Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 19/12

Soi Cầu Xổ Số Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 18-12-2022 đã ăn rực rỡ Ăn Bạch Thủ Đặc Biệt Đầu Đít – Khánh Hòa với dự đoán: Đầu: 0 – Đuôi: 6. Trúng Độc Thủ Bao Lô – Kon Tum với dự đoán: 36. Win 52,95 Cặp Lô – Kon Tum với dự đoán: 52,95. Trúng Độc Thủ Lô Ba Số – TT Huế với dự đoán: 622. Win 65 Cặp Lô – TT Huế với dự đoán: 65,10. Win 60 Dàn Đề Tám Con – Kon Tum với dự đoán: 37,43,92,51,60,98,15,63 với những tỷ lệ ăn chắc 90%. Chúng ta cùng hướng đến – Thứ 2 Ngày 19-12-2022 với những cầu Tám Con Giải 8, Bạch Thủ Lô, Dàn Ba Càng 10 Con, Dàn Tám Con Đề, Lô Ba Số, Song Thủ Xíu Chủ, Bạch Thủ Giải Tám, Dàn Lô 3 Số 8 Con, Đề 1 Con, Giải 8 Đầu Đít Để có tỷ lệ Chuẩn Xác Nhất.

Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 19/12 của các Đài Quay: TT Huế, Phú Yên

Cầu Đẹp Dự đoán
Dàn 6 Con Bao Lô Nhận Dự Đoán
Dàn 6 Con Bao Lô Nhận Dự Đoán
Tám Con Giải 8 Nhận Dự Đoán
Dàn Lô 3 Số 8 Con Nhận Dự Đoán
Dàn Tám Con Đề Nhận Dự Đoán
Dàn Ba Càng 10 Con Nhận Dự Đoán
Dàn 6 Con Bao Lô Nhận Dự Đoán
Đề 1 Con Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Lô Nhận Dự Đoán
Song Thủ Xíu Chủ Nhận Dự Đoán
Giải 8 Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Giải Tám Nhận Dự Đoán
Lô Ba Số Nhận Dự Đoán
Cặp Lô Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Xíu Chủ Nhận Dự Đoán

Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 18-12-2022

Soi Cầu Dự đoán Kết quả dự đoán
Dàn Bao Lô Sáu Con KhanhHoa: 70,25,30,03,35,39, KonTum: 28,11,80,78,45,79, TTHue: 05,59,00,01,81,54 KhanhHoa: Ăn 5/6, KonTum: Trúng 3/6, TTHue: Ăn 1/6
Dàn Bao Lô Sáu Con KhanhHoa: 70,25,30,03,35,39, KonTum: 28,11,80,78,45,79, TTHue: 05,59,00,01,81,54 KhanhHoa: Ăn 5/6, KonTum: Trúng 3/6, TTHue: Ăn 1/6
Dàn 8 Con Giải 8 TTHue: 82,57,40,39,02,25,08,86, KhanhHoa: 09,18,11,51,90,33,40,58, KonTum: 83,45,80,88,74,58,78,76 TTHue: Trượt, KhanhHoa: Trượt, KonTum: Trượt
Tám Con Lô 3 Số KhanhHoa: 551,996,328,694,107,319,465,033, KonTum: 685,325,273,517,628,844,185,230, TTHue: 180,546,157,765,604,708,894,062 KhanhHoa: Trượt, KonTum: Trúng 1/8, TTHue: Win 4/8
Dàn Đề Tám Con TTHue: 61,74,72,71,25,26,95,87, KonTum: 37,43,92,51,60,98,15,63, KhanhHoa: 78,96,46,52,16,57,06,48 TTHue: Win 74, KonTum: Win 60, KhanhHoa: Ăn 06
Dàn Xíu Chủ 10 Con TTHue: 313,295,579,886,847,914,145,673,863,374, KonTum: 699,460,077,099,295,816,595,254,972,528, KhanhHoa: 326,916,387,998,273,288,061,432,013,855 TTHue: Win, KonTum: Ăn, KhanhHoa: Trượt
Dàn Bao Lô Sáu Con KhanhHoa: 70,25,30,03,35,39, KonTum: 28,11,80,78,45,79, TTHue: 05,59,00,01,81,54 KhanhHoa: Ăn 5/6, KonTum: Trúng 3/6, TTHue: Ăn 1/6
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt KonTum: 90, TTHue: 16, KhanhHoa: 36 KonTum: Trượt, TTHue: Trượt, KhanhHoa: Trượt
Độc Thủ Bao Lô KhanhHoa: 32, KonTum: 36, TTHue: 51 KhanhHoa: Trượt, KonTum: Trúng, TTHue: Trượt
Song Thủ 3 Càng TTHue: 374,871, KonTum: 460,951, KhanhHoa: 787,141 TTHue: Trúng, KonTum: Trúng, KhanhHoa: Trượt
Giải Giải 8 Đầu Đuôi TTHue: Đầu: 2 – Đuôi: 3, KonTum: Đầu: 0 – Đuôi: 7, KhanhHoa: Đầu: 7 – Đuôi: 0 TTHue: Win Bạch Thủ, KonTum: Trượt, KhanhHoa: Ăn Bạch Thủ
Đặc Biệt Đầu Đít KonTum: Đầu: 1 – Đuôi: 8, TTHue: Đầu: 7 – Đuôi: 7, KhanhHoa: Đầu: 0 – Đuôi: 6 KonTum: Trượt, TTHue: Win đầu 7, KhanhHoa: Ăn Bạch Thủ
Bạch Thủ Giải Tám KhanhHoa: 70, TTHue: 90, KonTum: 34 KhanhHoa: Ăn, TTHue: Trượt, KonTum: Trượt
Độc Thủ Lô Ba Số KhanhHoa: 423, KonTum: 205, TTHue: 622 KhanhHoa: Trúng, KonTum: Trúng, TTHue: Trúng
Cặp Lô TTHue: 65,10, KonTum: 52,95, KhanhHoa: 75,71 TTHue: Win 65, KonTum: Win 52,95, KhanhHoa: Trượt
Xíu Chủ 1 Con TTHue: 958, KhanhHoa: 806, KonTum: 355 TTHue: Trượt, KhanhHoa: Trúng, KonTum: Trượt
Bảng soi cầu miền trung

Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 18-12-2022

Tỉnh TT HuếKon TumKhánh Hòa
G8 236870
G7 661128926
G6
8894
3435
0769
5248
4205
5535
0442
9481
8355
G5 175300940911
G4
79054
83333
32273
73765
44811
98677
32267
18179
46423
86604
94952
09325
72062
69332
88605
69178
69236
76819
71622
73824
28751
G3
14530
91810
82403
75373
76495
32011
G2 205127762873630
G1 138541355807930
ĐB 842374167460640806
Bảng kết quả xổ số Miền Trung – Ngày 18-12-2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *