Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 21 Tháng 11

CAUBAMIEN.COM Chúc Mừng AE đã theo cầu Dự Đoán xổ số Miền Trung ngày – Ngày 20-11-2022 đã ăn được các đài Ăn cầu Độc Thủ Giải Tám – Kon Tum với dự đoán: 80. Ăn 80 cầu Dàn Giải 8 Tám Con – Kon Tum với dự đoán: 36,84,80,11,64,82,77,28. Trúng 73 cầu Dàn Lô 2 Con – Khánh Hòa với dự đoán: 66,73. Trúng Bạch Thủ cầu Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi – Khánh Hòa với dự đoán: Đầu: 7 – Đuôi: 5. Win 2/8 cầu Dàn Lô 3 Số Tám Con – Kon Tum với dự đoán: 232,892,076,938,130,964,588,725. Win 5/6 cầu Dàn Bao Lô Sáu Con – Khánh Hòa với dự đoán: 21,16,74,30,86,50. Cũng rất buồn cho các ae đã trượt 1 số đài nhé, Cùng mong muốn cho AE ngày – Thứ 2 Ngày 21 Tháng 11 sẽ ăn được các cầu chuẩn như Giải Tám 1 Con, Độc Thủ Đề, Đặc Biệt Đầu Đít, Dàn Lô 3 Số 8 Con, Dàn Xíu Chủ 10 Con, Độc Thủ Lô Ba Số với độ chính xác Cao.

Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 21 Tháng 11 của các Đài Quay: TT Huế, Phú Yên

Cầu Đẹp Dự đoán
Dàn Bao Lô 6 Con Nhận Dự Đoán
Dàn Bao Lô 6 Con Nhận Dự Đoán
Dàn 8 Con Giải 8 Nhận Dự Đoán
Dàn Lô 3 Số 8 Con Nhận Dự Đoán
Dàn Đề Tám Con Nhận Dự Đoán
Dàn Xíu Chủ 10 Con Nhận Dự Đoán
Dàn Bao Lô 6 Con Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Đề Nhận Dự Đoán
Bao Lô Nhận Dự Đoán
Cặp 3 Càng Nhận Dự Đoán
Giải Tám Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Đặc Biệt Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Giải Tám 1 Con Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Lô Ba Số Nhận Dự Đoán
Hai Con Lô Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Ba Càng Nhận Dự Đoán

Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 20 Tháng 11

Soi Cầu Dự đoán Kết quả dự đoán
Dàn Bao Lô Sáu Con KhanhHoa: 21,16,74,30,86,50, KonTum: 18,67,30,80,56,15 KhanhHoa: Win 5/6, KonTum: Win 4/6
Dàn Bao Lô Sáu Con KhanhHoa: 21,16,74,30,86,50, KonTum: 18,67,30,80,56,15 KhanhHoa: Win 5/6, KonTum: Win 4/6
Dàn Giải 8 Tám Con KonTum: 36,84,80,11,64,82,77,28, KhanhHoa: 87,21,56,74,34,82,31,30 KonTum: Ăn 80, KhanhHoa: Trúng 74
Dàn Lô 3 Số Tám Con KhanhHoa: 116,076,717,056,087,526,172,228, KonTum: 232,892,076,938,130,964,588,725 KhanhHoa: Trúng 3/8, KonTum: Win 2/8
Dàn Đề 8 Con KonTum: 13,89,45,01,33,55,57,52, KhanhHoa: 75,57,06,44,22,95,74,92 KonTum: Trúng 52, KhanhHoa: Win 75
Dàn Ba Càng 10 Con KonTum: 061,759,022,871,700,296,992,166,652,664, KhanhHoa: 412,616,503,622,243,775,156,296,492,456 KonTum: Trúng, KhanhHoa: Trượt
Dàn Bao Lô Sáu Con KhanhHoa: 21,16,74,30,86,50, KonTum: 18,67,30,80,56,15 KhanhHoa: Win 5/6, KonTum: Win 4/6
Giải Đặc Biệt KhanhHoa: 07, KonTum: 52 KhanhHoa: Trượt, KonTum: Trúng
Bao Lô KhanhHoa: 90, KonTum: 52 KhanhHoa: Trượt, KonTum: Win
Cặp Xíu Chủ KonTum: 264,479, KhanhHoa: 475,043 KonTum: Trượt, KhanhHoa: Trúng
Giải 8 Đầu Đít KonTum: Đầu: 8 – Đuôi: 0, KhanhHoa: Đầu: 1 – Đuôi: 4 KonTum: Ăn Bạch Thủ, KhanhHoa: Trượt
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi KhanhHoa: Đầu: 7 – Đuôi: 5, KonTum: Đầu: 5 – Đuôi: 8 KhanhHoa: Trúng Bạch Thủ, KonTum: Ăn đầu 5
Độc Thủ Giải Tám KhanhHoa: 15, KonTum: 80 KhanhHoa: Trượt, KonTum: Ăn
Lô Ba Số KonTum: 652, KhanhHoa: 621 KonTum: Trúng, KhanhHoa: Ăn
Dàn Lô 2 Con KonTum: 93,58, KhanhHoa: 66,73 KonTum: Win 58, KhanhHoa: Trúng 73
Độc Thủ Xíu Chủ KonTum: 673, KhanhHoa: 785 KonTum: Trượt, KhanhHoa: Trượt
Bảng soi cầu miền trung

Kết quả Xổ Số Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 20 Tháng 11

Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
G8 8074
G7 815486
G6
8276
8842
6185
8421
8058
0728
G5 17050430
G4
80839
60056
44690
47673
54259
40717
01289
33107
69518
45621
59969
79613
80897
44761
G3
02725
05126
48880
91409
G2 3813080804
G1 3665932116
ĐB 103652828475
Bảng kết quả xổ số Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 20 Tháng 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.