BÍ QUYẾT: Chơi lô 3 số miền trung hôm nay.

Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.

Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để có lợi nhuận cao nhất

 Các bạn có thể nạp thẻ vào Trong NGày

 Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 chúc các bạn thắng lớn mỗi hôm !

 

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
18-11-19
18-11-19TT Huế: 463,
Phú Yên: 522
Phú Yên: Trúng
17-11-19Kon Tum: 310,
Khánh Hòa: 895
Khánh Hòa: Trúng
16-11-19Đà Nẵng: 445,
Quảng Ngãi: 265,
Đắc Nông: 630
Quảng Ngãi: Trúng
15-11-19Gia Lai: 418,
Ninh Thuận: 434
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
14-11-19Bình Định: 875,
Quảng Trị: 056,
Quảng Bình: 289
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
13-11-19Đà Nẵng: 777,
Khánh Hòa: 036
Trượt
12-11-19Đắc Lắc: 769,
Quảng Nam: 078
Quảng Nam: Trúng
11-11-19TT Huế: 200,
Phú Yên: 573
Trượt
10-11-19Kon Tum: 734,
Khánh Hòa: 630
Trượt
09-11-19Đà Nẵng: 384,
Quảng Ngãi: 939,
Đắc Nông: 493
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
08-11-19Gia Lai: 888,
Ninh Thuận: 771
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
07-11-19Bình Định: 847,
Quảng Trị: 208,
Quảng Bình: 251
Quảng Bình: Trúng
06-11-19Đà Nẵng: 040,
Khánh Hòa: 318
Trượt
05-11-19Đắc Lắc: 353,
Quảng Nam: 381
Đắc Lắc: Trúng
04-11-19TT Huế: 181,
Phú Yên: 169
Trượt
03-11-19Kon Tum: 425,
Khánh Hòa: 033
Khánh Hòa: Trúng
02-11-19Đà Nẵng: 913,
Quảng Ngãi: 761,
Đắc Nông: 346
Đà Nẵng: Trúng
01-11-19Gia Lai: 361,
Ninh Thuận: 715
Gia Lai: Trúng
31-10-19Bình Định: 907,
Quảng Trị: 093,
Quảng Bình: 375
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
30-10-19Đà Nẵng: 136,
Khánh Hòa: 799
Đà Nẵng: Trúng
29-10-19Đắc Lắc: 542,
Quảng Nam: 526
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
28-10-19TT Huế: 951,
Phú Yên: 189
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
27-10-19Kon Tum: 690,
Khánh Hòa: 471
Trượt
26-10-19Đà Nẵng: 978,
Quảng Ngãi: 605,
Đắc Nông: 755
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
25-10-19Gia Lai: 202,
Ninh Thuận: 449
Gia Lai: Trúng
24-10-19Bình Định: 573,
Quảng Trị: 050,
Quảng Bình: 816
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
23-10-19Đà Nẵng: 497,
Khánh Hòa: 070
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
22-10-19Đắc Lắc: 529,
Quảng Nam: 169
Đắc Lắc: Trúng
21-10-19TT Huế: 106,
Phú Yên: 444
Phú Yên: Trúng
20-10-19Kon Tum: 332,
Khánh Hòa: 721
Trượt
19-10-19Đà Nẵng: 452,
Quảng Ngãi: 421,
Đắc Nông: 966
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
18-10-19Gia Lai: 992,
Ninh Thuận: 427
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
17-10-19Bình Định: 913,
Quảng Trị: 626,
Quảng Bình: 175
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
16-10-19Đà Nẵng: 020,
Khánh Hòa: 828
Đà Nẵng: Trúng
15-10-19Đắc Lắc: 086,
Quảng Nam: 054
Trượt
14-10-19TT Huế: 459,
Phú Yên: 021
Trượt
13-10-19Kon Tum: 932,
Khánh Hòa: 201
Trượt
12-10-19Đà Nẵng: 195,
Quảng Ngãi: 931,
Đắc Nông: 424
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
11-10-19Gia Lai: 234,
Ninh Thuận: 468
Gia Lai: Trúng
10-10-19Bình Định: 722,
Quảng Trị: 101,
Quảng Bình: 689
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
09-10-19Đà Nẵng: 092,
Khánh Hòa: 159
Khánh Hòa: Trúng
08-10-19Đắc Lắc: 512,
Quảng Nam: 598
Quảng Nam: Trúng
07-10-19TT Huế: 805,
Phú Yên: 442
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
06-10-19Kon Tum: 359,
Khánh Hòa: 831
Trượt
05-10-19Đà Nẵng: 092,
Quảng Ngãi: 602,
Đắc Nông: 931
Trượt
04-10-19Gia Lai: 486,
Ninh Thuận: 017
Trượt
03-10-19Bình Định: 167,
Quảng Trị: 064,
Quảng Bình: 235
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
02-10-19Đà Nẵng: 105,
Khánh Hòa: 838
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
01-10-19Đắc Lắc: 055,
Quảng Nam: 274
Quảng Nam: Trúng
30-09-19TT Huế: 489,
Phú Yên: 628
Phú Yên: Trúng
29-09-19Kon Tum: 244,
Khánh Hòa: 905
Khánh Hòa: Trúng
28-09-19Đà Nẵng: 423,
Quảng Ngãi: 553,
Đắc Nông: 262
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
27-09-19Gia Lai: 637,
Ninh Thuận: 528
Ninh Thuận: Trúng
26-09-19Bình Định: 375,
Quảng Trị: 555,
Quảng Bình: 926
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
25-09-19Đà Nẵng: 214,
Khánh Hòa: 322
Đà Nẵng: Trúng
24-09-19Đắc Lắc: 314,
Quảng Nam: 153
Quảng Nam: Trúng
23-09-19TT Huế: 803,
Phú Yên: 213
TT Huế: Trúng
22-09-19Kon Tum: 999,
Khánh Hòa: 566
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
21-09-19Đà Nẵng: 090,
Quảng Ngãi: 557,
Đắc Nông: 335
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
20-09-19Gia Lai: 746,
Ninh Thuận: 440
Gia Lai: Trúng
19-09-19Bình Định: 542,
Quảng Trị: 350,
Quảng Bình: 968
Trượt
18-09-19Đà Nẵng: 298,
Khánh Hòa: 954
Đà Nẵng: Trúng
17-09-19Đắc Lắc: 777,
Quảng Nam: 872
Quảng Nam: Trúng
16-09-19TT Huế: 712,
Phú Yên: 384
Trượt
15-09-19Kon Tum: 967,
Khánh Hòa: 930
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
14-09-19Đà Nẵng: 258,
Quảng Ngãi: 544,
Đắc Nông: 125
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
13-09-19Gia Lai: 646,
Ninh Thuận: 377
Trượt
12-09-19Bình Định: 786,
Quảng Trị: 326,
Quảng Bình: 619
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
11-09-19Đà Nẵng: 761,
Khánh Hòa: 023
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
10-09-19Đắc Lắc: 372,
Quảng Nam: 843
Đắc Lắc: Trúng
09-09-19TT Huế: 823,
Phú Yên: 998
Phú Yên: Trúng
08-09-19Kon Tum: 603,
Khánh Hòa: 136
Khánh Hòa: Trúng
07-09-19Đà Nẵng: 252,
Quảng Ngãi: 593,
Đắc Nông: 974
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
06-09-19Gia Lai: 564,
Ninh Thuận: 750
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
05-09-19Bình Định: 869,
Quảng Trị: 855,
Quảng Bình: 784
Quảng Bình: Trúng
04-09-19Đà Nẵng: 228,
Khánh Hòa: 113
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
03-09-19Đắc Lắc: 275,
Quảng Nam: 509
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
02-09-19TT Huế: 652,
Phú Yên: 396
TT Huế: Trúng
01-09-19Kon Tum: 630,
Khánh Hòa: 077
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
31-08-19Đà Nẵng: 972,
Quảng Ngãi: 177,
Đắc Nông: 386
Đà Nẵng: Trúng
30-08-19Gia Lai: 712,
Ninh Thuận: 360
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
29-08-19Bình Định: 895,
Quảng Trị: 150,
Quảng Bình: 124
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
28-08-19Đà Nẵng: 968,
Khánh Hòa: 548
Trượt
27-08-19Đắc Lắc: 520,
Quảng Nam: 375
Trượt
26-08-19TT Huế: 113,
Phú Yên: 670
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
25-08-19Kon Tum: 584,
Khánh Hòa: 923
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
23-08-19Gia Lai: 150Gia Lai: Trúng