Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 27/11/2022

Kết quả dự đoán xổ số Miền Trung – Ngày 26-11-2022 đã kết thúc với thành công rực rỡ với cầu Win cầu Bao Lô – Đắc Nông với dự đoán: 81. Trúng 76,36 cầu Dàn Lô 2 Con – Quảng Ngãi với dự đoán: 76,36. Win cầu Bạch Thủ Lô Ba Số – Đắc Nông với dự đoán: 849. Trúng 2/8 cầu Tám Con Lô 3 Số – Quảng Ngãi với dự đoán: 130,568,851,220,468,597,074,771. Ăn cầu Cặp Xíu Chủ – Đà Nẵng với dự đoán: 365,697. Win 40 cầu Dàn Lô 2 Con – Đắc Nông với dự đoán: 94,40. Ăn cầu Giải Tám 1 Con – Đà Nẵng với dự đoán: 17

Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 27/11/2022 của các Đài Quay: Kon Tum, Khánh Hòa

Cầu Đẹp Dự đoán
Dàn Bao Lô 6 Con Nhận Dự Đoán
Dàn Bao Lô 6 Con Nhận Dự Đoán
Dàn 8 Con Giải 8 Nhận Dự Đoán
Dàn Lô 3 Số 8 Con Nhận Dự Đoán
Dàn Đề Tám Con Nhận Dự Đoán
10 Con Ba Càng Nhận Dự Đoán
Dàn Bao Lô 6 Con Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt Nhận Dự Đoán
Bao Lô Nhận Dự Đoán
2 Con Xíu Chủ Nhận Dự Đoán
Giải Tám Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Đề Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Giải Tám 1 Con Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Lô Ba Số Nhận Dự Đoán
2 Con Lô Nhận Dự Đoán
Xíu Chủ 1 Con Nhận Dự Đoán

Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Thứ 7 Ngày 26/11

Soi Cầu Dự đoán Kết quả dự đoán
Dàn 6 Con Bao Lô DacNong: 83,04,38,95,08,00, QuangNgai: 29,11,71,59,97,36, DaNang: 73,28,02,26,87,35 DacNong: Trượt, QuangNgai: Ăn 3/6, DaNang: Ăn 5/6
Dàn 6 Con Bao Lô DacNong: 83,04,38,95,08,00, QuangNgai: 29,11,71,59,97,36, DaNang: 73,28,02,26,87,35 DacNong: Trượt, QuangNgai: Ăn 3/6, DaNang: Ăn 5/6
Dàn Tám Con Giải 8 DaNang: 49,60,79,42,01,16,61,34, DacNong: 68,98,19,29,77,64,59,99, QuangNgai: 73,83,61,64,40,44,63,85 DaNang: Trượt, DacNong: Trượt, QuangNgai: Ăn 83
Tám Con Lô 3 Số DacNong: 378,395,115,608,081,840,257,159, QuangNgai: 130,568,851,220,468,597,074,771, DaNang: 757,313,365,314,504,507,244,033 DacNong: Trúng 5/8, QuangNgai: Trúng 2/8, DaNang: Ăn 2/8
Dàn 8 Con Đề DaNang: 19,67,40,24,51,07,27,13, QuangNgai: 27,59,54,24,66,48,54,79, DacNong: 53,34,11,47,02,89,86,41 DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trúng 41
Dàn Xíu Chủ 10 Con DaNang: 775,752,419,748,102,741,947,651,657,885, QuangNgai: 405,143,680,046,689,010,933,938,656,630, DacNong: 101,000,899,097,133,422,236,741,370,090 DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt, DacNong: Win
Dàn 6 Con Bao Lô DacNong: 83,04,38,95,08,00, QuangNgai: 29,11,71,59,97,36, DaNang: 73,28,02,26,87,35 DacNong: Trượt, QuangNgai: Ăn 3/6, DaNang: Ăn 5/6
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt QuangNgai: 40, DaNang: 66, DacNong: 07 QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt, DacNong: Trượt
Bao Lô DacNong: 81, QuangNgai: 49, DaNang: 96 DacNong: Win, QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt
Cặp Xíu Chủ DaNang: 365,697, QuangNgai: 497,679, DacNong: 741,805 DaNang: Ăn, QuangNgai: Ăn, DacNong: Trúng
Giải Giải Tám Đầu Đuôi DaNang: Đầu: 6 – Đuôi: 7, QuangNgai: Đầu: 8 – Đuôi: 2, DacNong: Đầu: 3 – Đuôi: 8 DaNang: Trúng đuôi 7, QuangNgai: Ăn đầu 8, DacNong: Trượt
Đặc Biệt Đầu Đít QuangNgai: Đầu: 3 – Đuôi: 4, DaNang: Đầu: 1 – Đuôi: 9, DacNong: Đầu: 4 – Đuôi: 1 QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt, DacNong: Win Bạch Thủ
Giải Tám 1 Con DacNong: 24, DaNang: 17, QuangNgai: 57 DacNong: Trượt, DaNang: Ăn, QuangNgai: Trượt
Bạch Thủ Lô Ba Số DacNong: 849, QuangNgai: 885, DaNang: 528 DacNong: Win, QuangNgai: Trượt, DaNang: Ăn
Dàn Lô 2 Con DaNang: 05,67, QuangNgai: 76,36, DacNong: 94,40 DaNang: Trượt, QuangNgai: Trúng 76,36, DacNong: Win 40
Xíu Chủ 1 Con DaNang: 246, DacNong: 168, QuangNgai: 497 DaNang: Trượt, DacNong: Trượt, QuangNgai: Win
Bảng soi cầu miền trung

Kết quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 7 Ngày 26/11

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
G8 178336
G7 150756869
G6
9235
2550
5909
1575
0376
1849
3186
3281
2115
G5 777790020341
G4
76243
20836
83469
72487
17496
53378
86726
27154
49348
62713
26771
61208
84102
04682
95669
93664
84181
00670
03253
47472
87054
G3
78528
69469
19159
31243
54130
35405
G2 043876273882081
G1 493142887467840
ĐB 234365343497829741
Bảng kết quả xổ số Miền Trung – Thứ 7 Ngày 26/11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.