DÀN ĐỀ 6 SỐ CHỌN LỌC 6 SỐ CHUẨN NHẤT LÀM DÀN ĐỀ TỶ LỆ ĂN LÀ 99%.

 Cầu Chúng Tôi Cam Kết Luôn Chuẩn Nhất, Chi Phí Cao Nhưng Luôn Mang Lại Hiệu Qủa Cao Nhất

Số cực chuẩn, tỷ lệ ăn là 100%, khi lấy số các bạn cứ yên tâm mà đánh, đợi đến giờ kết quả lấy tiền về

 Các bạn nạp thẻ đủ 500.000 vnđ sẽ nhận được DÀN ĐỀ 6 SỐ, có thể nạp cộng dồn thẻ.

 Để có chiến thắng chọn vẹn nhất bạn có thể tham khảo thêm dàn 4 con 3 càng miền bắc hôm nay.

Chúc Các Bạn Thắng Lớn Trong NGày Hôm Nay !

 Chiến Thắng Sẽ Đến Với Người Dám Đầu Tư. Bạn Có Phải NGười Chiến Thắng !

Dàn Đề 6 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
30-11-21
29-11-2124,27,57,51,44,87Ăn đề 87
28-11-2106,88,87,29,27,89Ăn đề 88
27-11-2192,53,65,24,76,38Ăn đề 24
26-11-2127,96,79,97,17,04Trượt
25-11-2113,70,19,51,90,59Ăn đề 13
24-11-2113,56,76,39,49,62Ăn đề 56
23-11-2152,12,55,03,59,06Trượt
22-11-2173,91,93,33,70,31Ăn đề 93
21-11-2140,55,53,69,79,02Ăn 79
20-11-2186,44,79,90,30,78Ăn đề 44
19-11-2198,23,72,69,12,36Ăn đề 12
18-11-2100,62,60,68,95,26Ăn đề 60
17-11-2163,32,66,40,42,92Ăn đề 42
16-11-2114,57,16,04,10,70Trượt
15-11-2121,87,26,47,32,65Ăn đề 26
14-11-2101,16,44,21,40,32Ăn đề 40
13-11-2110,36,40,85,79,13Trượt
12-11-2104,11,84,64,31,98Ăn đề 11
11-11-2122,04,70,59,46,84Ăn đề 22
10-11-2177,17,79,49,45,75Trượt
09-11-2114,08,52,87,34,67Ăn đề 52
08-11-2157,03,50,32,37,24Trượt
07-11-2114,96,31,17,86,79Ăn đề 86
06-11-2121,75,96,57,61,76Ăn đề 21
05-11-2178,03,27,81,52,02Ăn đề 52
04-11-2126,54,64,46,86,20Trượt
03-11-2141,30,67,36,94,21Ăn đề 67
02-11-2184,04,10,01,66,16Ăn đề 10
01-11-2158,45,93,31,22,53Ăn đề 58
31-10-2198,14,65,22,09,77Ăn đề 98
30-10-2153,64,26,12,42,59Ăn đề 42
29-10-2105,16,51,57,39,60Trượt
28-10-2145,34,20,69,72,00Ăn 69
27-10-2176,73,12,46,94,31Ăn đề 46
26-10-2118,70,85,48,89,09Ăn đề 09
25-10-2143,55,11,93,00,76Trượt
24-10-2101,40,86,71,05,22Trượt
23-10-2125,58,86,64,78,76Ăn 25
22-10-2172,40,92,01,61,81Trượt
21-10-2154,71,53,25,88,39Ăn đề 88
20-10-2196,45,49,89,58,93Ăn đề 49
19-10-2147,94,59,54,87,89Ăn đề 47
18-10-2135,76,99,13,09,31Ăn đề 09
17-10-2133,24,09,89,73,40Ăn đề 40
16-10-2189,38,33,04,52,75Trượt
15-10-2119,51,07,87,40,18Ăn đề 18
14-10-2161,52,67,79,82,58Trượt
13-10-2105,22,60,39,14,22Ăn đề 22
12-10-2182,18,03,32,68,67Ăn đề 18
11-10-2195,11,32,66,42,43Ăn đề 42
10-10-2139,86,87,09,85,66Ăn đề 85
09-10-2117,79,10,18,12,56Ăn đề 56
08-10-2160,43,17,52,37,96Trượt
07-10-2188,24,32,58,69,12Ăn đề 69
06-10-2164,89,45,58,68,08Ăn đề 45
05-10-2112,25,21,16,00,39Trượt
04-10-2164,82,38,52,70,47Ăn đề 47
03-10-2143,73,36,16,47,60Trượt
02-10-2110,90,08,77,95,49Ăn đề 77
01-10-2181,25,64,20,12,23Ăn đề 20
30-09-2128,01,00,11,33,27Ăn đề 11
29-09-2177,09,12,60,20,32Ăn đề 77
28-09-2134,04,90,65,95,53Ăn đề 34
27-09-2196,18,20,87,41,52Trượt
26-09-2139,09,01,37,85,30Trượt
