DÀN ĐỀ 6 SỐ CHỌN LỌC 6 SỐ CHUẨN NHẤT LÀM DÀN ĐỀ TỶ LỆ ĂN LÀ 99%.

 Cầu Chúng Tôi Cam Kết Luôn Chuẩn Nhất, Chi Phí Cao Nhưng Luôn Mang Lại Hiệu Qủa Cao Nhất

Số cực chuẩn, tỷ lệ ăn là 100%, khi lấy số các bạn cứ yên tâm mà đánh, đợi đến giờ kết quả lấy tiền về

 Các bạn nạp thẻ đủ 500.000 vnđ sẽ nhận được DÀN ĐỀ 6 SỐ, có thể nạp cộng dồn thẻ.

 Để có chiến thắng chọn vẹn nhất bạn có thể tham khảo thêm dàn 4 con 3 càng miền bắc hôm nay.

Chúc Các Bạn Thắng Lớn Trong NGày Hôm Nay !

 Chiến Thắng Sẽ Đến Với Người Dám Đầu Tư. Bạn Có Phải NGười Chiến Thắng !

Dàn Đề 6 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
21-06-21
20-06-2153,02,79,46,43,41Trượt
19-06-2116,27,02,95,72,76Ăn 72
18-06-2130,48,83,61,92,77Ăn đề 61
17-06-2165,92,25,00,31,67Ăn đề 67
16-06-2181,22,96,94,83,66Ăn đề 22
15-06-2188,20,55,83,48,23Ăn đề 83
14-06-2190,18,46,70,19,80Ăn đề 46
13-06-2179,71,49,72,04,35Ăn đề 79
12-06-2199,56,83,83,24,28Ăn đề 83
11-06-2160,48,52,30,53,18Ăn đề 48
10-06-2114,37,07,79,11,05Ăn đề 79
09-06-2142,86,33,62,03,87Trượt
08-06-2166,10,70,14,29,69Ăn đề 66
07-06-2147,12,22,19,03,29Ăn đề 22
06-06-2154,96,48,98,76,63Ăn đề 63
05-06-2124,65,49,43,63,09Ăn đề 63
04-06-2142,26,30,20,33,32Ăn đề 30
03-06-2121,06,68,48,28,65Ăn đề 21
02-06-2114,15,85,54,97,76Ăn 14
01-06-2199,87,18,72,39,90Trượt
31-05-2109,05,97,53,91,50Ăn đề 50
30-05-2153,26,94,65,03,90Ăn đề 53
29-05-2153,36,87,60,41,72Ăn đề 87
28-05-2143,48,37,54,76,95Ăn đề 76
27-05-2102,09,11,39,03,76Ăn đề 03
26-05-2156,16,90,62,04,71Ăn đề 04
25-05-2128,72,84,17,20,53Trượt
24-05-2152,85,33,19,89,91Ăn 85
23-05-2150,31,18,47,29,26Ăn đề 29
22-05-2198,25,71,45,06,30Ăn 25
21-05-2119,90,23,58,21,38Ăn đề 23
20-05-2197,64,83,65,67,36Ăn đề 67
19-05-2178,15,95,25,65,14Trượt
18-05-2193,78,42,15,48,37Ăn đề 48
17-05-2126,23,47,86,99,52Ăn đề 26
16-05-2165,72,81,17,29,53Ăn đề 65
15-05-2125,67,30,78,42,45Ăn đề 25
14-05-2147,43,82,87,72,17Ăn đề 47
13-05-2107,62,94,35,64,60Ăn đề 64
12-05-2150,21,55,62,32,76Ăn đề 50
11-05-2170,78,92,51,41,35Ăn đề 70
10-05-2128,62,31,16,44,27Trượt
09-05-2120,69,96,45,67,35Ăn đề 69
08-05-2134,33,28,64,99,69Trượt
07-05-2122,59,47,60,29,40Ăn đề 47
06-05-2112,96,54,59,06,85Ăn đề 59
05-05-2126,66,31,30,62,69Ăn đề 66
04-05-2125,80,50,99,04,96Ăn đề 80
03-05-2187,38,91,06,23,41Trượt
02-05-2147,90,72,68,78,58Ăn đề 78
01-05-2178,99,72,65,05,32Ăn đề 65
30-04-2156,30,42,99,36,97Ăn đề 36
29-04-2126,34,12,02,16,80Ăn đề 16
28-04-2177,27,41,69,76,13Ăn đề 13
27-04-2183,73,33,88,28,55Ăn đề 33
26-04-2197,74,55,54,43,33Trượt
25-04-2178,91,86,39,26,99Ăn đề 78
24-04-2133,58,77,16,93,75Ăn đề 77
23-04-2127,60,58,21,33,14Ăn đề 60
22-04-2151,07,92,01,91,18Ăn đề 92
21-04-2117,27,77,31,95,41Trượt
20-04-2175,16,54,87,22,09Ăn đề 75
19-04-2185,45,65,47,18,61Ăn đề 65
18-04-2118,07,55,19,78,00Ăn đề 00
17-04-2166,80,21,60,29,14Ăn đề 80
16-04-2189,88,29,26,79,36Ăn đề 89
15-04-2145,12,06,55,85,73Trượt
14-04-2138,57,91,60,95,94Ăn đề 95
13-04-2158,70,92,05,32,48Ăn đề 05
12-04-2198,63,92,68,44,45Trượt
11-04-2113,82,36,63,51,05Ăn đề 13
10-04-2141,21,67,13,46,20Ăn đề 13
09-04-2133,93,70,67,84,58Ăn đề 70
08-04-2186,90,06,20,71,76Trượt
07-04-2148,49,18,87,75,34Ăn đề 75
06-04-2126,44,64,59,72,51Ăn đề 59
05-04-2100,64,62,31,38,75Ăn 00
04-04-2169,94,96,47,79,02Trượt
03-04-2170,52,58,20,82,10Ăn đề 10
02-04-2192,95,28,89,81,62Ăn đề 95
01-04-2193,34,29,57,76,08Ăn đề 93
31-03-2187,32,90,74,21,09Trượt
30-03-2167,18,81,22,55,32Ăn 55
29-03-2146,32,99,00,33,14Ăn đề 00
28-03-2128,75,89,17,82,95Ăn đề 95
27-03-2174,31,41,01,05,93Ăn đề 01
26-03-2141,10,42,16,32,49Ăn đề 42
25-03-2198,21,19,69,25,61Ăn đề 19
24-03-2179,83,05,15,45,69Trượt
23-03-2109,39,10,53,69,46Ăn đề 39
22-03-2107,46,58,15,22,16Ăn đề 15
21-03-2156,24,72,50,40,13Ăn đề 40
20-03-2103,38,18,01,39,94Ăn đề 38
19-03-2124,05,19,34,99,36Ăn đề 24
18-03-2133,00,51,38,21,71Ăn đề 33
17-03-2140,76,86,34,52,99Ăn đề 52
16-03-2199,56,54,30,21,49Ăn đề 54
15-03-2143,24,00,80,77,27Ăn đề 24
14-03-2187,33,70,45,92,01Ăn đề 87
13-03-2107,08,68,24,00,12Ăn đề 12
12-03-2179,94,49,99,39,24Ăn đề 39
11-03-2142,46,08,66,07,26Ăn đề 26
10-03-2102,63,16,06,39,31Ăn đề 39
09-03-2136,15,40,26,92,48Ăn đề 36
08-03-2159,94,58,01,59,73Ăn đề 59
07-03-2152,55,08,33,13,97Ăn đề 33
06-03-2188,18,26,59,03,94Ăn đề 18
05-03-2163,92,26,33,17,91Ăn đề 92
04-03-2164,33,35,48,68,43Trượt
03-03-2136,43,56,47,94,67Trượt
02-03-2162,70,47,30,20,63Ăn đề 62
01-03-2175,20,77,34,95,39Ăn đề 77
28-02-2153,98,73,08,31,97Ăn đề 98
27-02-2154,50,55,60,71,15Trượt
26-02-2193,18,51,52,00,16Ăn đề 00
25-02-2114,60,20,55,86,40Ăn đề 55
24-02-2123,39,79,09,77,35Trượt
23-02-2110,05,82,48,63,13Ăn đề 10
22-02-2126,07,64,92,08,97Ăn đề 08
21-02-2125,39,30,07,56,73Ăn đề 07
20-02-2157,30,62,54,49,55Ăn đề 30
19-02-2197,03,76,25,99,56Ăn đề 03
18-02-2140,88,86,68,79,10Ăn đề 10
17-02-2163,77,73,30,39,40Ăn 77
16-02-2103,38,74,13,79,35Ăn đề 03
15-02-2101,77,02,65,86,08Ăn đề 86
10-02-2129,84,59,50,15,26Ăn đề 29
09-02-2133,43,92,93,67,09Ăn đề 92
08-02-2198,30,58,03,05,63Trượt
07-02-2173,28,54,61,20,53Trượt
06-02-2158,39,35,86,36,27Ăn đề 27
05-02-2194,25,49,46,97,20Ăn đề 20
04-02-2137,50,33,18,38,86Ăn đề 18
03-02-2157,44,83,49,80,98Ăn đề 49
02-02-2184,60,41,08,59,83Ăn đề 59
01-02-2171,70,56,66,91,20Trượt
31-01-2186,11,43,12,58,71Ăn đề 86
30-01-2139,01,09,52,62,69Ăn đề 09
29-01-2180,25,44,42,69,58Ăn đề 69
28-01-2122,32,76,25,14,20Ăn đề 20
27-01-2155,56,69,41,68,50Ăn 56
26-01-2126,77,42,22,79,00Ăn đề 79
25-01-2136,31,33,58,82,15Trượt