BAO Lô MIỀN TRUNG là 1 con lô được các chuyên gia của chúng tôi nghiên cứu và chọn lọc kỹ lưỡng nhất, đây là con lô có xác suất về cao nhất,

  BAO LÔ MIỀN TRUNG đây là cơ hội để các bạn chiến thắng chủ lô mỗi ngày. Cam kết ăn Đề hôm nay!

 Cầu BAO LÔ MIỀN TRUNG, Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ

 Sau khi nạp thẻ thành công BAO LÔ sẽ hiện ra và bạn sẽ nhìn thấy siêu đẹp.

 Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )

 Hỗ trợ nạp thẻ sai qua khung chát dưới màn hình.

 Để có thể chắc chắn chiến thắng của bạn hôm nay, bạn nên tham khảo thêm xíu chủ miền trung hôm nay.

Chúc các bạn thắng to mỗi ngày !

 

Bạch Thủ Lô Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
23-02-20
22-02-20Đà Nẵng: 63,
Quảng Ngãi: 00,
Đắc Nông: 35
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
21-02-20Gia Lai: 90,
Ninh Thuận: 72
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
20-02-20Bình Định: 09,
Quảng Trị: 14,
Quảng Bình: 06
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
19-02-20Đà Nẵng: 72,
Khánh Hòa: 49
Đà Nẵng: Trúng
18-02-20Đắc Lắc: 22,
Quảng Nam: 06
Quảng Nam: Trúng
17-02-20TT Huế: 00,
Phú Yên: 87
TT Huế: Trúng
16-02-20Kon Tum: 46,
Khánh Hòa: 84
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
15-02-20Đà Nẵng: 31,
Quảng Ngãi: 19,
Đắc Nông: 11
Đắc Nông: Trúng
14-02-20Gia Lai: 23,
Ninh Thuận: 81
Ninh Thuận: Trúng
13-02-20Bình Định: 70,
Quảng Trị: 79,
Quảng Bình: 90
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
12-02-20Đà Nẵng: 71,
Khánh Hòa: 56
Khánh Hòa: Trúng
11-02-20Đắc Lắc: 43,
Quảng Nam: 10
Trượt
10-02-20TT Huế: 82,
Phú Yên: 42
TT Huế: Trúng
09-02-20Kon Tum: 83,
Khánh Hòa: 19
Khánh Hòa: Trúng
08-02-20Đà Nẵng: 17,
Quảng Ngãi: 22,
Đắc Nông: 18
Quảng Ngãi: Trúng
07-02-20Gia Lai: 63,
Ninh Thuận: 36
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
06-02-20Bình Định: 20,
Quảng Trị: 24,
Quảng Bình: 32
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
05-02-20Đà Nẵng: 17,
Khánh Hòa: 49
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
04-02-20Đắc Lắc: 10,
Quảng Nam: 10
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
03-02-20TT Huế: 29,
Phú Yên: 37
Phú Yên: Trúng
02-02-20Kon Tum: 74,
Khánh Hòa: 33
Khánh Hòa: Trúng
01-02-20Đà Nẵng: 17,
Quảng Ngãi: 08,
Đắc Nông: 26
Đắc Nông: Trúng
31-01-20Gia Lai: 55,
Ninh Thuận: 77
Gia Lai: Trúng
30-01-20Bình Định: 66,
Quảng Trị: 97,
Quảng Bình: 78
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
29-01-20Đà Nẵng: 50,
Khánh Hòa: 01
Trượt
28-01-20Đắc Lắc: 42,
Quảng Nam: 02
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
27-01-20TT Huế: 06,
Phú Yên: 42
TT Huế: Trúng
26-01-20Kon Tum: 31,
Khánh Hòa: 18
Kon Tum: Trúng
25-01-20Đà Nẵng: 64,
Quảng Ngãi: 63,
Đắc Nông: 81
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
24-01-20Gia Lai: 62,
Ninh Thuận: 51
Gia Lai: Trúng
23-01-20Bình Định: 14,
Quảng Trị: 07,
Quảng Bình: 88
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
22-01-20Đà Nẵng: 70,
Khánh Hòa: 57
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
21-01-20Đắc Lắc: 38,
Quảng Nam: 98
Trượt
20-01-20TT Huế: 41,
Phú Yên: 30
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
19-01-20Kon Tum: 14,
Khánh Hòa: 40
Kon Tum: Trúng
18-01-20Đà Nẵng: 88,
Quảng Ngãi: 41,
Đắc Nông: 38
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
17-01-20Gia Lai: 59,
Ninh Thuận: 88
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
16-01-20Bình Định: 88,
Quảng Trị: 67,
Quảng Bình: 13
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
