Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 17 Tháng 10

Kết quả dự đoán xổ số Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 16/10 đã kết thúc với thành công rực rỡ với cầu Ăn cầu Cặp Ba Càng – Khánh Hòa với dự đoán: 143,566. Trúng 43 cầu Song Thủ Lô – Kon Tum với dự đoán: 43,64. Trúng đuôi 3 cầu Giải Giải 8 Đầu Đuôi – Kon Tum với dự đoán: Đầu: 7 – Đuôi: 3. Ăn cầu Cặp Ba Càng – Kon Tum với dự đoán: 904,367. Ăn 29 cầu Dàn 8 Con Giải 8 – Khánh Hòa với dự đoán: 26,51,79,57,15,34,62,29. Win cầu Dàn Xíu Chủ 10 Con – Khánh Hòa với dự đoán: 735,453,590,545,750,431,607,547,476,143. Win đầu 4 cầu Đặc Biệt Đầu Đít – Khánh Hòa với dự đoán: Đầu: 4 – Đuôi: 8

Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 17 Tháng 10 của các Đài Quay: TT Huế, Phú Yên

Cầu Đẹp Dự đoán
Dàn Sáu Con Bao Lô Nhận Dự Đoán
Dàn Sáu Con Bao Lô Nhận Dự Đoán
Dàn Giải 8 Tám Con Nhận Dự Đoán
Dàn Lô 3 Số 8 Con Nhận Dự Đoán
Dàn Tám Con Đề Nhận Dự Đoán
10 Con Xíu Chủ Nhận Dự Đoán
Dàn Sáu Con Bao Lô Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Đề Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Bao Lô Nhận Dự Đoán
2 Con Xíu Chủ Nhận Dự Đoán
Giải Giải Tám Đầu Đuôi Nhận Dự Đoán
Đề Đầu Đuôi Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Giải Tám Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Lô Ba Số Nhận Dự Đoán
Cặp Lô Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Xíu Chủ Nhận Dự Đoán

Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 16 Tháng 10

Soi Cầu Dự đoán Kết quả dự đoán
Dàn Bao Lô 6 Con KhanhHoa: 87,15,59,36,86,47, KonTum: 90,84,49,93,43,40 KhanhHoa: Win 1/6, KonTum: Trượt
Dàn Bao Lô 6 Con KhanhHoa: 87,15,59,36,86,47, KonTum: 90,84,49,93,43,40 KhanhHoa: Win 1/6, KonTum: Trượt
Dàn 8 Con Giải 8 KonTum: 05,83,19,44,17,87,63,74, KhanhHoa: 26,51,79,57,15,34,62,29 KonTum: Ăn 63, KhanhHoa: Ăn 29
Dàn Tám Con Lô 3 Số KhanhHoa: 973,413,787,700,500,893,228,544, KonTum: 907,952,625,889,097,346,388,495 KhanhHoa: Win 2/8, KonTum: Win 1/8
Dàn Đề Tám Con KonTum: 47,64,27,04,87,76,42,85, KhanhHoa: 81,04,01,18,93,40,15,86 KonTum: Trúng 04, KhanhHoa: Trượt
Dàn Xíu Chủ 10 Con KonTum: 133,888,979,757,904,674,245,218,991,585, KhanhHoa: 735,453,590,545,750,431,607,547,476,143 KonTum: Trúng, KhanhHoa: Win
Dàn Bao Lô 6 Con KhanhHoa: 87,15,59,36,86,47, KonTum: 90,84,49,93,43,40 KhanhHoa: Win 1/6, KonTum: Trượt
Bạch Thủ Đề KhanhHoa: 43, KonTum: 84 KhanhHoa: Trúng, KonTum: Trượt
Độc Thủ Bao Lô KhanhHoa: 80, KonTum: 71 KhanhHoa: Trượt, KonTum: Ăn
Cặp Ba Càng KonTum: 904,367, KhanhHoa: 143,566 KonTum: Ăn, KhanhHoa: Ăn
Giải Giải 8 Đầu Đuôi KonTum: Đầu: 7 – Đuôi: 3, KhanhHoa: Đầu: 0 – Đuôi: 0 KonTum: Trúng đuôi 3, KhanhHoa: Trượt
Đặc Biệt Đầu Đít KhanhHoa: Đầu: 4 – Đuôi: 8, KonTum: Đầu: 0 – Đuôi: 4 KhanhHoa: Win đầu 4, KonTum: Win Bạch Thủ
Bạch Thủ Giải Tám KhanhHoa: 42, KonTum: 23 KhanhHoa: Trượt, KonTum: Trượt
Bạch Thủ Lô Ba Số KonTum: 461, KhanhHoa: 912 KonTum: Ăn, KhanhHoa: Trượt
Song Thủ Lô KonTum: 43,64, KhanhHoa: 66,97 KonTum: Trúng 43, KhanhHoa: Trượt
Xíu Chủ 1 Con KonTum: 904, KhanhHoa: 614 KonTum: Ăn, KhanhHoa: Trượt
Bảng soi cầu miền trung

Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 16 Tháng 10

Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
G8 6329
G7 897744
G6
9479
9017
7448
4514
7907
8958
G5 52166045
G4
03838
59498
46403
44173
70041
63787
15461
49334
35343
98343
04766
36595
17371
56544
G3
37093
53241
48416
20668
G2 0778956724
G1 3729745108
ĐB 836904222143
Bảng kết quả xổ số Miền Trung – Ngày 16 Tháng 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *