DÀN ĐỀ 6 SỐ CHỌN LỌC 6 SỐ CHUẨN NHẤT LÀM DÀN ĐỀ TỶ LỆ ĂN LÀ 99%.

 Cầu Chúng Tôi Cam Kết Luôn Chuẩn Nhất, Chi Phí Cao Nhưng Luôn Mang Lại Hiệu Qủa Cao Nhất

Số cực chuẩn, tỷ lệ ăn là 100%, khi lấy số các bạn cứ yên tâm mà đánh, đợi đến giờ kết quả lấy tiền về

 Các bạn nạp thẻ đủ 500.000 vnđ sẽ nhận được DÀN ĐỀ 6 SỐ, có thể nạp cộng dồn thẻ.

 Để có chiến thắng chọn vẹn nhất bạn có thể tham khảo thêm dàn 4 con 3 càng miền bắc hôm nay.

Chúc Các Bạn Thắng Lớn Trong NGày Hôm Nay !

 Chiến Thắng Sẽ Đến Với Người Dám Đầu Tư. Bạn Có Phải NGười Chiến Thắng !

Dàn Đề 6 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
23-02-20
22-02-2013,53,47,02,79,10Ăn đề 47
21-02-2089,00,99,68,26,74Ăn đề 89
20-02-2004,45,57,12,87,17Ăn đề 04
19-02-2088,25,20,52,83,57Trượt
18-02-2027,91,16,15,18,56Ăn đề 16
17-02-2093,64,17,25,35,32Ăn đề 17
16-02-2076,71,00,48,58,70Ăn đề 76
15-02-2059,58,66,52,02,17Ăn đề 17
14-02-2025,24,33,02,93,55Ăn đề 55
13-02-2047,58,32,32,16,14Ăn đề 32
12-02-2047,06,44,67,18,43Ăn đề 47
11-02-2022,73,92,13,85,10Trượt
10-02-2069,75,93,45,33,38Ăn đề 45
09-02-2072,47,63,29,47,49Ăn đề 47
08-02-2048,34,40,78,44,91Ăn đề 91
07-02-2069,14,50,21,60,38Trượt
06-02-2049,04,89,75,80,19Ăn đề 75
05-02-2097,15,70,63,62,58Ăn đề 15
04-02-2009,76,31,54,10,28Ăn đề 10
03-02-2007,08,82,85,70,37Ăn đề 07
02-02-2012,59,34,22,15,55Ăn đề 34
01-02-2056,40,24,11,17,47Trượt
31-01-2077,95,66,15,74,32Ăn 15
30-01-2000,49,12,93,88,81Ăn đề 12
29-01-2089,39,82,03,76,40Ăn đề 89
28-01-2093,40,91,26,15,90Ăn đề 40
23-01-2067,75,70,82,32,16Ăn đề 75
22-01-2076,49,15,40,50,48Ăn đề 49
21-01-2056,75,15,69,97,02Ăn đề 97
20-01-2040,65,14,89,68,33Trượt
19-01-2020,86,07,78,21,08Ăn đề 21
18-01-2041,77,49,33,54,06Ăn đề 06
17-01-2026,33,36,99,71,80Ăn đề 71
16-01-2055,07,52,96,82,16Ăn đề 82
15-01-2044,29,78,93,92,10Ăn đề 10
14-01-2064,21,45,14,46,50Ăn đề 64
13-01-2086,47,15,44,99,30Ăn đề 44
12-01-2080,93,46,48,23,99Ăn đề 80
11-01-2058,45,63,36,92,68Ăn đề 58
10-01-2014,83,37,30,96,82Ăn đề 96
09-01-2074,33,84,20,25,65Ăn 74
08-01-2089,05,09,64,25,27Trượt
07-01-2039,32,55,54,42,79Ăn đề 54
06-01-2085,23,10,27,65,28Trượt
05-01-2046,50,31,39,03,04Trượt
04-01-2049,26,97,83,31,12Ăn 49
03-01-2016,65,30,43,97,71Ăn đề 43
02-01-2064,04,59,79,89,55Ăn đề 04
01-01-2028,05,15,70,18,86Ăn đề 05
31-12-1908,08,05,59,86,56Ăn đề 08
30-12-1987,62,76,30,47,64Trượt
29-12-1901,12,55,07,15,81Ăn đề 01
28-12-1907,68,20,87,14,01Ăn đề 01
27-12-1957,77,54,29,72,30Ăn đề 77
26-12-1939,22,70,88,49,04Ăn đề 39
25-12-1956,99,10,13,81,96Ăn đề 81
24-12-1996,97,68,24,26,77Ăn đề 26
23-12-1984,57,71,45,07,94Trượt
22-12-1924,10,43,42,11,12Ăn đề 42
21-12-1977,16,95,55,29,33Trượt
20-12-1906,05,93,99,84,84Ăn đề 84
19-12-1981,62,14,19,11,96Ăn đề 81
18-12-1996,51,44,34,49,07Ăn đề 49
17-12-1922,43,68,21,46,31Ăn đề 22
16-12-1902,06,97,57,68,36Ăn đề 68
15-12-1929,70,46,66,26,06Ăn đề 06
14-12-1991,99,64,34,94,41Ăn đề 94
13-12-1968,76,42,55,61,06Ăn đề 76
12-12-1955,88,47,24,16,99Ăn đề 47
11-12-1911,38,85,04,79,82Ăn 85
10-12-1923,93,52,17,65,33Ăn đề 33
09-12-1976,44,48,89,04,17Ăn đề 76
08-12-1990,46,58,92,40,22Ăn đề 40
07-12-1938,87,06,10,00,71Ăn đề 38
06-12-1966,64,30,79,11,17Ăn đề 30
05-12-1921,31,32,47,67,22Ăn đề 67
04-12-1982,87,10,58,40,30Trượt
03-12-1929,32,30,97,40,52Ăn đề 97
02-12-1981,15,97,49,77,13Ăn đề 97
01-12-1987,74,67,48,42,04Ăn đề 87
30-11-1986,22,42,13,96,18Ăn đề 96
29-11-1939,50,12,09,49,03Ăn đề 03
28-11-1975,80,32,78,34,76Ăn 32
27-11-1985,92,63,18,69,57Ăn đề 57
26-11-1965,00,39,31,62,95Ăn đề 31
25-11-1974,77,85,25,68,67Ăn đề 68
24-11-1942,71,02,21,87,67Ăn đề 42
23-11-1919,20,96,52,36,61Ăn đề 36
22-11-1956,37,02,09,67,26Trượt
21-11-1939,80,16,24,86,91Trượt
20-11-1953,44,51,62,57,00Ăn đề 51
19-11-1997,69,40,02,06,01Trượt
18-11-1901,52,84,63,59,91Ăn đề 84
17-11-1973,89,98,00,69,81Ăn đề 00
16-11-1906,90,82,14,70,55Ăn đề 82
15-11-1971,23,34,26,59,08Ăn đề 08
14-11-1999,27,23,58,48,30Ăn đề 58
13-11-1918,02,44,89,04,49Ăn đề 18
12-11-1944,44,04,02,89,41Ăn đề 44
11-11-1996,14,16,72,71,01Ăn 16
10-11-1993,10,71,66,68,45Ăn đề 10
09-11-1905,87,02,33,65,25Ăn đề 02
08-11-1922,92,90,23,39,74Ăn đề 92
07-11-1924,30,53,15,52,37Ăn đề 24
06-11-1910,17,92,03,76,81Ăn đề 81
05-11-1990,15,26,46,59,17Ăn đề 90
04-11-1991,06,65,43,60,99Ăn đề 43
03-11-1920,71,46,25,11,12Ăn đề 11
02-11-1993,28,12,15,43,26Trượt
01-11-1903,12,75,86,00,68Ăn đề 68
31-10-1980,62,68,35,38,02Ăn đề 62
30-10-1967,63,36,75,53,98Ăn đề 98
29-10-1942,48,46,19,74,51Ăn đề 42
28-10-1905,41,31,94,66,39Ăn đề 39
27-10-1993,86,16,02,80,21Ăn đề 16
26-10-1985,89,83,18,70,09Ăn đề 09
25-10-1986,42,00,36,84,18Ăn đề 84
24-10-1950,04,69,88,81,84Trượt
23-10-1976,53,05,80,59,07Ăn đề 53
22-10-1989,37,74,79,02,83Ăn đề 37
21-10-1963,48,94,68,74,41Ăn đề 74
20-10-1923,28,19,38,49,81Ăn đề 49
19-10-1974,98,63,61,14,09Ăn đề 98
18-10-1993,83,88,98,97,09Ăn đề 97
17-10-1977,62,22,73,57,61Ăn đề 61
16-10-1983,95,57,99,75,62Trượt
15-10-1915,46,30,48,86,94Ăn đề 30
14-10-1989,50,98,67,39,64Trượt
13-10-1992,95,17,48,70,80Ăn đề 48
12-10-1992,09,22,45,86,81Ăn đề 09
11-10-1996,63,04,68,19,99Ăn đề 68
10-10-1997,78,20,55,64,46Ăn đề 46
09-10-1908,66,46,03,12,61Trượt
08-10-1987,11,28,41,01,03Ăn đề 01
07-10-1986,00,82,62,17,50Ăn đề 00
06-10-1975,80,45,23,68,58Ăn đề 75
05-10-1906,72,14,64,52,41Ăn đề 52
04-10-1911,50,90,03,26,41Trượt
03-10-1955,97,26,13,60,27Ăn đề 27
02-10-1902,81,11,82,01,84Ăn đề 81
01-10-1977,42,01,15,47,93Ăn đề 15
30-09-1971,70,96,18,64,38Ăn đề 64
29-09-1980,24,31,35,04,53Ăn đề 24
28-09-1925,75,46,16,43,36Ăn đề 16
27-09-1984,02,32,78,64,21Ăn đề 78
26-09-1983,62,82,48,57,47Ăn đề 57
25-09-1943,31,80,17,91,59Ăn đề 59
24-09-1902,14,95,24,15,82Ăn đề 24
23-09-1970,31,68,50,54,29Ăn đề 29
22-09-1924,71,95,37,74,83Ăn đề 74
21-09-1989,15,33,78,62,94Ăn đề 78
20-09-1918,69,21,54,76,65Ăn đề 76
19-09-1975,40,34,64,43,20Ăn 20
18-09-1958,32,20,96,68,18Trượt
17-09-1901,49,70,04,44,16Ăn đề 01
16-09-1974,33,97,88,17,65Ăn đề 97
15-09-1954,03,95,15,67,76Ăn đề 03
14-09-1976,93,65,43,38,71Ăn đề 43
13-09-1961,82,55,26,39,84Ăn đề 82
12-09-1965,17,45,74,73,03Ăn đề 17
11-09-1933,62,05,41,89,34Ăn đề 41
10-09-1955,26,30,11,84,06Ăn đề 11
09-09-1961,80,62,11,72,73Trượt
08-09-1968,82,10,49,02,46Ăn đề 68
07-09-1942,44,58,88,72,63Trượt
06-09-1918,88,82,28,44,21Trượt
05-09-1943,02,13,77,76,51Ăn đề 51
04-09-1927,14,84,23,69,87Ăn đề 84
03-09-1954,95,46,91,07,58Ăn đề 54
02-09-1991,19,25,08,60,71Ăn đề 25
01-09-1989,81,62,47,59,97Ăn đề 97
31-08-1934,22,74,60,28,21Ăn đề 60
30-08-1960,57,39,66,88,26Ăn đề 66
29-08-1921,05,91,52,39,50Trượt
28-08-1962,33,72,52,91,74Ăn đề 62
27-08-1939,16,33,89,78,62Ăn đề 62
26-08-1949,95,06,17,24,27Trượt
25-08-1998,92,36,01,26,62Ăn đề 01
24-08-1915,59,06,74,27,54Trượt
23-08-1938,96,58,69,03,47Ăn đề 47
22-08-1906,55,21,29,49,93Ăn đề 93
21-08-1960,82,87,29,84,37Ăn đề 37
20-08-1972,37,65,15,32,49Ăn đề 65
19-08-1900,85,33,92,82,95Ăn 82
18-08-1911,03,65,59,34,17Ăn đề 11
17-08-1947,98,18,27,75,80Ăn đề 98
16-08-1916,70,41,86,93,59Trượt
15-08-1983,16,23,58,22,74Ăn đề 74
14-08-1984,24,92,08,95,42Ăn đề 84
13-08-1958,51,34,23,48,81Ăn đề 81
12-08-1972,59,90,24,73,26Ăn đề 59
11-08-1936,76,09,53,30,02Ăn đề 76
10-08-1940,28,29,39,95,41Ăn đề 40
09-08-1923,53,25,02,63,55Ăn đề 02
08-08-1992,62,23,30,14,81Ăn đề 62
07-08-1977,26,79,81,32,08Ăn đề 26
06-08-1994,48,67,07,02,84Ăn đề 48
05-08-1922,85,83,40,90,86Trượt
04-08-1926,02,38,50,15,63Trượt
03-08-1987,95,39,33,74,37Ăn đề 33