DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC siêu đẹp hôm nay – Cam kết chính xác tuyệt đối

  DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮCgiá : 600.000 VNĐ

 Cầu VÀNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 4 bộ số Đặc Biệt sẽ hiện ra, các bạn nhìn thật kỹ nhé.

 Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 6 cái 100k )

 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 Để có chiến thắng chọn vẹn nhất bạn có thể tham khảo thêm dàn Lô Xiên 2 Miền Bắc hôm nay.

 Chiến thắng đang đến với những người dám đầu tư. Bạn có phải là người đến chiến thắng !

Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Buông Xuôi. Vì Thành Công sẽ Đến Với những Người có lòng Kiên Trì

Dàn Đề 4 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
23-01-21
22-01-2147,83,35,48Trượt
21-01-2181,31,77,32Ăn đề 31
20-01-2117,45,77,43Ăn đề 45
19-01-2180,98,45,77Ăn đề 77
18-01-2153,89,38,55Trượt
17-01-2157,95,60,95Ăn đề 95
16-01-2131,37,46,40Ăn đề 46
15-01-2105,75,56,85Ăn đề 85
14-01-2147,38,64,57Ăn đề 38
13-01-2123,35,33,69Ăn 69
12-01-2109,92,99,83Ăn đề 92
11-01-2178,91,82,23Trượt
10-01-2146,50,75,22Ăn đề 46
09-01-2161,64,97,99Ăn đề 64
08-01-2175,03,12,99Trượt
07-01-2191,27,19,54Ăn đề 54
06-01-2149,02,45,22Ăn đề 02
05-01-2106,38,99,15Trượt
04-01-2188,26,67,47Ăn đề 88
03-01-2132,67,10,74Ăn đề 32
02-01-2180,14,27,81Ăn đề 81
01-01-2133,40,85,57Ăn đề 85
31-12-2045,65,39,50Ăn đề 50
30-12-2095,36,74,30Trượt
29-12-2019,13,99,11Ăn đề 11
28-12-2018,45,53,90Ăn đề 90
27-12-2092,71,10,88Ăn đề 71
26-12-2087,12,59,41Ăn đề 87
25-12-2071,11,87,91Ăn đề 87
24-12-2058,93,90,41Ăn 93
23-12-2083,97,55,98Trượt
22-12-2020,86,13,19Ăn 13
21-12-2052,42,93,24Ăn đề 93
20-12-2021,00,83,88Ăn đề 88
19-12-2047,68,70,36Ăn đề 70
18-12-2090,77,67,07Trượt
17-12-2050,07,75,57Ăn đề 50
16-12-2095,51,54,47Trượt
15-12-2081,02,63,15Ăn đề 81
14-12-2076,54,03,32Ăn 76
13-12-2033,50,64,28Ăn đề 28
12-12-2064,45,01,20Ăn đề 45
11-12-2067,60,66,86Trượt
10-12-2046,23,35,94Ăn đề 35
09-12-2041,11,09,42Ăn đề 41
08-12-2024,20,02,74Ăn đề 20
07-12-2073,46,43,90Trượt
06-12-2066,65,53,36Ăn đề 53
05-12-2059,65,14,02Trượt
04-12-2010,43,33,87Trượt
03-12-2048,59,61,11Ăn đề 11
02-12-2088,17,95,17Ăn đề 17
01-12-2007,97,95,65Ăn 07
30-11-2022,04,78,33Ăn đề 04
29-11-2069,86,66,89Ăn đề 69
28-11-2033,64,36,42Ăn đề 64
27-11-2026,92,53,33Ăn đề 26
26-11-2053,71,80,18Ăn 71
25-11-2036,05,89,26Ăn đề 36
24-11-2065,64,62,85Ăn đề 64
23-11-2043,96,27,14Ăn đề 43
22-11-2096,11,00,54Ăn 96
21-11-2084,61,62,09Ăn đề 61
20-11-2049,80,19,96Ăn đề 80
19-11-2017,67,81,28Ăn đề 17
18-11-2092,11,59,94Trượt
17-11-2034,73,05,93Ăn đề 93
16-11-2030,73,56,10Ăn đề 30
15-11-2030,80,18,17Ăn đề 18
14-11-2096,76,06,73Ăn đề 06
13-11-2056,87,12,17Ăn đề 87
12-11-2005,57,14,16Ăn đề 16
11-11-2053,93,79,43Trượt
10-11-2027,49,07,91Trượt
09-11-2097,73,81,47Ăn đề 47
08-11-2025,49,11,01Ăn đề 11
07-11-2046,77,69,56Ăn đề 56
06-11-2055,79,63,13Trượt
05-11-2025,50,60,01Ăn đề 25
04-11-2017,78,21,94Ăn đề 21
03-11-2046,18,24,69Ăn đề 18
02-11-2060,69,39,61Ăn đề 61
01-11-2026,55,25,02Trượt
31-10-2025,47,42,23Trượt
30-10-2083,62,43,49Ăn đề 83
29-10-2001,35,36,30Ăn đề 36
28-10-2013,59,33,07Ăn đề 07
27-10-2069,93,95,85Trượt
26-10-2047,46,76,59Ăn đề 46
25-10-2034,85,36,90Ăn đề 36
24-10-2028,55,53,71Ăn đề 28
23-10-2013,29,33,42Trượt
22-10-2079,60,33,97Ăn đề 79
21-10-2059,75,43,17Ăn đề 43
20-10-2060,57,48,93Ăn đề 57
19-10-2029,49,22,25Ăn đề 25
18-10-2047,57,81,87Trượt
17-10-2040,61,69,36Ăn đề 69
16-10-2004,55,87,08Ăn đề 08
15-10-2079,28,97,25Ăn đề 28
14-10-2071,68,81,16Ăn đề 16
13-10-2054,52,66,44Ăn đề 66
12-10-2018,64,34,77Ăn đề 18
11-10-2004,54,94,65Ăn đề 94
10-10-2048,53,28,51Ăn đề 48
09-10-2094,41,07,96Ăn đề 41
08-10-2015,91,26,68Ăn đề 26
07-10-2035,65,93,01Ăn đề 65
06-10-2085,65,13,65Ăn đề 65
05-10-2023,00,21,02Ăn đề 23
04-10-2047,63,89,45Ăn đề 89
03-10-2048,47,33,03Trượt
02-10-2053,39,00,11Ăn đề 00
01-10-2044,00,70,09Trượt
30-09-2068,90,97,57Ăn đề 68
29-09-2032,35,87,23Ăn đề 23
28-09-2071,31,64,69Ăn đề 31
27-09-2093,38,14,65Trượt
26-09-2072,02,05,69Ăn đề 69
25-09-2096,24,38,51Trượt
24-09-2097,38,72,82Ăn 82
23-09-2039,11,82,85Ăn đề 11
22-09-2026,48,86,14Ăn đề 86
21-09-2055,57,98,75Ăn đề 57
20-09-2053,65,42,86Ăn đề 42
19-09-2005,83,96,34Trượt
18-09-2025,82,74,51Trượt
17-09-2071,79,70,57Ăn 70
16-09-2046,31,97,98Trượt
15-09-2019,03,06,58Trượt
14-09-2029,89,88,36Ăn đề 89
13-09-2063,39,71,43Ăn đề 63
12-09-2046,76,80,61Ăn đề 80
11-09-2040,04,95,29Ăn đề 29
10-09-2076,20,59,70Ăn đề 20
09-09-2091,00,51,11Ăn đề 00
08-09-2067,37,22,28Ăn đề 22
07-09-2057,53,60,32Ăn đề 53
06-09-2017,62,80,01Trượt
05-09-2088,80,85,08Ăn đề 85
04-09-2080,96,39,06Ăn đề 80
03-09-2053,48,80,98Ăn đề 80
02-09-2042,48,74,75Ăn đề 48
01-09-2092,57,15,31Ăn đề 57
31-08-2058,78,62,54Ăn đề 58
30-08-2007,04,83,44Ăn đề 83
29-08-2088,05,16,92Ăn đề 05
28-08-2095,25,01,50Trượt
27-08-2055,20,34,56Trượt
26-08-2001,22,21,34Trượt
25-08-2001,80,10,59Ăn đề 59
24-08-2068,08,21,89Trượt
23-08-2083,41,60,71Ăn đề 41
22-08-2035,58,62,26Ăn đề 35
21-08-2072,10,54,70Ăn đề 54
20-08-2080,56,41,75Ăn đề 80
19-08-2055,78,01,20Ăn đề 01
18-08-2057,66,11,83Trượt
17-08-2048,13,06,50Ăn đề 48
16-08-2079,62,05,47Ăn đề 47
15-08-2091,80,77,94Ăn đề 80
14-08-2014,68,30,20Ăn đề 14
13-08-2013,57,48,42Ăn đề 57
12-08-2042,16,52,86Ăn đề 52
11-08-2066,91,28,94Ăn đề 28
10-08-2028,49,92,72Ăn đề 28
09-08-2051,59,38,17Ăn đề 38
08-08-2025,20,58,49Ăn đề 58
07-08-2040,13,10,05Trượt
06-08-2026,75,88,13Ăn 75
05-08-2096,79,01,38Ăn đề 96
04-08-2021,72,67,17Ăn đề 17
03-08-2037,36,70,73Ăn đề 36
02-08-2046,50,65,11Ăn đề 11
01-08-2039,55,60,13Trượt
31-07-2029,48,93,66Trượt
30-07-2063,94,48,16Ăn đề 63
29-07-2054,96,17,94Ăn đề 17
28-07-2007,61,34,82Ăn đề 82
27-07-2020,62,79,26Trượt
26-07-2054,90,30,43Ăn đề 54
25-07-2050,08,24,45Ăn đề 08
24-07-2097,99,35,13Ăn đề 97
23-07-2087,72,26,92Ăn đề 92
22-07-2040,08,96,60Trượt
21-07-2098,20,81,74Trượt
20-07-2061,08,24,29Ăn đề 29
19-07-2081,78,61,12Trượt
18-07-2089,10,86,61Ăn đề 86
17-07-2055,46,14,84Ăn đề 14
16-07-2066,41,12,11Ăn đề 11
15-07-2017,02,00,36Ăn đề 02
14-07-2019,89,79,15Ăn đề 89
13-07-2079,12,54,08Ăn đề 08
12-07-2085,69,90,39Ăn đề 90
11-07-2041,01,83,16Ăn đề 16
10-07-2033,06,69,65Ăn đề 69
09-07-2091,65,29,19Ăn đề 91
08-07-2050,33,21,43Trượt
07-07-2031,28,60,94Ăn đề 60