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
13-08-21Gia Lai: 26,
Ninh Thuận: 37
Trượt
12-08-21Bình Định: 64,
Quảng Trị: 95,
Quảng Bình: 15
Trượt
27-07-21Đắc Lắc: Đắc Lắc: Trúng
26-07-21TT Huế: 93,
Phú Yên: 95
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
25-07-21Kon Tum: 44,
Khánh Hòa: 60
Khánh Hòa: Trúng
24-07-21Đà Nẵng: 32,
Quảng Ngãi: 29,
Đắc Nông: 58
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
23-07-21Gia Lai: 32,
Ninh Thuận: 04
Trượt
22-07-21Bình Định: 95,
Quảng Trị: 65,
Quảng Bình: 25
Quảng Bình: Trúng
21-07-21Đà Nẵng: 34,
Khánh Hòa: 05
Đà Nẵng: Trúng
20-07-21Đắc Lắc: 39,
Quảng Nam: 10
Quảng Nam: Trúng
19-07-21TT Huế: 66,
Phú Yên: 94
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
18-07-21Kon Tum: 21,
Khánh Hòa: 97
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
17-07-21Đà Nẵng: 63,
Quảng Ngãi: 37,
Đắc Nông: 64
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
16-07-21Gia Lai: 89,
Ninh Thuận: 78
Gia Lai: Trúng
15-07-21Bình Định: 68,
Quảng Trị: 58,
Quảng Bình: 37
Bình Định: Trúng
14-07-21Đà Nẵng: 39,
Khánh Hòa: 73
Trượt
13-07-21Đắc Lắc: 68,
Quảng Nam: 29
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
12-07-21TT Huế: 93,
Phú Yên: 61
Trượt
11-07-21Kon Tum: 46,
Khánh Hòa: 91
Kon Tum: Trúng
10-07-21Đà Nẵng: 62,
Quảng Ngãi: 27,
Đắc Nông: 08
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
09-07-21Gia Lai: 06,
Ninh Thuận: 58
Gia Lai: Trúng
08-07-21Bình Định: 26,
Quảng Trị: 30,
Quảng Bình: 61
Quảng Trị: Trúng
07-07-21Đà Nẵng: 91,
Khánh Hòa: 70
Trượt
06-07-21Đắc Lắc: 78,
Quảng Nam: 10
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
05-07-21TT Huế: 91,
Phú Yên: 75
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
04-07-21Kon Tum: 43,
Khánh Hòa: 90
Kon Tum: Trúng
03-07-21Đà Nẵng: 89,
Quảng Ngãi: 90,
Đắc Nông: 87
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
02-07-21Gia Lai: 64,
Ninh Thuận: 56
Gia Lai: Trúng
01-07-21Bình Định: 97,
Quảng Trị: 10,
Quảng Bình: 05
Bình Định: Trúng
30-06-21Đà Nẵng: 19,
Khánh Hòa: 45
Trượt
29-06-21Đắc Lắc: 58,
Quảng Nam: 90
Quảng Nam: Trúng
28-06-21TT Huế: 41,
Phú Yên: 26
TT Huế: Trúng
27-06-21Kon Tum: 15,
Khánh Hòa: 64
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
26-06-21Đà Nẵng: 98,
Quảng Ngãi: 03,
Đắc Nông: 55
Quảng Ngãi: Trúng
25-06-21Gia Lai: 10,
Ninh Thuận: 56
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
24-06-21Bình Định: 84,
Quảng Trị: 87,
Quảng Bình: 80
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
23-06-21Đà Nẵng: 76,
Khánh Hòa: 53
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
22-06-21Đắc Lắc: 07,
Quảng Nam: 49
Quảng Nam: Trúng
21-06-21TT Huế: 99,
Phú Yên: 83
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
20-06-21Kon Tum: 58,
Khánh Hòa: 56
Khánh Hòa: Trúng
19-06-21Đà Nẵng: 73,
Quảng Ngãi: 53,
Đắc Nông: 12
Trượt
18-06-21Gia Lai: 23,
Ninh Thuận: 41
Trượt
17-06-21Bình Định: 71,
Quảng Trị: 55,
Quảng Bình: 42
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
16-06-21Đà Nẵng: 99,
Khánh Hòa: 37
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
15-06-21Đắc Lắc: 24,
Quảng Nam: 78
Đắc Lắc: Trúng
14-06-21TT Huế: 50,
Phú Yên: 28
TT Huế: Trúng
13-06-21Kon Tum: 10,
Khánh Hòa: 30
Kon Tum: Trúng
12-06-21Đà Nẵng: 93,
Quảng Ngãi: 52,
Đắc Nông: 66
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
11-06-21Gia Lai: 53,
Ninh Thuận: 90
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
10-06-21Bình Định: 27,
Quảng Trị: 22,
Quảng Bình: 46
Quảng Trị: Trúng
09-06-21Đà Nẵng: 43,
Khánh Hòa: 48
Đà Nẵng: Trúng
08-06-21Đắc Lắc: 47,
Quảng Nam: 91
Quảng Nam: Trúng
07-06-21TT Huế: 78,
Phú Yên: 19
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
06-06-21Kon Tum: 77,
Khánh Hòa: 06
Kon Tum: Trúng
05-06-21Đà Nẵng: 68,
Quảng Ngãi: 74,
Đắc Nông: 64
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
04-06-21Gia Lai: 69,
Ninh Thuận: 49
Gia Lai: Trúng
03-06-21Bình Định: 10,
Quảng Trị: 19,
Quảng Bình: 74
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng