BÍ QUYẾT: Chơi lô 3 số miền trung hôm nay.

Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.

Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để có lợi nhuận cao nhất

 Các bạn có thể nạp thẻ vào Trong NGày

 Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 chúc các bạn thắng lớn mỗi hôm !

 

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
21-06-21
20-06-21Kon Tum: 909,
Khánh Hòa: 959
Kon Tum: Trúng
19-06-21Đà Nẵng: 423,
Quảng Ngãi: 366,
Đắc Nông: 650
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
18-06-21Gia Lai: 731,
Ninh Thuận: 127
Ninh Thuận: Trúng
17-06-21Bình Định: 168,
Quảng Trị: 002,
Quảng Bình: 240
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
16-06-21Đà Nẵng: 170,
Khánh Hòa: 730
Đà Nẵng: Trúng
15-06-21Đắc Lắc: 662,
Quảng Nam: 784
Trượt
14-06-21TT Huế: 956,
Phú Yên: 325
TT Huế: Trúng
13-06-21Kon Tum: 529,
Khánh Hòa: 658
Kon Tum: Trúng
12-06-21Đà Nẵng: 229,
Quảng Ngãi: 452,
Đắc Nông: 754
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
11-06-21Gia Lai: 530,
Ninh Thuận: 553
Ninh Thuận: Trúng
10-06-21Bình Định: 939,
Quảng Trị: 552,
Quảng Bình: 193
Quảng Trị: Trúng
09-06-21Đà Nẵng: 085,
Khánh Hòa: 216
Khánh Hòa: Trúng
08-06-21Đắc Lắc: 888,
Quảng Nam: 037
Quảng Nam: Trúng
07-06-21TT Huế: 883,
Phú Yên: 997
Phú Yên: Trúng
06-06-21Kon Tum: 170,
Khánh Hòa: 632
Khánh Hòa: Trúng
05-06-21Đà Nẵng: 848,
Quảng Ngãi: 612,
Đắc Nông: 960
Quảng Ngãi: Trúng
04-06-21Gia Lai: 761,
Ninh Thuận: 980
Trượt
03-06-21Bình Định: 520,
Quảng Trị: 245,
Quảng Bình: 629
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
02-06-21Đà Nẵng: 864,
Khánh Hòa: 334
Đà Nẵng: Trúng
01-06-21Đắc Lắc: 014,
Quảng Nam: 361
Trượt
31-05-21TT Huế: 447,
Phú Yên: 895
Phú Yên: Trúng
30-05-21Kon Tum: 031,
Khánh Hòa: 146
Khánh Hòa: Trúng
29-05-21Đà Nẵng: 713,
Quảng Ngãi: 422,
Đắc Nông: 396
Quảng Ngãi: Trúng
28-05-21Gia Lai: 148,
Ninh Thuận: 706
Gia Lai: Trúng
27-05-21Bình Định: 050,
Quảng Trị: 440,
Quảng Bình: 257
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
26-05-21Đà Nẵng: 430,
Khánh Hòa: 683
Khánh Hòa: Trúng
25-05-21Đắc Lắc: 267,
Quảng Nam: 500
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
24-05-21TT Huế: 941,
Phú Yên: 267
TT Huế: Trúng
23-05-21Kon Tum: 424,
Khánh Hòa: 641
Kon Tum: Trúng
22-05-21Đà Nẵng: 787,
Quảng Ngãi: 110,
Đắc Nông: 479
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
21-05-21Gia Lai: 865,
Ninh Thuận: 095
Gia Lai: Trúng
20-05-21Bình Định: 490,
Quảng Trị: 117,
Quảng Bình: 017
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
19-05-21Đà Nẵng: 154,
Khánh Hòa: 989
Đà Nẵng: Trúng
18-05-21Đắc Lắc: 931,
Quảng Nam: 912
Trượt
17-05-21TT Huế: 726,
Phú Yên: 243
Trượt
16-05-21Kon Tum: 406,
Khánh Hòa: 525
Trượt
15-05-21Đà Nẵng: 796,
Quảng Ngãi: 829,
Đắc Nông: 919
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
14-05-21Gia Lai: 602,
Ninh Thuận: 311
Ninh Thuận: Trúng
13-05-21Bình Định: 901,
Quảng Trị: 200,
Quảng Bình: 820
Trượt
12-05-21Đà Nẵng: 003,
Khánh Hòa: 949
Đà Nẵng: Trúng
11-05-21Đắc Lắc: 558,
Quảng Nam: 226
Đắc Lắc: Trúng
10-05-21TT Huế: 212,
Phú Yên: 329
Phú Yên: Trúng
09-05-21Kon Tum: 967,
Khánh Hòa: 627
Khánh Hòa: Trúng
08-05-21Đà Nẵng: 758,
Quảng Ngãi: 904,
Đắc Nông: 806
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
07-05-21Gia Lai: 313,
Ninh Thuận: 336
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
06-05-21Bình Định: 434,
Quảng Trị: 738,
Quảng Bình: 284
Quảng Bình: Trúng
05-05-21Đà Nẵng: 200,
Khánh Hòa: 087
Đà Nẵng: Trúng
04-05-21Đắc Lắc: 643,
Quảng Nam: 507
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
03-05-21TT Huế: 723,
Phú Yên: 622
TT Huế: Trúng
02-05-21Kon Tum: 038,
Khánh Hòa: 375
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
01-05-21Đà Nẵng: 594,
Quảng Ngãi: 434,
Đắc Nông: 919
Trượt
30-04-21Gia Lai: 571,
Ninh Thuận: 809
Gia Lai: Trúng
29-04-21Bình Định: 635,
Quảng Trị: 637,
Quảng Bình: 223
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
28-04-21Đà Nẵng: 850,
Khánh Hòa: 274
Trượt
27-04-21Đắc Lắc: 323,
Quảng Nam: 764
Trượt
26-04-21TT Huế: 008,
Phú Yên: 242
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
25-04-21Kon Tum: 131,
Khánh Hòa: 514
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
24-04-21Đà Nẵng: 307,
Quảng Ngãi: 463,
Đắc Nông: 332
Quảng Ngãi: Trúng
23-04-21Gia Lai: 151,
Ninh Thuận: 879
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
22-04-21Bình Định: 490,
Quảng Trị: 643,
Quảng Bình: 080
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
21-04-21Đà Nẵng: 046,
Khánh Hòa: 868
Trượt
20-04-21Đắc Lắc: 967,
Quảng Nam: 987
Quảng Nam: Trúng
19-04-21TT Huế: 328,
Phú Yên: 500
TT Huế: Trúng
18-04-21Kon Tum: 328,
Khánh Hòa: 194
Khánh Hòa: Trúng
17-04-21Đà Nẵng: 946,
Quảng Ngãi: 923,
Đắc Nông: 640
Đắc Nông: Trúng
16-04-21Gia Lai: 333,
Ninh Thuận: 216
Gia Lai: Trúng
15-04-21Bình Định: 808,
Quảng Trị: 174,
Quảng Bình: 492
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
14-04-21Đà Nẵng: 772,
Khánh Hòa: 709
Khánh Hòa: Trúng
13-04-21Đắc Lắc: 543,
Quảng Nam: 086
Quảng Nam: Trúng
12-04-21TT Huế: 017,
Phú Yên: 475
TT Huế: Trúng
11-04-21Kon Tum: 879,
Khánh Hòa: 129
Kon Tum: Trúng
10-04-21Đà Nẵng: 658,
Quảng Ngãi: 457,
Đắc Nông: 522
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
09-04-21Gia Lai: 197,
Ninh Thuận: 164
Gia Lai: Trúng
08-04-21Bình Định: 678,
Quảng Trị: 086,
Quảng Bình: 463
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
07-04-21Đà Nẵng: 848,
Khánh Hòa: 457
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
06-04-21Đắc Lắc: 864,
Quảng Nam: 421
Quảng Nam: Trúng
05-04-21TT Huế: 953,
Phú Yên: 640
Phú Yên: Trúng
04-04-21Kon Tum: 829,
Khánh Hòa: 926
Kon Tum: Trúng
03-04-21Đà Nẵng: 006,
Quảng Ngãi: 789,
Đắc Nông: 969
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
02-04-21Gia Lai: 372,
Ninh Thuận: 064
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
01-04-21Bình Định: 235,
Quảng Trị: 279,
Quảng Bình: 212
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
31-03-21Đà Nẵng: 370,
Khánh Hòa: 677
Trượt
30-03-21Đắc Lắc: 778,
Quảng Nam: 962
Trượt
29-03-21TT Huế: 531,
Phú Yên: 581
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
28-03-21Kon Tum: 792,
Khánh Hòa: 864
Trượt
27-03-21Đà Nẵng: 090,
Quảng Ngãi: 812,
Đắc Nông: 281
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
25-03-21Bình Định: 309Trượt