Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 13-11-2022

CAUBAMIEN.COM Chúc Mừng AE đã theo cầu Dự Đoán xổ số Miền Nam ngày – Ngày 12 Tháng 11 đã ăn được các đài Trúng đuôi 9 cầu Giải Giải Tám Đầu Đuôi – Hậu Giang với dự đoán: Đầu: 1 – Đuôi: 9. Win đầu 0 cầu Đề Đầu Đuôi – Hậu Giang với dự đoán: Đầu: 0 – Đuôi: 8. Win cầu Cặp Ba Càng – Long An với dự đoán: 656,304. Win 4/6 cầu Dàn Bao Lô 6 Con – TP HCM với dự đoán: 48,12,41,58,18,26. Ăn 4/6 cầu Dàn Bao Lô 6 Con – Long An với dự đoán: 56,91,27,57,04,12. Trúng 86 cầu Lô 2 Con – Long An với dự đoán: 93,86. Ăn 5/8 cầu Dàn 8 Con Lô 3 Số – Hậu Giang với dự đoán: 812,928,019,889,362,898,625,785. Cũng rất buồn cho các ae đã trượt 1 số đài nhé, Cùng mong muốn cho AE ngày – Ngày 13 Tháng 11 sẽ ăn được các cầu chuẩn như Song Thủ Ba Càng, Bạch Thủ Giải 8, Độc Thủ Lô 3 Số, Tám Con Giải 8, Dàn Lô 3 Số 8 Con, Đề Đầu Đít, Bạch Thủ Lô với độ chính xác Cao.

Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 13-11-2022 của các Đài Quay: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt

Cầu Đẹp Dự đoán
Dàn Lô 3 Số 8 Con Nhận Dự Đoán
Dàn Lô 3 Số 8 Con Nhận Dự Đoán
Dàn Bao Lô Sáu Con Nhận Dự Đoán
Dàn 8 Con Đề Nhận Dự Đoán
Tám Con Giải 8 Nhận Dự Đoán
Dàn Ba Càng 10 Con
Dàn Ba Càng 10 Con Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Lô Nhận Dự Đoán
Song Thủ Ba Càng Nhận Dự Đoán
Giải Giải 8 Đầu Đuôi Nhận Dự Đoán
Đề Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Giải 8 Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Đề Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Lô 3 Số Nhận Dự Đoán
Cặp Lô Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ 3 Càng Nhận Dự Đoán

Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 12-11-2022

Soi Cầu Dự đoán Kết quả dự đoán
Dàn 8 Con Lô 3 Số HauGiang: 812,928,019,889,362,898,625,785, BinhPhuoc: 733,219,183,002,776,911,636,803, LongAn: 430,385,717,155,619,344,283,013, TPHCM: 287,003,847,712,125,736,965,017 HauGiang: Ăn 5/8, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Win 1/8, TPHCM: Trượt
Dàn 8 Con Lô 3 Số HauGiang: 812,928,019,889,362,898,625,785, BinhPhuoc: 733,219,183,002,776,911,636,803, LongAn: 430,385,717,155,619,344,283,013, TPHCM: 287,003,847,712,125,736,965,017 HauGiang: Ăn 5/8, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Win 1/8, TPHCM: Trượt
Dàn Bao Lô 6 Con HauGiang: 07,11,35,74,15,32, TPHCM: 48,12,41,58,18,26, LongAn: 56,91,27,57,04,12, BinhPhuoc: 97,03,75,79,51,77 HauGiang: Ăn 1/6, TPHCM: Win 4/6, LongAn: Ăn 4/6, BinhPhuoc: Trúng 1/6
Dàn Tám Con Đề TPHCM: 09,80,62,63,44,15,34,23, LongAn: 72,22,47,33,27,90,76,09, BinhPhuoc: 55,41,42,48,26,40,38,79, HauGiang: 75,33,74,80,34,53,54,40 TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trúng 55, HauGiang: Trượt
Dàn Tám Con Giải 8 TPHCM: 48,90,99,66,18,12,14,83, HauGiang: 48,57,73,58,80,00,96,05, BinhPhuoc: 41,98,74,50,75,05,11,39, LongAn: 92,50,99,76,25,82,62,14 TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt
TPHCM: 257,338,403,412,970,141,128,224,847,289, LongAn: 794,589,314,882,656,219,989,331,661,489, BinhPhuoc: 805,419,929,048,443,678,811,398,417,074, HauGiang: 612,990,378,775,349,282,079,013,490,082 TPHCM: Trượt, LongAn: Ăn, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt
Dàn Ba Càng 10 Con TPHCM: 257,338,403,412,970,141,128,224,847,289, LongAn: 794,589,314,882,656,219,989,331,661,489, BinhPhuoc: 805,419,929,048,443,678,811,398,417,074, HauGiang: 612,990,378,775,349,282,079,013,490,082 TPHCM: Trượt, LongAn: Ăn, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt
Độc Thủ Bao Lô TPHCM: 60, LongAn: 43, BinhPhuoc: 87, HauGiang: 93 TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt
Cặp Ba Càng TPHCM: 841,550, LongAn: 656,304, BinhPhuoc: 951,846, HauGiang: 619,048 TPHCM: Trúng, LongAn: Win, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt
Giải Giải Tám Đầu Đuôi TPHCM: Đầu: 3 – Đuôi: 5, LongAn: Đầu: 1 – Đuôi: 2, BinhPhuoc: Đầu: 4 – Đuôi: 2, HauGiang: Đầu: 1 – Đuôi: 9 TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Win đầu 4, HauGiang: Trúng đuôi 9
Đề Đầu Đuôi LongAn: Đầu: 7 – Đuôi: 4, TPHCM: Đầu: 6 – Đuôi: 1, BinhPhuoc: Đầu: 5 – Đuôi: 6, HauGiang: Đầu: 0 – Đuôi: 8 LongAn: Trượt, TPHCM: Trượt, BinhPhuoc: Ăn đầu 5, HauGiang: Win đầu 0
Bạch Thủ Giải Tám HauGiang: 09, BinhPhuoc: 18, TPHCM: 96, LongAn: 34 HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt
Độc Thủ Đề BinhPhuoc: 96, LongAn: 72, TPHCM: 41, HauGiang: 61 BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt, TPHCM: Win, HauGiang: Trượt
Độc Thủ Lô 3 Số BinhPhuoc: 312, HauGiang: 212, LongAn: 717, TPHCM: 675 BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt, LongAn: Win, TPHCM: Trượt
Lô 2 Con TPHCM: 20,12, LongAn: 93,86, BinhPhuoc: 68,04, HauGiang: 28,07 TPHCM: Trúng 12, LongAn: Trúng 86, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trúng 28,07
Bạch Thủ 3 Càng TPHCM: 401, HauGiang: 954, BinhPhuoc: 727, LongAn: 825 TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt
Bảng soi cầu Miền Nam – Ngày 12-11-2022

Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 12-11-2022

Tỉnh TP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G8 43784759
G7 058456314406
G6
4096
1531
6577
3812
3677
1872
6200
1385
1669
1494
3928
9992
G5 7458803070771500
G4
59178
02689
42767
37083
19564
48012
93591
48228
35942
95594
20672
94019
86296
39626
12872
93625
08629
32256
49562
42861
40912
78717
58917
45003
15636
64804
60699
47027
G3
90486
19727
27022
63889
07682
80986
43198
89654
G2 87026576336009868785
G1 59056324641004179748
ĐB 084841615656893855780807
Bảng kết quả xổ số Miền Nam – Ngày 12-11-2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *