DÀN ĐỀ 6 SỐ CHỌN LỌC 6 SỐ CHUẨN NHẤT LÀM DÀN ĐỀ TỶ LỆ ĂN LÀ 99%.

 Cầu Chúng Tôi Cam Kết Luôn Chuẩn Nhất, Chi Phí Cao Nhưng Luôn Mang Lại Hiệu Qủa Cao Nhất

Số cực chuẩn, tỷ lệ ăn là 100%, khi lấy số các bạn cứ yên tâm mà đánh, đợi đến giờ kết quả lấy tiền về

 Các bạn nạp thẻ đủ 500.000 vnđ sẽ nhận được DÀN ĐỀ 6 SỐ, có thể nạp cộng dồn thẻ.

 Để có chiến thắng chọn vẹn nhất bạn có thể tham khảo thêm dàn 4 con 3 càng miền bắc hôm nay.

Chúc Các Bạn Thắng Lớn Trong NGày Hôm Nay !

 Chiến Thắng Sẽ Đến Với Người Dám Đầu Tư. Bạn Có Phải NGười Chiến Thắng !

Dàn Đề 6 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
07-12-19
06-12-1966,64,30,79,11,17Ăn đề 30
05-12-1921,31,32,47,67,22Ăn đề 67
04-12-1982,87,10,58,40,30Trượt
03-12-1929,32,30,97,40,52Ăn đề 97
02-12-1981,15,97,49,77,13Ăn đề 97
01-12-1987,74,67,48,42,04Ăn đề 87
30-11-1986,22,42,13,96,18Ăn đề 96
29-11-1939,50,12,09,49,03Ăn đề 03
28-11-1975,80,32,78,34,76Ăn 32
27-11-1985,92,63,18,69,57Ăn đề 57
26-11-1965,00,39,31,62,95Ăn đề 31
25-11-1974,77,85,25,68,67Ăn đề 68
24-11-1942,71,02,21,87,67Ăn đề 42
23-11-1919,20,96,52,36,61Ăn đề 36
22-11-1956,37,02,09,67,26Trượt
21-11-1939,80,16,24,86,91Trượt
20-11-1953,44,51,62,57,00Ăn đề 51
19-11-1997,69,40,02,06,01Trượt
18-11-1901,52,84,63,59,91Ăn đề 84
17-11-1973,89,98,00,69,81Ăn đề 00
16-11-1906,90,82,14,70,55Ăn đề 82
15-11-1971,23,34,26,59,08Ăn đề 08
14-11-1999,27,23,58,48,30Ăn đề 58
13-11-1918,02,44,89,04,49Ăn đề 18
12-11-1944,44,04,02,89,41Ăn đề 44
11-11-1996,14,16,72,71,01Ăn 16
10-11-1993,10,71,66,68,45Ăn đề 10
09-11-1905,87,02,33,65,25Ăn đề 02
08-11-1922,92,90,23,39,74Ăn đề 92
07-11-1924,30,53,15,52,37Ăn đề 24
06-11-1910,17,92,03,76,81Ăn đề 81
05-11-1990,15,26,46,59,17Ăn đề 90
04-11-1991,06,65,43,60,99Ăn đề 43
03-11-1920,71,46,25,11,12Ăn đề 11
02-11-1993,28,12,15,43,26Trượt
01-11-1903,12,75,86,00,68Ăn đề 68
31-10-1980,62,68,35,38,02Ăn đề 62
30-10-1967,63,36,75,53,98Ăn đề 98
29-10-1942,48,46,19,74,51Ăn đề 42
28-10-1905,41,31,94,66,39Ăn đề 39
27-10-1993,86,16,02,80,21Ăn đề 16
26-10-1985,89,83,18,70,09Ăn đề 09
25-10-1986,42,00,36,84,18Ăn đề 84
24-10-1950,04,69,88,81,84Trượt
23-10-1976,53,05,80,59,07Ăn đề 53
22-10-1989,37,74,79,02,83Ăn đề 37
21-10-1963,48,94,68,74,41Ăn đề 74
20-10-1923,28,19,38,49,81Ăn đề 49
19-10-1974,98,63,61,14,09Ăn đề 98
18-10-1993,83,88,98,97,09Ăn đề 97
17-10-1977,62,22,73,57,61Ăn đề 61
16-10-1983,95,57,99,75,62Trượt
15-10-1915,46,30,48,86,94Ăn đề 30
14-10-1989,50,98,67,39,64Trượt
13-10-1992,95,17,48,70,80Ăn đề 48
12-10-1992,09,22,45,86,81Ăn đề 09
11-10-1996,63,04,68,19,99Ăn đề 68
10-10-1997,78,20,55,64,46Ăn đề 46
09-10-1908,66,46,03,12,61Trượt
08-10-1987,11,28,41,01,03Ăn đề 01
07-10-1986,00,82,62,17,50Ăn đề 00
06-10-1975,80,45,23,68,58Ăn đề 75
05-10-1906,72,14,64,52,41Ăn đề 52
04-10-1911,50,90,03,26,41Trượt
03-10-1955,97,26,13,60,27Ăn đề 27
02-10-1902,81,11,82,01,84Ăn đề 81
01-10-1977,42,01,15,47,93Ăn đề 15
30-09-1971,70,96,18,64,38Ăn đề 64
29-09-1980,24,31,35,04,53Ăn đề 24
28-09-1925,75,46,16,43,36Ăn đề 16
27-09-1984,02,32,78,64,21Ăn đề 78
26-09-1983,62,82,48,57,47Ăn đề 57
25-09-1943,31,80,17,91,59Ăn đề 59
24-09-1902,14,95,24,15,82Ăn đề 24
23-09-1970,31,68,50,54,29Ăn đề 29
22-09-1924,71,95,37,74,83Ăn đề 74
21-09-1989,15,33,78,62,94Ăn đề 78
20-09-1918,69,21,54,76,65Ăn đề 76
19-09-1975,40,34,64,43,20Ăn 20
18-09-1958,32,20,96,68,18Trượt
17-09-1901,49,70,04,44,16Ăn đề 01
16-09-1974,33,97,88,17,65Ăn đề 97
15-09-1954,03,95,15,67,76Ăn đề 03
14-09-1976,93,65,43,38,71Ăn đề 43
13-09-1961,82,55,26,39,84Ăn đề 82
12-09-1965,17,45,74,73,03Ăn đề 17
11-09-1933,62,05,41,89,34Ăn đề 41
10-09-1955,26,30,11,84,06Ăn đề 11
09-09-1961,80,62,11,72,73Trượt
08-09-1968,82,10,49,02,46Ăn đề 68
07-09-1942,44,58,88,72,63Trượt
06-09-1918,88,82,28,44,21Trượt
05-09-1943,02,13,77,76,51Ăn đề 51
04-09-1927,14,84,23,69,87Ăn đề 84
03-09-1954,95,46,91,07,58Ăn đề 54
02-09-1991,19,25,08,60,71Ăn đề 25
01-09-1989,81,62,47,59,97Ăn đề 97
31-08-1934,22,74,60,28,21Ăn đề 60
30-08-1960,57,39,66,88,26Ăn đề 66
29-08-1921,05,91,52,39,50Trượt
28-08-1962,33,72,52,91,74Ăn đề 62
27-08-1939,16,33,89,78,62Ăn đề 62
26-08-1949,95,06,17,24,27Trượt
25-08-1998,92,36,01,26,62Ăn đề 01
24-08-1915,59,06,74,27,54Trượt
23-08-1938,96,58,69,03,47Ăn đề 47
22-08-1906,55,21,29,49,93Ăn đề 93
21-08-1960,82,87,29,84,37Ăn đề 37
20-08-1972,37,65,15,32,49Ăn đề 65
19-08-1900,85,33,92,82,95Ăn 82
18-08-1911,03,65,59,34,17Ăn đề 11
17-08-1947,98,18,27,75,80Ăn đề 98
16-08-1916,70,41,86,93,59Trượt
15-08-1983,16,23,58,22,74Ăn đề 74
14-08-1984,24,92,08,95,42Ăn đề 84
13-08-1958,51,34,23,48,81Ăn đề 81
12-08-1972,59,90,24,73,26Ăn đề 59
11-08-1936,76,09,53,30,02Ăn đề 76
10-08-1940,28,29,39,95,41Ăn đề 40
09-08-1923,53,25,02,63,55Ăn đề 02
08-08-1992,62,23,30,14,81Ăn đề 62
07-08-1977,26,79,81,32,08Ăn đề 26
06-08-1994,48,67,07,02,84Ăn đề 48
05-08-1922,85,83,40,90,86Trượt
04-08-1926,02,38,50,15,63Trượt
03-08-1987,95,39,33,74,37Ăn đề 33
02-08-1991,03,59,98,99,04Trượt
01-08-1956,23,29,11,06,20Ăn đề 56
31-07-1926,02,90,50,37,90Ăn đề 90
30-07-1925,83,73,57,65,41Ăn đề 57
29-07-1972,37,94,04,18,85Ăn đề 18
28-07-1908,95,98,17,74,86Ăn đề 08
27-07-1941,94,26,00,98,29Ăn đề 94
26-07-1961,73,25,20,21,50Ăn đề 20
25-07-1927,74,24,76,82,38Ăn đề 82
24-07-1961,52,92,05,95,24Ăn đề 61
23-07-1943,44,06,08,74,21Ăn đề 74
22-07-1951,98,71,54,15,41Ăn đề 98
21-07-1922,59,45,80,07,28Ăn đề 45
20-07-1948,18,05,44,37,33Ăn đề 05
19-07-1949,89,01,02,95,60Ăn đề 02
18-07-1950,36,33,07,08,23Ăn đề 07
17-07-1982,36,98,57,09,28Ăn đề 09
16-07-1906,82,55,51,11,35Ăn đề 55
15-07-1980,15,49,56,17,89Trượt
14-07-1902,00,52,23,48,90Ăn đề 02
13-07-1997,91,93,38,52,66Ăn đề 97
12-07-1947,51,89,58,24,25Ăn đề 89
11-07-1996,86,32,18,05,48Trượt
10-07-1966,91,24,63,41,88Ăn 66
09-07-1931,97,32,42,90,39Ăn đề 90
08-07-1992,70,83,13,20,64Ăn đề 83
07-07-1936,86,24,05,41,77Ăn đề 05
06-07-1931,33,64,93,97,47Ăn đề 97
05-07-1935,37,01,70,73,92Ăn đề 37
04-07-1935,89,51,62,45,20Ăn 20
03-07-1990,25,09,98,62,06Trượt
02-07-1995,11,57,98,94,58Trượt
01-07-1938,24,10,44,13,28Trượt
30-06-1948,65,88,56,22,92Ăn đề 22
29-06-1942,46,82,14,78,26Trượt
28-06-1980,73,69,07,88,87Ăn đề 73
27-06-1958,78,69,59,45,85Trượt
26-06-1933,29,09,43,83,23Trượt
25-06-1956,17,66,92,19,55Trượt
24-06-1932,84,22,65,84,28Ăn đề 84
23-06-1956,22,30,95,60,83Ăn đề 95
22-06-1927,19,88,53,04,10Ăn đề 04
21-06-1957,86,19,43,42,45Ăn đề 86
20-06-1967,32,26,95,97,53Ăn đề 32
19-06-1965,80,53,21,93,16Ăn đề 53
18-06-1989,03,98,37,29,53Ăn 98
17-06-1913,98,21,89,00,74Ăn đề 74
16-06-1992,62,77,45,39,87Ăn đề 77
15-06-1909,16,62,02,40,80Ăn đề 09
14-06-1995,91,79,01,22,14Ăn đề 01
13-06-1959,03,46,32,64,85Ăn đề 59
12-06-1923,53,93,06,98,69Ăn 98
11-06-1983,25,95,51,17,90Trượt
10-06-1911,38,30,04,97,12Ăn đề 97
09-06-1942,90,22,26,05,40Trượt
08-06-1918,58,60,34,30,55Trượt
07-06-1980,38,84,63,89,73Ăn đề 73
06-06-1994,72,40,12,10,23Ăn đề 40
05-06-1900,67,42,43,44,57Ăn đề 67
04-06-1924,39,86,80,96,48Ăn đề 86
03-06-1984,75,39,96,73,36Ăn đề 73
02-06-1931,52,57,97,32,58Ăn đề 57
01-06-1914,21,73,57,43,91Ăn đề 91
31-05-1992,53,07,05,11,49Ăn đề 05
30-05-1922,60,21,47,77,25Ăn đề 25
29-05-1967,86,98,89,46,95Ăn đề 46
28-05-1916,25,45,58,87,30Ăn đề 58
27-05-1932,24,47,15,42,90Ăn đề 47
26-05-1947,28,86,12,06,77Trượt
25-05-1964,02,33,58,03,09Ăn đề 33
24-05-1974,65,63,11,68,90Ăn đề 63
23-05-1982,54,89,65,83,32Ăn đề 83
22-05-1949,42,81,08,72,01Trượt
21-05-1979,97,17,14,43,34Ăn đề 34