Chúng Tôi Đã Có Số MB Chắc Ăn Đề đầu đuôi VIP ,Cam Kết Chính Xác, Khẳng Định Chuẩn Xác.

 Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay MB Chắc Ăn Đề Đầu Đuôi

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 5 cái 100k )

 Số sẽ hiện ra khi bạn nạp đầy đủ số tiền yêu cầu.

 Để chắc chắn chiến thắng hôm nay bạn có thể tham khảo thêm dàn lô 8 số miền bắc hôm nay.

 Hỗ trợ khi nạp thẻ sai qua khung chát.

Chiến thắng đến với người dám đầu tư !

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
21-06-21
20-06-21Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đầu 9
19-06-21Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng Đề
18-06-21Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
17-06-21Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đầu 6
16-06-21Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng Đề
15-06-21Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 8
14-06-21Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4
13-06-21Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
12-06-21Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 8
11-06-21Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
10-06-21Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
09-06-21Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
08-06-21Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
07-06-21Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 2
06-06-21Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
05-06-21Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt
04-06-21Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
03-06-21Đầu: 9 - Đuôi: 9Trượt
02-06-21Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
01-06-21Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt
31-05-21Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
30-05-21Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng Đề
29-05-21Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng Đề
28-05-21Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
27-05-21Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đầu 0
26-05-21Đầu: 2 - Đuôi: 9Trượt
25-05-21Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
24-05-21Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng Đề
23-05-21Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
22-05-21Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
21-05-21Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
20-05-21Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
19-05-21Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng Đề
18-05-21Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đầu 4
17-05-21Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng Đề
16-05-21Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 6
15-05-21Đầu: 6 - Đuôi: 3Trượt
14-05-21Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
13-05-21Đầu: 4 - Đuôi: 0Trượt
12-05-21Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đầu 5
11-05-21Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
10-05-21Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đầu 4
09-05-21Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt
08-05-21Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đầu 9
07-05-21Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 4
06-05-21Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đầu 5
05-05-21Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
04-05-21Đầu: 0 - Đuôi: 2Trượt
03-05-21Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đầu 2
02-05-21Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
01-05-21Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6
30-04-21Đầu: 0 - Đuôi: 1Trượt
29-04-21Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng Đề
28-04-21Đầu: 6 - Đuôi: 6Trượt
27-04-21Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
26-04-21Đầu: 9 - Đuôi: 0Trượt
25-04-21Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
24-04-21Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đầu 7
23-04-21Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng Đề
22-04-21Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
21-04-21Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
20-04-21Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
19-04-21Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
18-04-21Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng Đề
17-04-21Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
16-04-21Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
15-04-21Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng Đề
14-04-21Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
13-04-21Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 0
12-04-21Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3
11-04-21Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đầu 1
10-04-21Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
09-04-21Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng Đề
08-04-21Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
07-04-21Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 7
06-04-21Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng Đề
05-04-21Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng Đề
04-04-21Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đầu 7
03-04-21Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
02-04-21Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 9
01-04-21Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
31-03-21Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
30-03-21Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đầu 5
29-03-21Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
28-03-21Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
27-03-21Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt
26-03-21Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4
25-03-21Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 1
24-03-21Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
23-03-21Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng Đề
22-03-21Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
21-03-21Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
20-03-21Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng Đề
19-03-21Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đầu 2
18-03-21Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 3
17-03-21Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
16-03-21Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề
15-03-21Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
14-03-21Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng Đề
13-03-21Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
12-03-21Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đầu 3
11-03-21Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng Đề
10-03-21Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
09-03-21Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
08-03-21Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng Đề
07-03-21Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng Đề
06-03-21Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng Đề
05-03-21Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
04-03-21Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
03-03-21Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
02-03-21Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 6
01-03-21Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7
28-02-21Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng Đề
27-02-21Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng Đề
26-02-21Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đầu 0
25-02-21Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt
24-02-21Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
23-02-21Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng Đề
22-02-21Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 0
21-02-21Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 0
20-02-21Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đầu 3
19-02-21Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 0
18-02-21Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
17-02-21Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
16-02-21Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
15-02-21Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
10-02-21Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
09-02-21Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
08-02-21Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng Đề
07-02-21Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
06-02-21Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng Đề
05-02-21Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đầu 2
04-02-21Đầu: 9 - Đuôi: 0Trượt
03-02-21Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
02-02-21Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng Đề
01-02-21Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
31-01-21Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đầu 8
30-01-21Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt
29-01-21Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đầu 6
28-01-21Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
27-01-21Đầu: 2 - Đuôi: 4Trượt
26-01-21Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
25-01-21Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng Đề