BÍ QUYẾT: Chơi lô 3 số miền trung hôm nay.

Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.

Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để có lợi nhuận cao nhất

 Các bạn có thể nạp thẻ vào Trong NGày

 Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 chúc các bạn thắng lớn mỗi hôm !

 

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
16-09-19
16-09-19TT Huế: 712,
Phú Yên: 384
Trượt
15-09-19Kon Tum: 967,
Khánh Hòa: 930
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
14-09-19Đà Nẵng: 258,
Quảng Ngãi: 544,
Đắc Nông: 125
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
13-09-19Gia Lai: 646,
Ninh Thuận: 377
Trượt
12-09-19Bình Định: 786,
Quảng Trị: 326,
Quảng Bình: 619
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
11-09-19Đà Nẵng: 761,
Khánh Hòa: 023
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
10-09-19Đắc Lắc: 372,
Quảng Nam: 843
Đắc Lắc: Trúng
09-09-19TT Huế: 823,
Phú Yên: 998
Phú Yên: Trúng
08-09-19Kon Tum: 603,
Khánh Hòa: 136
Khánh Hòa: Trúng
07-09-19Đà Nẵng: 252,
Quảng Ngãi: 593,
Đắc Nông: 974
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
06-09-19Gia Lai: 564,
Ninh Thuận: 750
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
05-09-19Bình Định: 869,
Quảng Trị: 855,
Quảng Bình: 784
Quảng Bình: Trúng
04-09-19Đà Nẵng: 228,
Khánh Hòa: 113
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
03-09-19Đắc Lắc: 275,
Quảng Nam: 509
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
02-09-19TT Huế: 652,
Phú Yên: 396
TT Huế: Trúng
01-09-19Kon Tum: 630,
Khánh Hòa: 077
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
31-08-19Đà Nẵng: 972,
Quảng Ngãi: 177,
Đắc Nông: 386
Đà Nẵng: Trúng
30-08-19Gia Lai: 712,
Ninh Thuận: 360
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
29-08-19Bình Định: 895,
Quảng Trị: 150,
Quảng Bình: 124
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
28-08-19Đà Nẵng: 968,
Khánh Hòa: 548
Trượt
27-08-19Đắc Lắc: 520,
Quảng Nam: 375
Trượt
26-08-19TT Huế: 113,
Phú Yên: 670
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
25-08-19Kon Tum: 584,
Khánh Hòa: 923
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
24-08-19Đà Nẵng: 266,
Quảng Ngãi: 593,
Đắc Nông: 205
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
23-08-19Gia Lai: 150,
Ninh Thuận: 841
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
22-08-19Bình Định: 468,
Quảng Trị: 025,
Quảng Bình: 666
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
21-08-19Đà Nẵng: 883,
Khánh Hòa: 858
Khánh Hòa: Trúng
20-08-19Đắc Lắc: 599,
Quảng Nam: 001
Quảng Nam: Trúng
19-08-19TT Huế: 556,
Phú Yên: 440
TT Huế: Trúng
18-08-19Kon Tum: 111,
Khánh Hòa: 166
Trượt
17-08-19Đà Nẵng: 217,
Quảng Ngãi: 789,
Đắc Nông: 247
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
16-08-19Gia Lai: 892,
Ninh Thuận: 958
Gia Lai: Trúng
15-08-19Bình Định: 472,
Quảng Trị: 414,
Quảng Bình: 183
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
14-08-19Đà Nẵng: 315,
Khánh Hòa: 459
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
13-08-19Đắc Lắc: 637,
Quảng Nam: 779
Quảng Nam: Trúng
12-08-19TT Huế: 970,
Phú Yên: 470
TT Huế: Trúng
11-08-19Kon Tum: 633,
Khánh Hòa: 659
Kon Tum: Trúng
10-08-19Đà Nẵng: 783,
Quảng Ngãi: 448,
Đắc Nông: 165
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