15-01-20Đà Nẵng: 30,
Khánh Hòa: 42
Khánh Hòa: Trúng
14-01-20Đắc Lắc: 54,
Quảng Nam: 74
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
13-01-20TT Huế: 85,
Phú Yên: 59
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
12-01-20Kon Tum: 23,
Khánh Hòa: 39
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
11-01-20Đà Nẵng: 95,
Quảng Ngãi: 01,
Đắc Nông: 90
Quảng Ngãi: Trúng
10-01-20Gia Lai: 40,
Ninh Thuận: 45
Ninh Thuận: Trúng
09-01-20Bình Định: 20,
Quảng Trị: 21,
Quảng Bình: 34
Quảng Trị: Trúng
08-01-20Đà Nẵng: 66,
Khánh Hòa: 94
Khánh Hòa: Trúng
07-01-20Đắc Lắc: 06,
Quảng Nam: 35
Quảng Nam: Trúng
06-01-20TT Huế: 23,
Phú Yên: 39
TT Huế: Trúng
05-01-20Kon Tum: 06,
Khánh Hòa: 71
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
04-01-20Đà Nẵng: 34,
Quảng Ngãi: 85,
Đắc Nông: 76
Đắc Nông: Trúng
03-01-20Gia Lai: 28,
Ninh Thuận: 52
Ninh Thuận: Trúng
02-01-20Bình Định: 37,
Quảng Trị: 73,
Quảng Bình: 47
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
01-01-20Đà Nẵng: 25,
Khánh Hòa: 71
Đà Nẵng: Trúng
31-12-19Đắc Lắc: 74,
Quảng Nam: 41
Đắc Lắc: Trúng
30-12-19TT Huế: 50,
Phú Yên: 18
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
29-12-19Kon Tum: 19,
Khánh Hòa: 02
Khánh Hòa: Trúng
28-12-19Đà Nẵng: 59,
Quảng Ngãi: 78,
Đắc Nông: 89
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
27-12-19Gia Lai: 12,
Ninh Thuận: 53
Gia Lai: Trúng
26-12-19Bình Định: 24,
Quảng Trị: 83,
Quảng Bình: 69
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
25-12-19Đà Nẵng: 56,
Khánh Hòa: 56
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
24-12-19Đắc Lắc: 41,
Quảng Nam: 69
Đắc Lắc: Trúng
23-12-19TT Huế: 81,
Phú Yên: 61
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
22-12-19Kon Tum: 45,
Khánh Hòa: 14
Kon Tum: Trúng
21-12-19Đà Nẵng: 72,
Quảng Ngãi: 42,
Đắc Nông: 81
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
20-12-19Gia Lai: 73,
Ninh Thuận: 95
Ninh Thuận: Trúng
19-12-19Bình Định: 53,
Quảng Trị: 42,
Quảng Bình: 85
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
18-12-19Đà Nẵng: 73,
Khánh Hòa: 01
Đà Nẵng: Trúng
17-12-19Đắc Lắc: 41,
Quảng Nam: 53
Quảng Nam: Trúng
16-12-19TT Huế: 75,
Phú Yên: 62
Phú Yên: Trúng
15-12-19Kon Tum: 42,
Khánh Hòa: 80
Trượt
14-12-19Đà Nẵng: 24,
Quảng Ngãi: 08,
Đắc Nông: 24
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
13-12-19Gia Lai: 03,
Ninh Thuận: 95
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
12-12-19Bình Định: 10,
Quảng Trị: 77,
Quảng Bình: 16
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
11-12-19Đà Nẵng: 30,
Khánh Hòa: 28
Đà Nẵng: Trúng
10-12-19Đắc Lắc: 41,
Quảng Nam: 81
Trượt
09-12-19TT Huế: 63,
Phú Yên: 80
TT Huế: Trúng
08-12-19Kon Tum: 86,
Khánh Hòa: 98
Kon Tum: Trúng
07-12-19Đà Nẵng: 08,
Quảng Ngãi: 19,
Đắc Nông: 09
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
06-12-19Gia Lai: 58,
Ninh Thuận: 60
Gia Lai: Trúng
05-12-19Bình Định: 06,
Quảng Trị: 52,
Quảng Bình: 13
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
04-12-19Đà Nẵng: 05,
Khánh Hòa: 48
Đà Nẵng: Trúng
03-12-19Đắc Lắc: 08,
Quảng Nam: 56
Quảng Nam: Trúng
02-12-19TT Huế: 39,
Phú Yên: 92
Phú Yên: Trúng
01-12-19Kon Tum: 37,
Khánh Hòa: 28
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
30-11-19Đà Nẵng: 18,
Quảng Ngãi: 04,
Đắc Nông: 03
Đắc Nông: Trúng
29-11-19Gia Lai: 23,
Ninh Thuận: 82
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
28-11-19Bình Định: 25,
Quảng Trị: 48,
Quảng Bình: 46
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng