Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 2 Ngày 02/01

CAUBAMIEN.COM Chúc Mừng AE đã theo cầu Dự Đoán xổ số Miền Trung ngày – Ngày 01-01-2023 đã ăn được các đài Ăn 4/8 cầu Dàn Tám Con Lô 3 Số đài quay Kon Tum với dự đoán: 677,274,070,676,891,023,256,565. Win 3/8 cầu Dàn Tám Con Lô 3 Số đài quay TT Huế với dự đoán: 413,306,747,822,342,024,685,126. Win cầu Song Thủ Ba Càng đài quay TT Huế với dự đoán: 976,910. Trúng cầu Độc Thủ Lô đài quay Khánh Hòa với dự đoán: 25. Ăn 77 cầu Hai Con Lô đài quay Kon Tum với dự đoán: 98,77. Win cầu Độc Thủ Giải Tám đài quay Kon Tum với dự đoán: 22. Win đầu 7 cầu Giải Giải 8 Đầu Đuôi đài quay Khánh Hòa với dự đoán: Đầu: 7 – Đuôi: 3. Cũng rất buồn cho các ae đã trượt 1 số đài nhé, Cùng mong muốn cho AE ngày – Thứ 2 Ngày 02-01-2023 sẽ ăn được các cầu chuẩn như Dàn Đề 8 Con, Dàn Lô 3 Số Tám Con, Cặp 3 Càng, Bạch Thủ Bao Lô, Bạch Thủ Ba Càng, Giải Giải 8 Đầu Đuôi, Độc Thủ Giải Tám, Độc Thủ Lô 3 Số với độ chính xác Cao.

Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Thứ 2 Ngày 02/01 của các Đài Quay: TT Huế, Phú Yên

Cầu Đẹp Dự đoán
Dàn Bao Lô 6 Con Nhận Dự Đoán
Dàn Bao Lô 6 Con Nhận Dự Đoán
Tám Con Giải 8 Nhận Dự Đoán
Dàn Lô 3 Số Tám Con Nhận Dự Đoán
Dàn Đề 8 Con Nhận Dự Đoán
Dàn Ba Càng 10 Con Nhận Dự Đoán
Dàn Bao Lô 6 Con Nhận Dự Đoán
Giải Đặc Biệt Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Bao Lô Nhận Dự Đoán
Cặp 3 Càng Nhận Dự Đoán
Giải Giải 8 Đầu Đuôi Nhận Dự Đoán
Đề Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Giải Tám Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Lô 3 Số Nhận Dự Đoán
Dàn Lô 2 Con Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Ba Càng Nhận Dự Đoán

Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 01 Tháng 01

Soi Cầu Dự đoán Kết quả dự đoán
Dàn 6 Con Bao Lô KhanhHoa: 71,85,36,00,72,53, KonTum: 25,27,97,57,58,70, TTHue: 07,67,50,11,92,65 KhanhHoa: Trượt, KonTum: Ăn 5/6, TTHue: Ăn 3/6
Dàn 6 Con Bao Lô KhanhHoa: 71,85,36,00,72,53, KonTum: 25,27,97,57,58,70, TTHue: 07,67,50,11,92,65 KhanhHoa: Trượt, KonTum: Ăn 5/6, TTHue: Ăn 3/6
Dàn Giải 8 Tám Con TTHue: 32,04,51,44,85,61,64,54, KhanhHoa: 78,30,98,18,81,16,10,25, KonTum: 04,83,00,77,63,65,68,19 TTHue: Trượt, KhanhHoa: Win 78, KonTum: Trượt
Dàn Tám Con Lô 3 Số KhanhHoa: 113,355,135,925,883,814,829,001, KonTum: 677,274,070,676,891,023,256,565, TTHue: 413,306,747,822,342,024,685,126 KhanhHoa: Trượt, KonTum: Ăn 4/8, TTHue: Win 3/8
Tám Con Đề TTHue: 44,54,92,28,41,32,34,75, KonTum: 15,41,91,81,38,80,61,36, KhanhHoa: 41,54,44,69,31,96,79,28 TTHue: Trượt, KonTum: Trượt, KhanhHoa: Ăn 44
Dàn Xíu Chủ 10 Con TTHue: 070,674,924,877,563,382,898,853,599,146, KonTum: 246,379,352,396,684,240,515,486,803,848, KhanhHoa: 246,148,807,913,140,935,176,007,644,114 TTHue: Trượt, KonTum: Ăn, KhanhHoa: Ăn
Dàn 6 Con Bao Lô KhanhHoa: 71,85,36,00,72,53, KonTum: 25,27,97,57,58,70, TTHue: 07,67,50,11,92,65 KhanhHoa: Trượt, KonTum: Ăn 5/6, TTHue: Ăn 3/6
Độc Thủ Đề KonTum: 17, TTHue: 85, KhanhHoa: 56 KonTum: Trượt, TTHue: Trượt, KhanhHoa: Trượt
Độc Thủ Lô KhanhHoa: 25, KonTum: 58, TTHue: 48 KhanhHoa: Trúng, KonTum: Ăn, TTHue: Ăn
Song Thủ Ba Càng TTHue: 976,910, KonTum: 379,537, KhanhHoa: 644,231 TTHue: Win, KonTum: Win, KhanhHoa: Trúng
Giải Giải 8 Đầu Đuôi TTHue: Đầu: 9 – Đuôi: 5, KonTum: Đầu: 3 – Đuôi: 2, KhanhHoa: Đầu: 7 – Đuôi: 3 TTHue: Trúng đầu 9, KonTum: Ăn đuôi 2, KhanhHoa: Win đầu 7
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi KonTum: Đầu: 7 – Đuôi: 5, TTHue: Đầu: 0 – Đuôi: 6, KhanhHoa: Đầu: 6 – Đuôi: 4 KonTum: Win đầu 7, TTHue: Win đuôi 6, KhanhHoa: Win đuôi 4
Độc Thủ Giải Tám KhanhHoa: 64, TTHue: 99, KonTum: 22 KhanhHoa: Trượt, TTHue: Win, KonTum: Win
Độc Thủ Lô Ba Số KhanhHoa: 803, KonTum: 070, TTHue: 710 KhanhHoa: Trượt, KonTum: Trúng, TTHue: Trượt
Hai Con Lô TTHue: 90,66, KonTum: 98,77, KhanhHoa: 02,28 TTHue: Trượt, KonTum: Ăn 77, KhanhHoa: Ăn 28,02
Bạch Thủ Ba Càng TTHue: 237, KhanhHoa: 697, KonTum: 034 TTHue: Trượt, KhanhHoa: Trượt, KonTum: Trượt
Bảng soi cầu miền trung

Kết quả Xổ Số Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 01 Tháng 01

Tỉnh TT HuếKon TumKhánh Hòa
G8 992278
G7 568857025
G6
1550
4565
1016
8515
8070
6164
1505
2677
4128
G5 513300588291
G4
35805
43125
52863
71607
66537
41587
45126
51911
98666
73448
40032
80002
49284
45676
21052
14697
32780
17683
56201
67611
42816
G3
50306
35553
37552
49813
00432
55898
G2 290249982262140
G1 547658122788528
ĐB 623976454379313644
Bảng kết quả xổ số Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 01 Tháng 01

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.