BÍ QUYẾT: Chơi lô 3 số miền trung hôm nay.

Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.

Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để có lợi nhuận cao nhất

 Các bạn có thể nạp thẻ vào Trong NGày

 Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 chúc các bạn thắng lớn mỗi hôm !

 

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
24-09-20
24-09-20Bình Định: 026,
Quảng Trị: 447,
Quảng Bình: 986
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
23-09-20Đà Nẵng: 653,
Khánh Hòa: 125
Khánh Hòa: Trúng
22-09-20Đắc Lắc: 158,
Quảng Nam: 615
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
21-09-20TT Huế: 902,
Phú Yên: 502
Trượt
20-09-20Kon Tum: 456,
Khánh Hòa: 527
Kon Tum: Trúng
19-09-20Quảng Ngãi: 602,
Đắc Nông: 269,
Đà Nẵng: 240
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng,
Đà Nẵng: Trúng
18-09-20Gia Lai: 815,
Ninh Thuận: 763
Ninh Thuận: Trúng
17-09-20Bình Định: 320,
Quảng Trị: 114,
Quảng Bình: 070
Trượt
16-09-20Đà Nẵng: 842,
Khánh Hòa: 232
Khánh Hòa: Trúng
15-09-20Đắc Lắc: 068,
Quảng Nam: 899
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
14-09-20TT Huế: 512,
Phú Yên: 907
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
13-09-20Kon Tum: 791,
Khánh Hòa: 173
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
12-09-20Đà Nẵng: 465,
Quảng Ngãi: 866,
Đắc Nông: 355
Đắc Nông: Trúng
11-09-20Gia Lai: 760,
Ninh Thuận: 805
Ninh Thuận: Trúng
10-09-20Bình Định: 569,
Quảng Trị: 351,
Quảng Bình: 604
Bình Định: Trúng
09-09-20Đà Nẵng: 583,
Khánh Hòa: 261
Khánh Hòa: Trúng
08-09-20Đắc Lắc: 372,
Quảng Nam: 506
Quảng Nam: Trúng
07-09-20TT Huế: 438,
Phú Yên: 131
Phú Yên: Trúng
06-09-20Kon Tum: 716,
Khánh Hòa: 738
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
05-09-20Đà Nẵng: 224,
Quảng Ngãi: 084,
Đắc Nông: 109
Quảng Ngãi: Trúng
04-09-20Gia Lai: 384,
Ninh Thuận: 684
Trượt
03-09-20Bình Định: 112,
Quảng Trị: 418,
Quảng Bình: 237
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
02-09-20Đà Nẵng: 900,
Khánh Hòa: 327
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
01-09-20Đắc Lắc: 157,
Quảng Nam: 482
Trượt
31-08-20TT Huế: 255,
Phú Yên: 486
Trượt
30-08-20Kon Tum: 277,
Khánh Hòa: 108
Kon Tum: Trúng
29-08-20Đà Nẵng: 111,
Quảng Ngãi: 747,
Đắc Nông: 805
Đắc Nông: Trúng
28-08-20Gia Lai: 455,
Ninh Thuận: 727
Trượt
27-08-20Bình Định: 440,
Quảng Trị: 766,
Quảng Bình: 625
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
26-08-20Đà Nẵng: 503,
Khánh Hòa: 505
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
25-08-20Đắc Lắc: 423,
Quảng Nam: 388
Đắc Lắc: Trúng
24-08-20TT Huế: 469,
Phú Yên: 681
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
23-08-20Kon Tum: 828,
Khánh Hòa: 281
Kon Tum: Trúng
22-08-20Đà Nẵng: 057,
Quảng Ngãi: 645,
Đắc Nông: 011
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
21-08-20Gia Lai: 574,
Ninh Thuận: 044
Trượt
20-08-20Bình Định: 311,
Quảng Trị: 740,
Quảng Bình: 630
Quảng Trị: Trúng
19-08-20Đà Nẵng: 027,
Khánh Hòa: 200
Khánh Hòa: Trúng
18-08-20Đắc Lắc: 144,
Quảng Nam: 240
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
17-08-20TT Huế: 493,
Phú Yên: 305
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
16-08-20Kon Tum: 347,
Khánh Hòa: 132
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
15-08-20Đà Nẵng: 324,
Quảng Ngãi: 672,
Đắc Nông: 907
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
14-08-20Gia Lai: 431,
Ninh Thuận: 094
Gia Lai: Trúng
13-08-20Bình Định: 762,
Quảng Trị: 247,
Quảng Bình: 204
Bình Định: Trúng
12-08-20Đà Nẵng: 048,
Khánh Hòa: 105
Đà Nẵng: Trúng
11-08-20Đắc Lắc: 581,
Quảng Nam: 443
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
10-08-20TT Huế: 811,
Phú Yên: 207
TT Huế: Trúng
09-08-20Kon Tum: 833,
Khánh Hòa: 861
Trượt
08-08-20Đà Nẵng: 181,
Quảng Ngãi: 748,
Đắc Nông: 030
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
07-08-20Gia Lai: 936,
Ninh Thuận: 735
Ninh Thuận: Trúng
06-08-20Bình Định: 995,
Quảng Trị: 113,
Quảng Bình: 317
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
05-08-20Đà Nẵng: 346,
Khánh Hòa: 980
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
04-08-20Đắc Lắc: 797,
Quảng Nam: 051
Đắc Lắc: Trúng
03-08-20TT Huế: 293,
Phú Yên: 461
TT Huế: Trúng
02-08-20Kon Tum: 186,
Khánh Hòa: 307
Khánh Hòa: Trúng
01-08-20Đà Nẵng: 315,
Quảng Ngãi: 961,
Đắc Nông: 674
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
31-07-20Gia Lai: 765,
Ninh Thuận: 843
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
30-07-20Bình Định: 554,
Quảng Trị: 540,
Quảng Bình: 960
Trượt
29-07-20Đà Nẵng: 059,
Khánh Hòa: 215
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
28-07-20Đắc Lắc: 656,
Quảng Nam: 776
Đắc Lắc: Trúng
27-07-20TT Huế: 407,
Phú Yên: 932
TT Huế: Trúng
26-07-20Kon Tum: 396,
Khánh Hòa: 591
Kon Tum: Trúng
25-07-20Đà Nẵng: 934,
Quảng Ngãi: 734,
Đắc Nông: 570
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
24-07-20Gia Lai: 053,
Ninh Thuận: 802
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
23-07-20Bình Định: 120,
Quảng Trị: 690,
Quảng Bình: 351
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
22-07-20Đà Nẵng: 740,
Khánh Hòa: 899
Đà Nẵng: Trúng
21-07-20Đắc Lắc: 318,
Quảng Nam: 982
Quảng Nam: Trúng
20-07-20TT Huế: 902,
Phú Yên: 601
Phú Yên: Trúng
19-07-20Kon Tum: 891,
Khánh Hòa: 612
Kon Tum: Trúng
18-07-20Đà Nẵng: 774,
Quảng Ngãi: 195,
Đắc Nông: 405
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
17-07-20Gia Lai: 307,
Ninh Thuận: 585
Ninh Thuận: Trúng
16-07-20Bình Định: 539,
Quảng Trị: 989,
Quảng Bình: 699
Trượt
15-07-20Đà Nẵng: 805,
Khánh Hòa: 640
Đà Nẵng: Trúng
14-07-20Đắc Lắc: 454,
Quảng Nam: 169
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
13-07-20TT Huế: 118,
Phú Yên: 256
Phú Yên: Trúng
12-07-20Kon Tum: 114,
Khánh Hòa: 984
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
11-07-20Đà Nẵng: 523,
Quảng Ngãi: 292,
Đắc Nông: 038
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
10-07-20Gia Lai: 444,
Ninh Thuận: 183
Ninh Thuận: Trúng
09-07-20Bình Định: 720,
Quảng Trị: 139,
Quảng Bình: 172
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
08-07-20Đà Nẵng: 908,
Khánh Hòa: 035
Đà Nẵng: Trúng
07-07-20Đắc Lắc: 159,
Quảng Nam: 744
Quảng Nam: Trúng
06-07-20TT Huế: 240,
Phú Yên: 964
Trượt
05-07-20Kon Tum: 809,
Khánh Hòa: 573
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
04-07-20Đà Nẵng: 063,
Quảng Ngãi: 187,
Đắc Nông: 430
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
03-07-20Gia Lai: 497,
Ninh Thuận: 717
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
02-07-20Bình Định: 486,
Quảng Trị: 887,
Quảng Bình: 791
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
01-07-20Đà Nẵng: 102,
Khánh Hòa: 805
Đà Nẵng: Trúng
29-06-20TT Huế: 271Trượt