Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 30/10

Soi Cầu Xổ Số Miền Trung – Thứ 7 Ngày 29-10-2022 đã ăn rực rỡ Trúng 84 cầu Dàn 8 Con Giải 8 – Quảng Ngãi với dự đoán: 19,46,84,96,00,10,33,99. Win 59 cầu Dàn 8 Con Giải 8 – Đắc Nông với dự đoán: 73,17,30,42,59,67,56,78. Trúng cầu Dàn Xíu Chủ 10 Con – Đà Nẵng với dự đoán: 274,802,963,744,252,254,616,294,662,349. Ăn 82 cầu Tám Con Đề – Đắc Nông với dự đoán: 98,80,38,43,82,67,58,06. Win cầu Dàn Xíu Chủ 10 Con – Quảng Ngãi với dự đoán: 838,765,826,222,849,572,244,117,168,418. Win 4/6 cầu Sáu Con Bao Lô – Đà Nẵng với dự đoán: 88,34,55,78,27,32. Win cầu 2 Con Ba Càng – Đà Nẵng với dự đoán: 254,993 với những tỷ lệ ăn chắc 99%. Chúng ta cùng hướng đến – Chủ Nhật Ngày 30 Tháng 10 với những cầu Lô 2 Con, Dàn Tám Con Giải 8, Dàn Xíu Chủ 10 Con, Dàn 8 Con Lô 3 Số, Sáu Con Bao Lô, Bạch Thủ 3 Càng, Song Thủ Xíu Chủ, Bạch Thủ Lô Ba Số, Dàn Đề 8 Con, Đề Đầu Đít, Độc Thủ Bao Lô, Độc Thủ Đề, Giải Tám Đầu Đít, Độc Thủ Giải Tám Để có tỷ lệ Chuẩn Xác Nhất.

Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 30/10 của các Đài Quay: Kon Tum, Khánh Hòa

Cầu Đẹp Dự đoán
Sáu Con Bao Lô Nhận Dự Đoán
Sáu Con Bao Lô Nhận Dự Đoán
Dàn Tám Con Giải 8 Nhận Dự Đoán
Dàn 8 Con Lô 3 Số Nhận Dự Đoán
Dàn Đề 8 Con Nhận Dự Đoán
Dàn Xíu Chủ 10 Con Nhận Dự Đoán
Sáu Con Bao Lô Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Đề Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Bao Lô Nhận Dự Đoán
Song Thủ Xíu Chủ Nhận Dự Đoán
Giải Tám Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Đề Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Giải Tám Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Lô Ba Số Nhận Dự Đoán
Lô 2 Con Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ 3 Càng Nhận Dự Đoán

Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 29/10/2022

Soi Cầu Dự đoán Kết quả dự đoán
Sáu Con Bao Lô DacNong: 05,23,88,60,74,31, QuangNgai: 91,42,43,11,70,51, DaNang: 88,34,55,78,27,32 DacNong: Ăn 5/6, QuangNgai: Trúng 3/6, DaNang: Win 4/6
Sáu Con Bao Lô DacNong: 05,23,88,60,74,31, QuangNgai: 91,42,43,11,70,51, DaNang: 88,34,55,78,27,32 DacNong: Ăn 5/6, QuangNgai: Trúng 3/6, DaNang: Win 4/6
Dàn 8 Con Giải 8 DaNang: 06,47,97,13,92,76,24,61, DacNong: 73,17,30,42,59,67,56,78, QuangNgai: 19,46,84,96,00,10,33,99 DaNang: Trượt, DacNong: Win 59, QuangNgai: Trúng 84
Dàn Tám Con Lô 3 Số DacNong: 734,446,523,017,011,800,633,172, QuangNgai: 597,516,874,862,186,383,926,096, DaNang: 326,357,097,292,926,242,185,974 DacNong: Trúng 1/8, QuangNgai: Trượt, DaNang: Win 2/8
Tám Con Đề DaNang: 07,30,77,86,54,33,60,66, QuangNgai: 17,54,46,32,73,62,08,66, DacNong: 98,80,38,43,82,67,58,06 DaNang: Win 54, QuangNgai: Ăn 17, DacNong: Ăn 82
Dàn Xíu Chủ 10 Con DaNang: 274,802,963,744,252,254,616,294,662,349, QuangNgai: 838,765,826,222,849,572,244,117,168,418, DacNong: 382,374,981,603,835,777,748,886,726,754 DaNang: Trúng, QuangNgai: Win, DacNong: Win
Sáu Con Bao Lô DacNong: 05,23,88,60,74,31, QuangNgai: 91,42,43,11,70,51, DaNang: 88,34,55,78,27,32 DacNong: Ăn 5/6, QuangNgai: Trúng 3/6, DaNang: Win 4/6
Độc Thủ Đề QuangNgai: 65, DaNang: 70, DacNong: 30 QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt, DacNong: Trượt
Bạch Thủ Bao Lô DacNong: 64, QuangNgai: 24, DaNang: 93 DacNong: Trúng, QuangNgai: Trượt, DaNang: Ăn
2 Con Ba Càng DaNang: 254,993, QuangNgai: 224,490, DacNong: 089,565 DaNang: Win, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trượt
Giải Giải Tám Đầu Đuôi DaNang: Đầu: 8 – Đuôi: 6, QuangNgai: Đầu: 8 – Đuôi: 4, DacNong: Đầu: 5 – Đuôi: 9 DaNang: Trúng Bạch Thủ, QuangNgai: Win Bạch Thủ, DacNong: Win Bạch Thủ
Đề Đầu Đuôi QuangNgai: Đầu: 1 – Đuôi: 9, DaNang: Đầu: 5 – Đuôi: 9, DacNong: Đầu: 8 – Đuôi: 2 QuangNgai: Win đầu 1, DaNang: Ăn đầu 5, DacNong: Win Bạch Thủ
Bạch Thủ Giải 8 DacNong: 59, DaNang: 48, QuangNgai: 42 DacNong: Ăn, DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt
Bạch Thủ Lô 3 Số DacNong: 998, QuangNgai: 757, DaNang: 388 DacNong: Trúng, QuangNgai: Trượt, DaNang: Ăn
Dàn Lô 2 Con DaNang: 15,92, QuangNgai: 06,17, DacNong: 60,69 DaNang: Ăn 92, QuangNgai: Trúng 17, DacNong: Win 60
Xíu Chủ 1 Con DaNang: 975, DacNong: 036, QuangNgai: 117 DaNang: Trượt, DacNong: Trượt, QuangNgai: Win
Bảng soi cầu miền trung

Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 29/10/2022

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
G8 868459
G7 357911689
G6
0434
2949
1378
6257
3303
6523
3593
1733
8798
G5 729293899574
G4
81642
24966
92674
91955
02790
73864
93778
31514
78931
89969
36441
91238
62388
01374
98998
33017
50691
97544
77424
89764
45801
G3
27216
17242
05448
27230
35756
83688
G2 660394390488593
G1 482726230405660
ĐB 707254176117864382
Bảng kết quả xổ số Miền Trung – Ngày 29/10/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *