Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 14/11

Chúc mừng ! Chúc mừng ! Chúc Mừng AE đã theo cầu Dự Đoán xổ số Miền Nam ngày – Chủ Nhật Ngày 13-11-2022 đã ăn được các đài Win Bạch Thủ Giải Giải 8 Đầu Đuôi – Đà Lạt với dự đoán: Đầu: 8 – Đuôi: 1. Trúng 4/6 Dàn Bao Lô Sáu Con – Kiên Giang với dự đoán: 30,00,42,99,91,15. Trúng 32 Dàn 8 Con Đề – Tiền Giang với dự đoán: 32,03,82,73,87,14,36,40. Ăn Dàn Ba Càng 10 Con – Tiền Giang với dự đoán: 451,972,479,907,246,799,225,003,232,385. Trúng Bạch Thủ Đề Đầu Đít – Đà Lạt với dự đoán: Đầu: 1 – Đuôi: 0. Win 12,41 Cặp Lô – Tiền Giang với dự đoán: 12,41. Win Bạch Thủ Lô – Đà Lạt với dự đoán: 62. Cũng rất buồn cho các ae đã trượt 1 số đài nhé, Cùng mong muốn cho AE ngày – Thứ 2 Ngày 14 Tháng 11 sẽ ăn được các cầu chuẩn như Đề Đầu Đuôi, Độc Thủ Lô, Tám Con Đề, Dàn Tám Con Giải 8, Độc Thủ Giải Tám, Cặp Xíu Chủ, Đề 1 Con, Dàn Ba Càng 10 Con, Lô Ba Số, Giải Giải 8 Đầu Đuôi, Dàn 6 Con Bao Lô với độ chính xác cao 90%. AE cùng nhau sẽ chiến thắng chủ lô tô 100% nhé.

Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 14/11 của các Đài Quay: TP HCM, Đồng Tháp, Cà Mau

Cầu Đẹp Dự đoán
Dàn Lô 3 Số 8 Con Nhận Dự Đoán
Dàn Lô 3 Số 8 Con Nhận Dự Đoán
Dàn 6 Con Bao Lô Nhận Dự Đoán
Tám Con Đề Nhận Dự Đoán
Dàn Tám Con Giải 8 Nhận Dự Đoán
Dàn Ba Càng 10 Con Nhận Dự Đoán
Dàn Ba Càng 10 Con Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Lô Nhận Dự Đoán
Cặp Xíu Chủ Nhận Dự Đoán
Giải Giải 8 Đầu Đuôi Nhận Dự Đoán
Đề Đầu Đuôi Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Giải Tám Nhận Dự Đoán
Đề 1 Con Nhận Dự Đoán
Lô Ba Số Nhận Dự Đoán
Dàn Lô 2 Con Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ 3 Càng Nhận Dự Đoán

Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 13 Tháng 11

Soi Cầu Dự đoán Kết quả dự đoán
Dàn Lô 3 Số 8 Con DaLat: 254,580,418,667,064,366,619,430, KienGiang: 252,946,620,408,120,598,682,147, TienGiang: 636,972,501,136,174,937,232,793 DaLat: Trượt, KienGiang: Trúng 2/8, TienGiang: Ăn 5/8
Dàn Lô 3 Số 8 Con DaLat: 254,580,418,667,064,366,619,430, KienGiang: 252,946,620,408,120,598,682,147, TienGiang: 636,972,501,136,174,937,232,793 DaLat: Trượt, KienGiang: Trúng 2/8, TienGiang: Ăn 5/8
Dàn Bao Lô Sáu Con DaLat: 95,97,14,21,99,12, KienGiang: 30,00,42,99,91,15, TienGiang: 79,23,93,56,36,63 DaLat: Win 1/6, KienGiang: Trúng 4/6, TienGiang: Win 5/6
Dàn 8 Con Đề TienGiang: 32,03,82,73,87,14,36,40, KienGiang: 77,50,52,33,68,58,39,44, DaLat: 06,68,72,52,08,23,24,10 TienGiang: Trúng 32, KienGiang: Win 58, DaLat: Win 10
Tám Con Giải 8 TienGiang: 09,39,42,64,91,76,12,59, DaLat: 59,31,32,27,65,43,83,93, KienGiang: 88,53,04,01,12,40,24,67 TienGiang: Win 12, DaLat: Trượt, KienGiang: Win 01
Dàn Ba Càng 10 Con TienGiang: 451,972,479,907,246,799,225,003,232,385, KienGiang: 265,815,255,125,274,321,658,178,579,248, DaLat: 565,317,694,698,310,836,500,308,931,434 TienGiang: Ăn, KienGiang: Ăn, DaLat: Ăn
Dàn Ba Càng 10 Con TienGiang: 451,972,479,907,246,799,225,003,232,385, KienGiang: 265,815,255,125,274,321,658,178,579,248, DaLat: 565,317,694,698,310,836,500,308,931,434 TienGiang: Ăn, KienGiang: Ăn, DaLat: Ăn
Bạch Thủ Lô DaLat: 62, KienGiang: 08, TienGiang: 12 DaLat: Win, KienGiang: Ăn, TienGiang: Win
Song Thủ Ba Càng TienGiang: 232,510, KienGiang: 658,610, DaLat: 310,961 TienGiang: Win, KienGiang: Ăn, DaLat: Ăn
Giải Giải 8 Đầu Đuôi TienGiang: Đầu: 6 – Đuôi: 2, KienGiang: Đầu: 3 – Đuôi: 1, DaLat: Đầu: 8 – Đuôi: 1 TienGiang: Ăn đuôi 2, KienGiang: Ăn đuôi 1, DaLat: Win Bạch Thủ
Đề Đầu Đít KienGiang: Đầu: 2 – Đuôi: 8, TienGiang: Đầu: 3 – Đuôi: 9, DaLat: Đầu: 1 – Đuôi: 0 KienGiang: Win đuôi 8, TienGiang: Trượt, DaLat: Trúng Bạch Thủ
Bạch Thủ Giải 8 DaLat: 81, TienGiang: 09, KienGiang: 62 DaLat: Trúng, TienGiang: Trượt, KienGiang: Trượt
Độc Thủ Đề KienGiang: 08, TienGiang: 87, DaLat: 02 KienGiang: Trượt, TienGiang: Trượt, DaLat: Trượt
Độc Thủ Lô 3 Số DaLat: 400, KienGiang: 223, TienGiang: 035 DaLat: Trượt, KienGiang: Trượt, TienGiang: Trúng
Cặp Lô TienGiang: 12,41, KienGiang: 50,01, DaLat: 99,98 TienGiang: Win 12,41, KienGiang: Ăn 01,50, DaLat: Trúng 98,99
Bạch Thủ 3 Càng TienGiang: 232, DaLat: 159, KienGiang: 748 TienGiang: Ăn, DaLat: Trượt, KienGiang: Trượt
Bảng soi cầu Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 13 Tháng 11

Kết quả Xổ Số Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 13 Tháng 11

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G8 120181
G7 979144226
G6
5723
1999
2732
0282
5971
0262
9035
9900
8952
G5 804173033520
G4
19174
15120
60620
51136
92783
14247
53949
74742
01198
26779
17330
94402
03422
58294
04222
31532
10160
25070
03937
10037
48132
G3
76233
50408
65199
74476
14201
33256
G2 067932768185661
G1 735563225002742
ĐB 101232928658606310
Bảng kết quả xổ số Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 13 Tháng 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.