Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 5 Ngày 06 Tháng 10

Kết quả dự đoán xổ số Miền Trung – Thứ 4 Ngày 05/10/2022 đã kết thúc với thành công rực rỡ với cầu Win 84,79 cầu Cặp Lô – Đà Nẵng với dự đoán: 79,84. Trúng đầu 3 cầu Đặc Biệt Đầu Đít – Khánh Hòa với dự đoán: Đầu: 3 – Đuôi: 5. Ăn cầu Giải Đặc Biệt – Khánh Hòa với dự đoán: 30. Trúng 3/8 cầu Dàn Lô 3 Số 8 Con – Đà Nẵng với dự đoán: 532,227,128,002,633,913,193,146. Trúng cầu Bạch Thủ Ba Càng – Đà Nẵng với dự đoán: 753. Trúng cầu Song Thủ Ba Càng – Khánh Hòa với dự đoán: 630,327. Win 10 cầu Dàn Tám Con Giải 8 – Đà Nẵng với dự đoán: 28,84,58,53,81,22,10,13

Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Thứ 5 Ngày 06 Tháng 10 của các Đài Quay: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình

Cầu Đẹp Dự đoán
Dàn Bao Lô Sáu Con Nhận Dự Đoán
Dàn Bao Lô Sáu Con Nhận Dự Đoán
Dàn Giải 8 Tám Con Nhận Dự Đoán
Dàn Lô 3 Số Tám Con Nhận Dự Đoán
Tám Con Đề Nhận Dự Đoán
Dàn Xíu Chủ 10 Con Nhận Dự Đoán
Dàn Bao Lô Sáu Con Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Đề Nhận Dự Đoán
Bao Lô Nhận Dự Đoán
2 Con Xíu Chủ Nhận Dự Đoán
Giải Giải 8 Đầu Đuôi Nhận Dự Đoán
Đề Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Giải 8 Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Lô Ba Số Nhận Dự Đoán
2 Con Lô Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Xíu Chủ Nhận Dự Đoán

Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 05 Tháng 10

Soi Cầu Dự đoán Kết quả dự đoán
Dàn Bao Lô 6 Con KhanhHoa: 57,86,72,10,16,05, DaNang: 75,17,49,08,30,26 KhanhHoa: Trúng 3/6, DaNang: Trúng 1/6
Dàn Bao Lô 6 Con KhanhHoa: 57,86,72,10,16,05, DaNang: 75,17,49,08,30,26 KhanhHoa: Trúng 3/6, DaNang: Trúng 1/6
Dàn Tám Con Giải 8 DaNang: 28,84,58,53,81,22,10,13, KhanhHoa: 56,37,14,25,64,05,70,57 DaNang: Win 10, KhanhHoa: Trượt
Dàn Lô 3 Số 8 Con KhanhHoa: 392,405,999,408,503,858,969,074, DaNang: 532,227,128,002,633,913,193,146 KhanhHoa: Ăn 4/8, DaNang: Trúng 3/8
Dàn Tám Con Đề DaNang: 71,77,03,01,00,40,82,90, KhanhHoa: 31,25,19,94,18,03,09,30 DaNang: Trượt, KhanhHoa: Win 30
Dàn Xíu Chủ 10 Con DaNang: 010,039,538,753,848,873,188,239,196,492, KhanhHoa: 214,621,749,021,275,373,761,031,106,355 DaNang: Win, KhanhHoa: Trượt
Dàn Bao Lô 6 Con KhanhHoa: 57,86,72,10,16,05, DaNang: 75,17,49,08,30,26 KhanhHoa: Trúng 3/6, DaNang: Trúng 1/6
Giải Đặc Biệt KhanhHoa: 30, DaNang: 16 KhanhHoa: Ăn, DaNang: Trượt
Bạch Thủ Lô KhanhHoa: 36, DaNang: 66 KhanhHoa: Trượt, DaNang: Trượt
Song Thủ Ba Càng DaNang: 753,569, KhanhHoa: 630,327 DaNang: Win, KhanhHoa: Trúng
Giải 8 Đầu Đít DaNang: Đầu: 1 – Đuôi: 1, KhanhHoa: Đầu: 4 – Đuôi: 2 DaNang: Ăn đầu 1, KhanhHoa: Ăn đuôi 2
Đặc Biệt Đầu Đít KhanhHoa: Đầu: 3 – Đuôi: 5, DaNang: Đầu: 0 – Đuôi: 3 KhanhHoa: Trúng đầu 3, DaNang: Trượt
Độc Thủ Giải 8 KhanhHoa: 78, DaNang: 49 KhanhHoa: Trượt, DaNang: Trượt
Bạch Thủ Lô 3 Số DaNang: 388, KhanhHoa: 621 DaNang: Trượt, KhanhHoa: Trượt
Cặp Lô DaNang: 79,84, KhanhHoa: 82,97 DaNang: Win 84,79, KhanhHoa: Trúng 97
Bạch Thủ Ba Càng DaNang: 753, KhanhHoa: 777 DaNang: Trúng, KhanhHoa: Trượt
Bảng soi cầu miền trung

Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 05 Tháng 10

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G8 1072
G7 989483
G6
7948
8310
8905
2971
3227
6392
G5 70840975
G4
77193
87999
69679
27193
95708
47012
50465
79189
83328
25315
49912
55858
15997
32405
G3
27102
21164
09499
36897
G2 4591388510
G1 0748117042
ĐB 374753992630
Bảng kết quả xổ số Miền Trung – Ngày 05 Tháng 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *