Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 3 Ngày 22 Tháng 11

Soi Cầu Xổ Số Miền Trung – Ngày 21 Tháng 11 đã ăn rực rỡ Ăn 88 cầu Dàn Đề Tám Con – Phú Yên với dự đoán: 79,58,48,47,35,71,88,82. Win cầu Bạch Thủ Ba Càng – TT Huế với dự đoán: 141. Ăn 1/8 cầu Dàn Lô 3 Số 8 Con – TT Huế với dự đoán: 890,112,996,580,533,880,568,400. Trúng 38 cầu Dàn 8 Con Giải 8 – Phú Yên với dự đoán: 31,17,49,71,38,27,55,65. Ăn 53 cầu Dàn 8 Con Giải 8 – TT Huế với dự đoán: 84,40,53,89,97,51,54,64. Win 85 cầu Hai Con Lô – TT Huế với dự đoán: 74,85. Ăn Bạch Thủ cầu Giải Tám Đầu Đít – TT Huế với dự đoán: Đầu: 5 – Đuôi: 3 với những tỷ lệ ăn chắc 92%. Chúng ta cùng hướng đến – Thứ 3 Ngày 22 Tháng 11 với những cầu 10 Con Ba Càng, Độc Thủ Lô Ba Số, Độc Thủ Giải 8, Dàn 8 Con Đề, Hai Con Lô, Độc Thủ Bao Lô, Dàn Bao Lô Sáu Con, Giải Tám Đầu Đít, Giải Đặc Biệt, Bạch Thủ Ba Càng, Dàn 8 Con Giải 8 Để có tỷ lệ Chuẩn Xác Nhất.

Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Thứ 3 Ngày 22 Tháng 11 của các Đài Quay: Đắc Lắc, Quảng Nam

Cầu Đẹp Dự đoán
Dàn Bao Lô Sáu Con Nhận Dự Đoán
Dàn Bao Lô Sáu Con Nhận Dự Đoán
Dàn 8 Con Giải 8 Nhận Dự Đoán
Tám Con Lô 3 Số Nhận Dự Đoán
Dàn 8 Con Đề Nhận Dự Đoán
10 Con Ba Càng Nhận Dự Đoán
Dàn Bao Lô Sáu Con Nhận Dự Đoán
Giải Đặc Biệt Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Bao Lô Nhận Dự Đoán
2 Con Xíu Chủ Nhận Dự Đoán
Giải Tám Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Đề Đầu Đuôi Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Giải 8 Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Lô Ba Số Nhận Dự Đoán
Hai Con Lô Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Ba Càng Nhận Dự Đoán

Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Thứ 2 Ngày 21-11-2022

Soi Cầu Dự đoán Kết quả dự đoán
Dàn Bao Lô 6 Con PhuYen: 31,92,70,21,29,88, TTHue: 87,60,90,98,44,36 PhuYen: Ăn 1/6, TTHue: Ăn 2/6
Dàn Bao Lô 6 Con PhuYen: 31,92,70,21,29,88, TTHue: 87,60,90,98,44,36 PhuYen: Ăn 1/6, TTHue: Ăn 2/6
Dàn 8 Con Giải 8 TTHue: 84,40,53,89,97,51,54,64, PhuYen: 31,17,49,71,38,27,55,65 TTHue: Ăn 53, PhuYen: Trúng 38
Dàn Lô 3 Số 8 Con PhuYen: 639,297,267,121,736,428,728,858, TTHue: 890,112,996,580,533,880,568,400 PhuYen: Trượt, TTHue: Ăn 1/8
Dàn Đề Tám Con TTHue: 54,72,91,73,47,41,94,61, PhuYen: 79,58,48,47,35,71,88,82 TTHue: Trúng 41, PhuYen: Ăn 88
Dàn Xíu Chủ 10 Con TTHue: 544,572,394,236,242,001,633,169,142,808, PhuYen: 040,955,155,213,294,770,112,837,796,839 TTHue: Trượt, PhuYen: Trượt
Dàn Bao Lô 6 Con PhuYen: 31,92,70,21,29,88, TTHue: 87,60,90,98,44,36 PhuYen: Ăn 1/6, TTHue: Ăn 2/6
Độc Thủ Đề PhuYen: 20, TTHue: 34 PhuYen: Trượt, TTHue: Trượt
Bao Lô PhuYen: 68, TTHue: 35 PhuYen: Trượt, TTHue: Trượt
Cặp 3 Càng TTHue: 060,914, PhuYen: 210,385 TTHue: Trượt, PhuYen: Trượt
Giải Tám Đầu Đít TTHue: Đầu: 5 – Đuôi: 3, PhuYen: Đầu: 4 – Đuôi: 1 TTHue: Ăn Bạch Thủ, PhuYen: Trượt
Đặc Biệt Đầu Đít PhuYen: Đầu: 5 – Đuôi: 0, TTHue: Đầu: 6 – Đuôi: 8 PhuYen: Trượt, TTHue: Trượt
Giải Tám 1 Con PhuYen: 50, TTHue: 83 PhuYen: Trượt, TTHue: Trượt
Độc Thủ Lô Ba Số TTHue: 690, PhuYen: 465 TTHue: Trượt, PhuYen: Trượt
Hai Con Lô TTHue: 74,85, PhuYen: 50,64 TTHue: Win 85, PhuYen: Trượt
Bạch Thủ Ba Càng TTHue: 141, PhuYen: 557 TTHue: Win, PhuYen: Trượt
Bảng soi cầu miền trung

Kết quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 2 Ngày 21-11-2022

Tỉnh TT HuếPhú Yên
G8 5338
G7 136625
G6
3011
6227
9838
1483
5090
4266
G5 03584595
G4
93840
94366
49064
39184
32885
11188
17520
37012
11585
32189
22647
22111
63159
73373
G3
03400
55020
92820
26283
G2 2410507672
G1 7569450967
ĐB 079141376288
Bảng kết quả xổ số Miền Trung – Thứ 2 Ngày 21-11-2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *