Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 04/12/2022

Kết quả dự đoán xổ số Miền Trung – Thứ 7 Ngày 03 Tháng 12 đã kết thúc với thành công rực rỡ với cầu Trúng cầu Độc Thủ Xíu Chủ đài quay Đắc Nông với dự đoán: 382. Ăn 5/6 cầu Dàn Sáu Con Bao Lô đài quay Đà Nẵng với dự đoán: 07,75,05,27,15,34. Trúng 78 cầu Cặp Lô đài quay Đà Nẵng với dự đoán: 78,69. Win cầu Song Thủ Ba Càng đài quay Quảng Ngãi với dự đoán: 454,442. Trúng 91,27 cầu Cặp Lô đài quay Đắc Nông với dự đoán: 27,91. Trúng đầu 8 cầu Đặc Biệt Đầu Đít đài quay Đắc Nông với dự đoán: Đầu: 8 – Đuôi: 8

Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 04/12/2022 của các Đài Quay: Kon Tum, Khánh Hòa

Cầu Đẹp Dự đoán
Dàn Sáu Con Bao Lô Nhận Dự Đoán
Dàn Sáu Con Bao Lô Nhận Dự Đoán
Dàn Tám Con Giải 8 Nhận Dự Đoán
Dàn Tám Con Lô 3 Số Nhận Dự Đoán
Dàn Đề 8 Con Nhận Dự Đoán
10 Con Xíu Chủ Nhận Dự Đoán
Dàn Sáu Con Bao Lô Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Bao Lô Nhận Dự Đoán
Cặp Ba Càng Nhận Dự Đoán
Giải 8 Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Đề Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Giải 8 Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Lô 3 Số Nhận Dự Đoán
Hai Con Lô Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Ba Càng Nhận Dự Đoán

Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Thứ 7 Ngày 03/12/2022

Soi Cầu Dự đoán Kết quả dự đoán
Dàn Sáu Con Bao Lô DacNong: 70,73,07,61,47,20, QuangNgai: 57,55,60,20,00,95, DaNang: 07,75,05,27,15,34 DacNong: Trúng 3/6, QuangNgai: Ăn 4/6, DaNang: Ăn 5/6
Dàn Sáu Con Bao Lô DacNong: 70,73,07,61,47,20, QuangNgai: 57,55,60,20,00,95, DaNang: 07,75,05,27,15,34 DacNong: Trúng 3/6, QuangNgai: Ăn 4/6, DaNang: Ăn 5/6
Dàn Giải 8 Tám Con DaNang: 82,40,84,10,72,69,77,54, DacNong: 24,13,06,60,34,90,47,89, QuangNgai: 84,11,24,71,38,79,85,45 DaNang: Trượt, DacNong: Trúng 89, QuangNgai: Trượt
Tám Con Lô 3 Số DacNong: 217,927,658,816,964,915,810,159, QuangNgai: 633,466,064,106,597,244,046,923, DaNang: 737,365,192,787,068,636,210,489 DacNong: Win 1/8, QuangNgai: Trượt, DaNang: Trúng 1/8
Dàn 8 Con Đề DaNang: 41,02,18,64,15,12,30,08, QuangNgai: 32,79,14,07,54,65,80,63, DacNong: 73,94,79,96,99,25,82,19 DaNang: Ăn 64, QuangNgai: Trúng 54, DacNong: Ăn 82
10 Con Xíu Chủ DaNang: 531,278,901,965,608,637,464,061,269,813, QuangNgai: 237,145,346,805,962,937,078,454,898,173, DacNong: 582,527,406,576,602,480,774,759,382,581 DaNang: Ăn, QuangNgai: Ăn, DacNong: Trúng
Dàn Sáu Con Bao Lô DacNong: 70,73,07,61,47,20, QuangNgai: 57,55,60,20,00,95, DaNang: 07,75,05,27,15,34 DacNong: Trúng 3/6, QuangNgai: Ăn 4/6, DaNang: Ăn 5/6
Bạch Thủ Đề QuangNgai: 05, DaNang: 71, DacNong: 82 QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt, DacNong: Trúng
Độc Thủ Lô DacNong: 53, QuangNgai: 64, DaNang: 65 DacNong: Trúng, QuangNgai: Trượt, DaNang: Win
Song Thủ Ba Càng DaNang: 601,169, QuangNgai: 454,442, DacNong: 224,364 DaNang: Trượt, QuangNgai: Win, DacNong: Trượt
Giải Tám Đầu Đít DaNang: Đầu: 8 – Đuôi: 6, QuangNgai: Đầu: 5 – Đuôi: 2, DacNong: Đầu: 8 – Đuôi: 3 DaNang: Ăn đuôi 6, QuangNgai: Trúng đầu 5, DacNong: Trúng đầu 8
Đặc Biệt Đầu Đít QuangNgai: Đầu: 6 – Đuôi: 3, DaNang: Đầu: 1 – Đuôi: 4, DacNong: Đầu: 8 – Đuôi: 8 QuangNgai: Trượt, DaNang: Trúng đuôi 4, DacNong: Trúng đầu 8
Giải Tám 1 Con DacNong: 24, DaNang: 72, QuangNgai: 55 DacNong: Trượt, DaNang: Trượt, QuangNgai: Ăn
Độc Thủ Lô Ba Số DacNong: 667, QuangNgai: 015, DaNang: 572 DacNong: Trượt, QuangNgai: Win, DaNang: Trượt
Cặp Lô DaNang: 78,69, QuangNgai: 75,21, DacNong: 27,91 DaNang: Trúng 78, QuangNgai: Trúng 75,21, DacNong: Trúng 91,27
Độc Thủ Xíu Chủ DaNang: 387, DacNong: 382, QuangNgai: 784 DaNang: Trượt, DacNong: Trúng, QuangNgai: Trượt
Bảng soi cầu miền trung

Kết quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 7 Ngày 03/12/2022

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
G8 965589
G7 165749273
G6
0363
3780
3972
3838
2228
3444
2207
5940
6947
G5 057539574053
G4
14112
68015
29291
36915
32300
01871
48178
60938
61609
33805
69012
25470
82327
71270
09894
93379
84396
71016
18361
88675
02153
G3
77476
60895
69827
96365
19221
66529
G2 701916424411915
G1 050116010729010
ĐB 421464119454433382
Bảng kết quả xổ số Miền Trung – Thứ 7 Ngày 03/12/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.