Nhằm mục đích cung cấp cho ACE chơi lô đề những cầu ĐẶC BIỆT MIỀN TRUNG đẹp nhất các chuyên gia của của chúng tôi đã tập trung nghiên cứu kỹ các cầu qua nhiều năm và khẳng định bắt chính xác Đặc Biệt hôm nay

Hai Số Cuối Giải Đặc Biệt MIỀN TRUNG, giá: 1.000.000 VNĐ 

 Các bạn có thể nạp thẻ vào Trong Ngày !

 Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 2 cái 500k nạp 2 lần)

 Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ hiện ra nhé!

 Để có chiến thắng lớn hơn nữa bạn có thể tham khảo thêm cầu Bao Lô MIỀN TRUNG hôm nay.

 Chúc bạn thắng lớn hôm nay với những con số chuẩn đã ra.

Đề Đặc Biệt Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
04-04-20
31-03-20Đắc Lắc: 43,
Quảng Nam: 17
Đắc Lắc: Trúng
30-03-20TT Huế: 10,
Phú Yên: 83
Trượt
29-03-20Kon Tum: 97,
Khánh Hòa: 69
Kon Tum: Trúng
28-03-20Đà Nẵng: 28,
Quảng Ngãi: 45,
Đắc Nông: 12
Đà Nẵng: Trúng
27-03-20Gia Lai: 15,
Ninh Thuận: 87
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
26-03-20Bình Định: 05,
Quảng Trị: 95,
Quảng Bình: 77
Quảng Trị: Trúng
25-03-20Đà Nẵng: 91,
Khánh Hòa: 45
Đà Nẵng: Trúng
24-03-20Đắc Lắc: 21,
Quảng Nam: 74
Đắc Lắc: Trúng
23-03-20TT Huế: 34,
Phú Yên: 88
Phú Yên: Trúng
22-03-20Kon Tum: 78,
Khánh Hòa: 43
Kon Tum: Trúng
21-03-20Đà Nẵng: 91,
Quảng Ngãi: 73,
Đắc Nông: 32
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
20-03-20Gia Lai: 36,
Ninh Thuận: 93
Trượt
19-03-20Bình Định: 16,
Quảng Trị: 62,
Quảng Bình: 60
Trượt
18-03-20Đà Nẵng: 93,
Khánh Hòa: 12
Trượt
17-03-20Đắc Lắc: 41,
Quảng Nam: 55
Trượt
16-03-20TT Huế: 92,
Phú Yên: 28
Trượt
15-03-20Kon Tum: 23,
Khánh Hòa: 26
Trượt
14-03-20Đà Nẵng: 47,
Quảng Ngãi: 61,
Đắc Nông: 36
Đắc Nông: Trúng
13-03-20Gia Lai: 96,
Ninh Thuận: 50
Trượt
12-03-20Bình Định: 64,
Quảng Trị: 99,
Quảng Bình: 55
Trượt
11-03-20Đà Nẵng: 93,
Khánh Hòa: 24
Đà Nẵng: Trúng
10-03-20Đắc Lắc: 55,
Quảng Nam: 77
Trượt
09-03-20TT Huế: 61,
Phú Yên: 55
TT Huế: Trúng
08-03-20Kon Tum: 64,
Khánh Hòa: 67
Trượt
07-03-20Đà Nẵng: 62,
Quảng Ngãi: 43,
Đắc Nông: 96
Trượt
06-03-20Gia Lai: 82,
Ninh Thuận: 77
Trượt
05-03-20Bình Định: 78,
Quảng Trị: 80,
Quảng Bình: 71
Trượt
04-03-20Đà Nẵng: 35,
Khánh Hòa: 28
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
03-03-20Đắc Lắc: 76,
Quảng Nam: 10
Trượt
02-03-20TT Huế: 83,
Phú Yên: 67
TT Huế: Trúng
01-03-20Kon Tum: 86,
Khánh Hòa: 02
Trượt
29-02-20Đà Nẵng: 73,
Quảng Ngãi: 03,
Đắc Nông: 31
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
28-02-20Gia Lai: 22,
Ninh Thuận: 73
Trượt
27-02-20Bình Định: 50,
Quảng Trị: 74,
Quảng Bình: 02
Quảng Trị: Trúng
26-02-20Đà Nẵng: 08,
Khánh Hòa: 79
Trượt
25-02-20Đắc Lắc: 58,
Quảng Nam: 12
Quảng Nam: Trúng
24-02-20TT Huế: 17,
Phú Yên: 93
TT Huế: Trúng
23-02-20Kon Tum: 60,
Khánh Hòa: 41
Kon Tum: Trúng
22-02-20Đà Nẵng: 39,
Quảng Ngãi: 00,
Đắc Nông: 64
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
21-02-20Gia Lai: 15,
Ninh Thuận: 84
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
20-02-20Bình Định: 61,
Quảng Trị: 49,
Quảng Bình: 15
Quảng Bình: Trúng
19-02-20Khánh Hòa: 51,
Đà Nẵng: 81
Trượt
18-02-20Đắc Lắc: 19,
Quảng Nam: 98
Trượt
17-02-20TT Huế: 49,
Phú Yên: 16
TT Huế: Trúng
16-02-20Kon Tum: 69,
Khánh Hòa: 84
Khánh Hòa: Trúng
15-02-20Đà Nẵng: 32,
Quảng Ngãi: 04,
Đắc Nông: 11
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
14-02-20Gia Lai: 14,
Ninh Thuận: 38
Trượt
13-02-20Bình Định: 93,
Quảng Trị: 79,
Quảng Bình: 68
Quảng Trị: Trúng
12-02-20Đà Nẵng: 71,
Khánh Hòa: 23
Trượt
11-02-20Đắc Lắc: 66,
Quảng Nam: 82
Trượt
10-02-20TT Huế: 32,
Phú Yên: 49
Phú Yên: Trúng
09-02-20Kon Tum: 73,
Khánh Hòa: 30
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
08-02-20Đà Nẵng: 64,
Quảng Ngãi: 06,
Đắc Nông: 48
Đà Nẵng: Trúng
07-02-20Gia Lai: 14,
Ninh Thuận: 97
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
06-02-20Bình Định: 88,
Quảng Trị: 63,
Quảng Bình: 95
Trượt
05-02-20Đà Nẵng: 62,
Khánh Hòa: 97
Khánh Hòa: Trúng
04-02-20Đắc Lắc: 92,
Quảng Nam: 10
Đắc Lắc: Trúng
03-02-20TT Huế: 86,
Phú Yên: 37
Phú Yên: Trúng
02-02-20Kon Tum: 20,
Khánh Hòa: 66
Khánh Hòa: Trúng
01-02-20Đà Nẵng: 14,
Quảng Ngãi: 25,
Đắc Nông: 43
Trượt
31-01-20Gia Lai: 57,
Ninh Thuận: 20
Trượt
30-01-20Bình Định: 16,
Quảng Trị: 87,
Quảng Bình: 88
Trượt
29-01-20Đà Nẵng: 83,
Khánh Hòa: 44
Trượt
28-01-20Đắc Lắc: 23,
Quảng Nam: 08
Trượt
27-01-20TT Huế: 01,
Phú Yên: 52
TT Huế: Trúng
26-01-20Kon Tum: 83,
Khánh Hòa: 10
Trượt
25-01-20Đà Nẵng: 04,
Quảng Ngãi: 66,
Đắc Nông: 29
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
24-01-20Gia Lai: 65,
Ninh Thuận: 49
Trượt
23-01-20Bình Định: 07,
Quảng Trị: 60,
Quảng Bình: 24
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
22-01-20Đà Nẵng: 68,
Khánh Hòa: 57
Trượt
21-01-20Đắc Lắc: 23,
Quảng Nam: 30
Trượt
20-01-20TT Huế: 92,
Phú Yên: 01
Trượt
19-01-20Kon Tum: 64,
Khánh Hòa: 12
Kon Tum: Trúng
18-01-20Đà Nẵng: 38,
Quảng Ngãi: 40,
Đắc Nông: 73
Quảng Ngãi: Trúng
17-01-20Gia Lai: 95,
Ninh Thuận: 15
Ninh Thuận: Trúng
16-01-20Bình Định: 27,
Quảng Trị: 01,
Quảng Bình: 61
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
15-01-20Đà Nẵng: 38,
Khánh Hòa: 94
Trượt
14-01-20Đắc Lắc: 55,
Quảng Nam: 96
Trượt
13-01-20TT Huế: 13,
Phú Yên: 92
Phú Yên: Trúng
12-01-20Kon Tum: 90,
Khánh Hòa: 57
Trượt
11-01-20Đà Nẵng: 04,
Quảng Ngãi: 98,
Đắc Nông: 25
Đắc Nông: Trúng
10-01-20Gia Lai: 54,
Ninh Thuận: 18
Trượt
09-01-20Bình Định: 10,
Quảng Trị: 59,
Quảng Bình: 75
Bình Định: Trúng
08-01-20Đà Nẵng: 80,
Khánh Hòa: 08
Trượt
07-01-20Đắc Lắc: 59,
Quảng Nam: 06
Quảng Nam: Trúng
06-01-20TT Huế: 63,
Phú Yên: 27
Phú Yên: Trúng
05-01-20Kon Tum: 43,
Khánh Hòa: 94
Trượt
04-01-20Đà Nẵng: 99,
Quảng Ngãi: 76
Quảng Ngãi: Trúng