Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 09/01

Kết quả dự đoán xổ số Miền Trung – Ngày 08 Tháng 01 đã kết thúc với thành công rực rỡ với cầu Trúng cầu Song Thủ Xíu Chủ – TT Huế với dự đoán: 938,445. Trúng đuôi 4 cầu Đặc Biệt Đầu Đít – Kon Tum với dự đoán: Đầu: 6 – Đuôi: 4. Ăn 97 cầu Tám Con Giải 8 – TT Huế với dự đoán: 90,43,34,17,57,05,97,52. Win 17,22 cầu Cặp Lô – Khánh Hòa với dự đoán: 22,17. Trúng cầu Song Thủ Xíu Chủ – Khánh Hòa với dự đoán: 768,629. Trúng 04 cầu Dàn Đề 8 Con – Kon Tum với dự đoán: 25,23,19,08,04,91,03,49. Win cầu Bạch Thủ Lô – TT Huế với dự đoán: 38

Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 09/01 của các Đài Quay: TT Huế, Phú Yên

Cầu Đẹp Dự đoán
Dàn 6 Con Bao Lô Nhận Dự Đoán
Dàn 6 Con Bao Lô Nhận Dự Đoán
Tám Con Giải 8 Nhận Dự Đoán
Dàn Lô 3 Số 8 Con Nhận Dự Đoán
Dàn Đề Tám Con Nhận Dự Đoán
Dàn Ba Càng 10 Con Nhận Dự Đoán
Dàn 6 Con Bao Lô Nhận Dự Đoán
Giải Đặc Biệt Nhận Dự Đoán
Bao Lô Nhận Dự Đoán
Cặp Ba Càng Nhận Dự Đoán
Giải Giải 8 Đầu Đuôi Nhận Dự Đoán
Đặc Biệt Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Giải 8 Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Lô 3 Số Nhận Dự Đoán
2 Con Lô Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Ba Càng Nhận Dự Đoán

Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 08 Tháng 01

Soi Cầu Dự đoán Kết quả dự đoán
Dàn Bao Lô 6 Con KhanhHoa: 12,85,10,16,89,96, KonTum: 32,91,64,44,57,97, TTHue: 83,43,17,56,55,89 KhanhHoa: Win 1/6, KonTum: Win 1/6, TTHue: Trúng 5/6
Dàn Bao Lô 6 Con KhanhHoa: 12,85,10,16,89,96, KonTum: 32,91,64,44,57,97, TTHue: 83,43,17,56,55,89 KhanhHoa: Win 1/6, KonTum: Win 1/6, TTHue: Trúng 5/6
Tám Con Giải 8 TTHue: 90,43,34,17,57,05,97,52, KhanhHoa: 09,60,37,73,85,82,03,96, KonTum: 33,98,47,95,10,59,77,65 TTHue: Ăn 97, KhanhHoa: Trượt, KonTum: Trượt
Dàn Lô 3 Số 8 Con KhanhHoa: 455,564,288,765,023,160,819,883, KonTum: 290,659,523,178,863,476,764,207, TTHue: 414,156,888,416,017,293,778,488 KhanhHoa: Trượt, KonTum: Win 1/8, TTHue: Win 3/8
Dàn Đề 8 Con TTHue: 56,32,79,84,14,98,92,38, KonTum: 25,23,19,08,04,91,03,49, KhanhHoa: 26,33,71,43,08,93,46,25 TTHue: Trúng 38, KonTum: Trúng 04, KhanhHoa: Trượt
Mười Con Xíu Chủ TTHue: 146,841,041,227,612,450,715,846,908,281, KonTum: 210,448,604,425,710,660,996,405,313,916, KhanhHoa: 552,496,536,201,663,871,768,866,543,235 TTHue: Trượt, KonTum: Ăn, KhanhHoa: Ăn
Dàn Bao Lô 6 Con KhanhHoa: 12,85,10,16,89,96, KonTum: 32,91,64,44,57,97, TTHue: 83,43,17,56,55,89 KhanhHoa: Win 1/6, KonTum: Win 1/6, TTHue: Trúng 5/6
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt KonTum: 80, TTHue: 79, KhanhHoa: 68 KonTum: Trượt, TTHue: Trượt, KhanhHoa: Win
Bạch Thủ Lô KhanhHoa: 92, KonTum: 22, TTHue: 38 KhanhHoa: Ăn, KonTum: Ăn, TTHue: Win
Song Thủ Xíu Chủ TTHue: 938,445, KonTum: 604,412, KhanhHoa: 768,629 TTHue: Trúng, KonTum: Trúng, KhanhHoa: Trúng
Giải Giải 8 Đầu Đuôi TTHue: Đầu: 9 – Đuôi: 7, KonTum: Đầu: 2 – Đuôi: 7, KhanhHoa: Đầu: 8 – Đuôi: 7 TTHue: Ăn Bạch Thủ, KonTum: Trúng đuôi 7, KhanhHoa: Trượt
Đặc Biệt Đầu Đít KonTum: Đầu: 6 – Đuôi: 4, TTHue: Đầu: 3 – Đuôi: 8, KhanhHoa: Đầu: 6 – Đuôi: 8 KonTum: Trúng đuôi 4, TTHue: Win Bạch Thủ, KhanhHoa: Win Bạch Thủ
Độc Thủ Giải Tám KhanhHoa: 40, TTHue: 97, KonTum: 07 KhanhHoa: Win, TTHue: Trúng, KonTum: Trượt
Bạch Thủ Lô Ba Số KhanhHoa: 524, KonTum: 813, TTHue: 050 KhanhHoa: Trúng, KonTum: Ăn, TTHue: Trúng
Cặp Lô TTHue: 68,10, KonTum: 60,84, KhanhHoa: 22,17 TTHue: Trượt, KonTum: Win 84, KhanhHoa: Win 17,22
Bạch Thủ 3 Càng TTHue: 204, KhanhHoa: 974, KonTum: 595 TTHue: Trượt, KhanhHoa: Trượt, KonTum: Trượt
Bảng soi cầu miền trung

Kết quả Xổ Số Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 08 Tháng 01

Tỉnh TT HuếKon TumKhánh Hòa
G8 979740
G7 770050524
G6
7819
8867
8226
7003
8937
9591
9686
8984
0217
G5 260611033338
G4
55017
14295
16964
74488
40626
84017
43595
52531
21387
38156
71813
35353
12315
76497
05185
61755
23863
74903
52059
60822
23834
G3
41050
74520
08822
02489
25577
44940
G2 092840865500132
G1 008837068380592
ĐB 789938968604735768
Bảng kết quả xổ số Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 08 Tháng 01

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *