BÍ QUYẾT: Chơi lô 3 số miền trung hôm nay.

Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.

Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để có lợi nhuận cao nhất

 Các bạn có thể nạp thẻ vào Trong NGày

 Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 chúc các bạn thắng lớn mỗi hôm !

 

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
27-11-20
26-11-20Bình Định: 622,
Quảng Trị: 762,
Quảng Bình: 398
Trượt
25-11-20Đà Nẵng: 120,
Khánh Hòa: 232
Khánh Hòa: Trúng
24-11-20Đắc Lắc: 524,
Quảng Nam: 866
Trượt
23-11-20TT Huế: 728,
Phú Yên: 494
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
22-11-20Kon Tum: 474,
Khánh Hòa: 285
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
21-11-20Đà Nẵng: 168,
Quảng Ngãi: 251,
Đắc Nông: 905
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
20-11-20Gia Lai: 223,
Ninh Thuận: 416
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
19-11-20Bình Định: 305,
Quảng Trị: 748,
Quảng Bình: 885
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
18-11-20Đà Nẵng: 558,
Khánh Hòa: 084
Trượt
17-11-20Đắc Lắc: 547,
Quảng Nam: 190
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
16-11-20TT Huế: 987,
Phú Yên: 683
Trượt
15-11-20Kon Tum: 332,
Khánh Hòa: 336
Trượt
14-11-20Đà Nẵng: 141,
Quảng Ngãi: 591,
Đắc Nông: 725
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
13-11-20Gia Lai: 925,
Ninh Thuận: 737
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
12-11-20Bình Định: 296,
Quảng Trị: 423,
Quảng Bình: 590
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
11-11-20Đà Nẵng: 909,
Khánh Hòa: 721
Đà Nẵng: Trúng
10-11-20Đắc Lắc: 625,
Quảng Nam: 951
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
09-11-20TT Huế: 259,
Phú Yên: 176
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
08-11-20Kon Tum: 600,
Khánh Hòa: 909
Kon Tum: Trúng
07-11-20Đà Nẵng: 600,
Quảng Ngãi: 950,
Đắc Nông: 632
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
06-11-20Gia Lai: 676,
Ninh Thuận: 931
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
05-11-20Bình Định: 544,
Quảng Trị: 108,
Quảng Bình: 246
Bình Định: Trúng
04-11-20Đà Nẵng: 027,
Khánh Hòa: 388
Trượt
03-11-20Đắc Lắc: 072,
Quảng Nam: 780
Quảng Nam: Trúng
02-11-20TT Huế: 783,
Phú Yên: 203
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
01-11-20Kon Tum: 062,
Khánh Hòa: 692
Trượt
31-10-20Đà Nẵng: 705,
Quảng Ngãi: 383,
Đắc Nông: 366
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
30-10-20Gia Lai: 508,
Ninh Thuận: 815
Ninh Thuận: Trúng
29-10-20Bình Định: 774,
Quảng Trị: 994,
Quảng Bình: 795
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
28-10-20Đà Nẵng: 898,
Khánh Hòa: 941
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
27-10-20Đắc Lắc: 464,
Quảng Nam: 599
Quảng Nam: Trúng
26-10-20TT Huế: 398,
Phú Yên: 369
Phú Yên: Trúng
25-10-20Kon Tum: 464,
Khánh Hòa: 186
Khánh Hòa: Trúng
24-10-20Đà Nẵng: 665,
Quảng Ngãi: 810,
Đắc Nông: 232
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
23-10-20Gia Lai: 471,
Ninh Thuận: 940
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
22-10-20Bình Định: 777,
Quảng Trị: 921,
Quảng Bình: 747
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
21-10-20Đà Nẵng: 381,
Khánh Hòa: 401
Đà Nẵng: Trúng
20-10-20Đắc Lắc: 623,
Quảng Nam: 906
Trượt
19-10-20TT Huế: 085,
Phú Yên: 972
Trượt
18-10-20Kon Tum: 007,
Khánh Hòa: 226
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
17-10-20Đà Nẵng: 774,
Quảng Ngãi: 134,
Đắc Nông: 866
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
16-10-20Gia Lai: 283,
Ninh Thuận: 867
Trượt
15-10-20Bình Định: 258,
Quảng Trị: 526,
Quảng Bình: 246
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
14-10-20Đà Nẵng: 589,
Khánh Hòa: 484
Khánh Hòa: Trúng
13-10-20Đắc Lắc: 935,
Quảng Nam: 645
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
12-10-20TT Huế: 860,
Phú Yên: 886
Phú Yên: Trúng
11-10-20Kon Tum: 817,
Khánh Hòa: 333
Trượt
10-10-20Đà Nẵng: 934,
Quảng Ngãi: 185,
Đắc Nông: 066
Đắc Nông: Trúng
09-10-20Gia Lai: 754,
Ninh Thuận: 094
Ninh Thuận: Trúng
08-10-20Bình Định: 965,
Quảng Trị: 039,
Quảng Bình: 184
Trượt
07-10-20Đà Nẵng: 453,
Khánh Hòa: 618
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
06-10-20Đắc Lắc: 726,
Quảng Nam: 133
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
05-10-20TT Huế: 900,
Phú Yên: 481
Phú Yên: Trúng
04-10-20Kon Tum: 011,
Khánh Hòa: 121
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
03-10-20Đà Nẵng: 611,
Quảng Ngãi: 391,
Đắc Nông: 615
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
02-10-20Gia Lai: 889,
Ninh Thuận: 726
Trượt
01-10-20Bình Định: 174,
Quảng Trị: 089,
Quảng Bình: 843
Trượt
30-09-20Đà Nẵng: 100,
Khánh Hòa: 517
Đà Nẵng: Trúng
29-09-20Đắc Lắc: 722,
Quảng Nam: 630
Trượt
28-09-20TT Huế: 771,
Phú Yên: 727
Phú Yên: Trúng
27-09-20Kon Tum: 138,
Khánh Hòa: 947
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
26-09-20Đà Nẵng: 109,
Quảng Ngãi: 576,
Đắc Nông: 737
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
25-09-20Gia Lai: 226,
Ninh Thuận: 647
Gia Lai: Trúng
24-09-20Bình Định: 026,
Quảng Trị: 447,
Quảng Bình: 986
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
23-09-20Đà Nẵng: 653,
Khánh Hòa: 125
Khánh Hòa: Trúng
22-09-20Đắc Lắc: 158,
Quảng Nam: 615
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
21-09-20TT Huế: 902,
Phú Yên: 502
Trượt
20-09-20Kon Tum: 456,
Khánh Hòa: 527
Kon Tum: Trúng
19-09-20Quảng Ngãi: 602,
Đắc Nông: 269,
Đà Nẵng: 240
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng,
Đà Nẵng: Trúng
18-09-20Gia Lai: 815,
Ninh Thuận: 763
Ninh Thuận: Trúng
17-09-20Bình Định: 320,
Quảng Trị: 114,
Quảng Bình: 070
Trượt
16-09-20Đà Nẵng: 842,
Khánh Hòa: 232
Khánh Hòa: Trúng
15-09-20Đắc Lắc: 068,
Quảng Nam: 899
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
14-09-20TT Huế: 512,
Phú Yên: 907
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
13-09-20Kon Tum: 791,
Khánh Hòa: 173
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
12-09-20Đà Nẵng: 465,
Quảng Ngãi: 866,
Đắc Nông: 355
Đắc Nông: Trúng
11-09-20Gia Lai: 760,
Ninh Thuận: 805
Ninh Thuận: Trúng
10-09-20Bình Định: 569,
Quảng Trị: 351,
Quảng Bình: 604
Bình Định: Trúng
09-09-20Đà Nẵng: 583,
Khánh Hòa: 261
Khánh Hòa: Trúng
08-09-20Đắc Lắc: 372,
Quảng Nam: 506
Quảng Nam: Trúng
07-09-20TT Huế: 438,
Phú Yên: 131
Phú Yên: Trúng
06-09-20Kon Tum: 716,
Khánh Hòa: 738
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
05-09-20Đà Nẵng: 224,
Quảng Ngãi: 084,
Đắc Nông: 109
Quảng Ngãi: Trúng
04-09-20Gia Lai: 384,
Ninh Thuận: 684
Trượt
03-09-20Bình Định: 112,
Quảng Trị: 418,
Quảng Bình: 237
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
02-09-20Đà Nẵng: 900,
Khánh Hòa: 327
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
31-08-20TT Huế: 255Trượt