09-08-19Gia Lai: 898,
Ninh Thuận: 066
Gia Lai: Trúng
08-08-19Bình Định: 959,
Quảng Trị: 106,
Quảng Bình: 837
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
07-08-19Đà Nẵng: 556,
Khánh Hòa: 124
Đà Nẵng: Trúng
06-08-19Đắc Lắc: 226,
Quảng Nam: 577
Trượt
05-08-19TT Huế: 769,
Phú Yên: 672
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
04-08-19Kon Tum: 141,
Khánh Hòa: 498
Khánh Hòa: Trúng
03-08-19Đà Nẵng: 356,
Quảng Ngãi: 503,
Đắc Nông: 381
Đắc Nông: Trúng
02-08-19Gia Lai: 015,
Ninh Thuận: 196
Gia Lai: Trúng
01-08-19Bình Định: 058,
Quảng Trị: 524,
Quảng Bình: 863
Quảng Bình: Trúng
31-07-19Đà Nẵng: 261,
Khánh Hòa: 179
Khánh Hòa: Trúng
30-07-19Đắc Lắc: 710,
Quảng Nam: 802
Quảng Nam: Trúng
29-07-19TT Huế: 698,
Phú Yên: 411
TT Huế: Trúng
28-07-19Kon Tum: 255,
Khánh Hòa: 976
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
27-07-19Đà Nẵng: 154,
Quảng Ngãi: 350,
Đắc Nông: 120
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
26-07-19Gia Lai: 823,
Ninh Thuận: 070
Gia Lai: Trúng
25-07-19Bình Định: 746,
Quảng Trị: 710,
Quảng Bình: 884
Quảng Trị: Trúng
24-07-19Đà Nẵng: 226,
Khánh Hòa: 239
Khánh Hòa: Trúng
23-07-19Đắc Lắc: 080,
Quảng Nam: 183
Trượt
22-07-19TT Huế: 815,
Phú Yên: 709
Phú Yên: Trúng
21-07-19Kon Tum: 191,
Khánh Hòa: 761
Khánh Hòa: Trúng
20-07-19Đà Nẵng: 909,
Quảng Ngãi: 324,
Đắc Nông: 427
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
19-07-19Gia Lai: 937,
Ninh Thuận: 460
Gia Lai: Trúng
18-07-19Bình Định: 458,
Quảng Trị: 689,
Quảng Bình: 930
Quảng Bình: Trúng
17-07-19Khánh Hòa: 786,
Đà Nẵng: 069
Đà Nẵng: Trúng
16-07-19Đắc Lắc: 972,
Quảng Nam: 859
Đắc Lắc: Trúng
15-07-19TT Huế: 210,
Phú Yên: 846
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
14-07-19Kon Tum: 569,
Khánh Hòa: 535
Kon Tum: Trúng
13-07-19Đà Nẵng: 026,
Quảng Ngãi: 668,
Đắc Nông: 187
Quảng Ngãi: Trúng
12-07-19Gia Lai: 057,
Ninh Thuận: 955
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
11-07-19Bình Định: 892,
Quảng Trị: 538,
Quảng Bình: 484
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
10-07-19Đà Nẵng: 773,
Khánh Hòa: 413
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
09-07-19Đắc Lắc: 841,
Quảng Nam: 555
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
08-07-19TT Huế: 673,
Phú Yên: 942
Trượt
07-07-19Kon Tum: 988,
Khánh Hòa: 971
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
06-07-19Đà Nẵng: 921,
Quảng Ngãi: 628,
Đắc Nông: 425
Đắc Nông: Trúng
05-07-19Gia Lai: 529,
Ninh Thuận: 066
Trượt
04-07-19Bình Định: 292,
Quảng Trị: 680,
Quảng Bình: 707
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
03-07-19Đà Nẵng: 541,
Khánh Hòa: 140
Trượt
02-07-19Đắc Lắc: 257,
Quảng Nam: 652
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
01-07-19TT Huế: 743,
Phú Yên: 626
Trượt
30-06-19Kon Tum: 471,
Khánh Hòa: 501
Trượt
29-06-19Đà Nẵng: 383,
Quảng Ngãi: 345,
Đắc Nông: 496
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
28-06-19Gia Lai: 258,
Ninh Thuận: 493
Gia Lai: Trúng
27-06-19Bình Định: 760,
Quảng Trị: 499,
Quảng Bình: 737
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
26-06-19Đà Nẵng: 538,
Khánh Hòa: 235
Khánh Hòa: Trúng
25-06-19Đắc Lắc: 474,
Quảng Nam: 715
Đắc Lắc: Trúng
24-06-19TT Huế: 260,
Phú Yên: 806
TT Huế: Trúng
23-06-19Kon Tum: 978,
Khánh Hòa: 594
Trượt
21-06-19Gia Lai: 599Trượt