25-09-2108,47,80,05,39,50Ăn đề 08
24-09-2162,25,89,48,22,29Trượt
23-09-2175,61,94,16,95,84Trượt
22-09-2118,77,73,78,27,31Ăn đề 73
21-09-2136,83,86,58,77,47Ăn 83
20-09-2192,10,95,06,33,16Trượt
19-09-2160,57,49,69,55,04Ăn đề 57
18-09-2111,97,16,25,40,02Trượt
17-09-2164,76,30,13,67,51Ăn đề 30
16-09-2165,14,86,22,05,93Ăn đề 93
15-09-2147,73,97,54,37,51Trượt
14-09-2159,48,79,11,28,37Ăn đề 59
13-09-2138,70,93,77,64,67Trượt
12-09-2190,37,98,01,18,66Trượt
11-09-2182,65,03,35,98,33Trượt
10-09-2148,34,00,39,23,43Trượt
09-09-2130,40,23,20,67,74Trượt
08-09-2161,95,46,89,39,21Trượt
07-09-2154,65,92,55,31,35Ăn đề 65
06-09-2152,90,29,79,73,78Trượt
05-09-2174,96,03,57,04,61Ăn đề 61
04-09-2193,47,97,51,55,53Ăn đề 55
03-09-2115,59,91,44,47,57Trượt
02-09-2132,26,64,44,80,95Ăn đề 64
01-09-2154,63,00,27,21,28Ăn đề 27
31-08-2141,78,39,04,53,79Trượt
30-08-2172,41,86,73,43,49Ăn đề 86
29-08-2170,69,66,37,81,97Trượt
28-08-2185,21,96,15,46,17Trượt
27-08-2144,07,25,39,00,83Trượt
26-08-2174,08,31,52,87,42Trượt
25-08-2131,30,98,89,15,55Ăn đề 89
24-08-2135,89,88,42,24,83Ăn đề 89
23-08-2109,37,91,13,35,45Ăn đề 91
22-08-2160,11,02,69,07,18Ăn đề 11
21-08-2151,45,37,72,11,77Trượt
20-08-2193,52,48,71,74,44Ăn đề 93
19-08-2131,69,16,64,46,04Trượt
18-08-2164,00,65,79,81,98Trượt
17-08-2154,12,10,74,23,68Trượt
16-08-2162,41,99,61,47,80Ăn đề 41
15-08-2172,47,78,76,85,56Trượt
14-08-2135,87,66,14,37,72Trượt
13-08-2110,15,56,79,45,03Trượt
12-08-2168,96,22,38,19,86Ăn đề 68
11-08-2111,20,19,50,30,07Ăn đề 20
10-08-2112,99,55,68,71,76Ăn đề 71
09-08-2130,23,86,25,42,09Trượt
08-08-2104,15,59,92,20,88Ăn đề 15
07-08-2134,75,27,81,99,32Ăn 34
06-08-2175,49,67,29,02,27Ăn đề 67
05-08-2157,98,31,59,22,56Trượt
04-08-2110,52,84,17,91,79Trượt
03-08-2168,04,58,53,35,75Ăn đề 04
02-08-2114,24,72,06,62,90Ăn đề 24
01-08-2132,76,02,94,42,68Trượt
31-07-2161,87,78,88,62,76Trượt
30-07-2188,62,30,95,29,21Trượt
29-07-2194,64,63,44,30,51Trượt
28-07-2198,35,75,59,74,76Ăn đề 98
27-07-2171,59,86,45,82,39Ăn đề 71
26-07-2147,62,72,21,54,91Ăn đề 91
25-07-2142,09,65,58,29,73Trượt
24-07-2151,07,09,62,60,82Trượt
23-07-2157,25,04,62,60,08Trượt
22-07-2190,17,66,32,34,43Ăn đề 66
21-07-2104,63,26,84,28,95Trượt
20-07-2134,80,36,50,88,54Ăn đề 36
19-07-2110,34,46,01,20,90Trượt
18-07-2186,73,24,29,67,72Ăn đề 72
17-07-2103,76,87,63,35,79Ăn đề 79
16-07-2146,82,80,81,06,58Ăn đề 82
15-07-2183,93,82,66,44,68Trượt
14-07-2153,88,90,12,20,70Ăn đề 53
13-07-2107,09,62,81,30,13Ăn đề 07
12-07-2172,03,84,11,87,54Trượt
11-07-2135,49,94,47,70,57Ăn đề 94
10-07-2154,88,22,10,04,11Trượt
09-07-2197,40,64,36,88,42Trượt
08-07-2137,40,84,79,00,66Trượt
07-07-2107,32,61,09,41,87Trượt
06-07-2199,23,90,41,38,68Ăn đề 68
05-07-2179,01,84,58,55,07Ăn đề 01
04-07-2182,78,16,39,50,95Trượt
03-07-2167,71,60,14,04,05Trượt
02-07-2194,38,04,21,60,92Trượt
01-07-2113,00,34,31,74,95Trượt