DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC siêu đẹp hôm nay – Cam kết chính xác tuyệt đối

  DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮCgiá : 600.000 VNĐ

 Cầu VÀNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 4 bộ số Đặc Biệt sẽ hiện ra, các bạn nhìn thật kỹ nhé.

 Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 6 cái 100k )

 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 Để có chiến thắng chọn vẹn nhất bạn có thể tham khảo thêm dàn Lô Xiên 2 Miền Bắc hôm nay.

 Chiến thắng đang đến với những người dám đầu tư. Bạn có phải là người đến chiến thắng !

Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Buông Xuôi. Vì Thành Công sẽ Đến Với những Người có lòng Kiên Trì

Dàn Đề 4 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
04-04-20
31-03-2084,01,81,19Ăn đề 19
30-03-2002,37,65,72Ăn đề 02
29-03-2091,74,14,25Ăn đề 14
28-03-2076,82,59,93Ăn đề 59
27-03-2090,83,99,55Ăn đề 55
26-03-2035,47,12,72Ăn đề 35
25-03-2004,84,24,06Trượt
24-03-2058,78,86,60Ăn đề 78
23-03-2088,40,61,32Trượt
22-03-2024,33,58,69Ăn đề 24
21-03-2060,29,48,05Trượt
20-03-2055,77,46,33Trượt
19-03-2061,34,20,06Trượt
18-03-2039,87,60,53Trượt
17-03-2007,81,92,93Trượt
16-03-2022,76,47,17Ăn đề 22
15-03-2069,01,22,42Ăn đề 01
14-03-2015,98,99,28Ăn đề 15
13-03-2061,16,18,68Ăn đề 18
12-03-2011,66,51,44Ăn đề 51
11-03-2002,86,24,18Ăn đề 24
10-03-2017,22,49,42Ăn 49
09-03-2029,73,89,71Ăn đề 73
08-03-2060,07,13,02Ăn đề 60
07-03-2068,47,28,25Ăn đề 68
06-03-2069,54,17,42Ăn đề 54
05-03-2091,56,37,61Ăn đề 91
04-03-2040,48,23,07Ăn đề 23
03-03-2075,23,42,07Ăn đề 23
02-03-2093,40,83,87Ăn 87
01-03-2032,40,59,35Ăn đề 35
29-02-2020,08,97,63Trượt
28-02-2064,82,42,88Ăn đề 82
27-02-2036,81,45,88Trượt
26-02-2083,46,35,19Ăn đề 46
25-02-2034,58,00,76Ăn đề 76
24-02-2006,51,10,09Ăn đề 09
23-02-2054,11,05,20Trượt
22-02-2031,53,11,15Trượt
21-02-2049,89,55,13Ăn đề 89
20-02-2025,04,96,88Ăn 04
19-02-2020,98,62,60Ăn đề 98
18-02-2016,04,94,92Ăn đề 16
17-02-2017,16,28,19Ăn đề 17
16-02-2027,66,94,76Ăn đề 76
15-02-2051,94,85,17Ăn đề 17
14-02-2095,59,53,55Ăn đề 55
13-02-2082,74,34,87Trượt
12-02-2007,09,47,77Ăn đề 47
11-02-2096,90,72,42Ăn đề 96
10-02-2017,45,52,84Ăn đề 45
09-02-2095,82,94,93Trượt
08-02-2067,74,91,81Ăn đề 91
07-02-2038,71,60,53Trượt
06-02-2090,60,75,56Ăn đề 75
05-02-2097,83,81,23Trượt
04-02-2053,83,91,10Ăn đề 10
03-02-2077,50,07,51Ăn đề 07
02-02-2079,49,58,00Trượt
01-02-2004,82,71,30Ăn đề 30
31-01-2015,40,52,27Ăn đề 15
30-01-2072,62,12,70Ăn đề 12
29-01-2054,89,56,14Ăn đề 89
28-01-2071,81,40,95Ăn đề 40
23-01-2039,80,06,87Trượt
22-01-2044,02,11,49Ăn đề 49
21-01-2013,97,78,74Ăn đề 97
20-01-2059,50,56,08Ăn đề 50
19-01-2009,21,27,37Ăn đề 21
18-01-2006,77,58,93Ăn đề 06
17-01-2095,71,49,59Ăn đề 71
16-01-2028,82,97,55Ăn 82
15-01-2071,99,10,25Ăn đề 10
14-01-2005,50,48,41Trượt
13-01-2062,44,23,79Ăn đề 44
12-01-2080,76,01,20Ăn đề 80
11-01-2058,06,73,76Ăn đề 58
10-01-2042,95,31,96Ăn đề 96
09-01-2074,87,99,82Ăn đề 74
08-01-2061,33,17,04Ăn đề 04
07-01-2020,10,54,79Ăn đề 54
06-01-2050,25,75,14Trượt
05-01-2012,15,05,21Ăn đề 21
04-01-2065,67,29,47Trượt
03-01-2073,32,22,91Trượt
02-01-2055,69,38,04Ăn đề 04
01-01-2038,13,00,41Trượt
31-12-1908,51,17,23Ăn đề 08
30-12-1943,88,21,73Ăn đề 88
29-12-1977,00,99,01Ăn đề 01
28-12-1978,66,02,01Ăn đề 01
27-12-1900,95,77,81Ăn đề 77
26-12-1984,52,44,16Trượt
25-12-1981,72,82,56Ăn đề 81
24-12-1933,10,17,77Trượt
23-12-1965,19,82,91Trượt
22-12-1984,13,74,42Ăn đề 42
21-12-1911,74,48,73Ăn đề 48
20-12-1994,42,87,84Ăn đề 84
19-12-1917,81,30,02Ăn đề 81
18-12-1920,98,13,69Trượt
17-12-1904,22,46,56Ăn đề 22
16-12-1926,03,68,48Ăn đề 68
15-12-1935,61,82,06Ăn đề 06
14-12-1948,94,73,94Ăn đề 94
13-12-1962,19,24,76Ăn đề 76
12-12-1948,93,90,47Ăn đề 47
11-12-1965,58,59,27Trượt
10-12-1940,78,86,30Trượt
09-12-1915,73,16,74Trượt
08-12-1940,90,09,74Ăn đề 40
07-12-1957,98,38,66Ăn đề 38
06-12-1930,63,55,47Ăn đề 30
05-12-1981,23,67,84Ăn 67
04-12-1962,95,34,19Ăn đề 19
03-12-1911,60,97,26Ăn đề 97
02-12-1902,44,97,98Ăn đề 97
01-12-1914,70,88,87Ăn 87
30-11-1996,15,65,14Ăn đề 96
29-11-1977,37,24,54Trượt
28-11-1909,88,44,32Ăn đề 32
27-11-1957,98,74,13Ăn đề 57
26-11-1923,16,17,31Ăn đề 31
25-11-1989,68,36,16Ăn đề 68
24-11-1987,00,83,42Ăn đề 42
23-11-1936,70,29,50Ăn 36
22-11-1978,56,06,81Ăn đề 78
21-11-1959,15,65,15Ăn đề 15
20-11-1917,22,61,19Trượt
19-11-1979,24,42,19Ăn đề 42
18-11-1984,78,12,73Ăn đề 84
17-11-1945,02,48,00Ăn đề 00
16-11-1940,82,83,42Ăn đề 82
15-11-1950,40,08,83Ăn 08
14-11-1955,92,51,58Ăn đề 58
13-11-1918,03,51,47Ăn đề 18
12-11-1935,57,87,44Ăn đề 44
11-11-1929,49,16,58Ăn đề 16
10-11-1907,21,66,43Trượt
09-11-1912,40,77,02Ăn đề 02
08-11-1961,51,37,44Trượt
07-11-1951,78,25,91Trượt
06-11-1992,81,49,40Ăn đề 81
05-11-1993,99,43,90Ăn đề 90
04-11-1961,73,76,43Ăn đề 43
03-11-1903,49,11,97Ăn đề 11
02-11-1917,94,34,43Ăn đề 94
01-11-1996,58,35,68Ăn đề 68
31-10-1901,62,86,43Ăn đề 62
30-10-1945,43,62,98Ăn đề 98
29-10-1971,00,73,36Trượt
28-10-1939,43,87,06Ăn đề 39
27-10-1955,48,16,29Ăn đề 16
26-10-1918,09,59,72Ăn đề 09
25-10-1930,36,33,60Trượt
24-10-1976,57,74,25Ăn đề 74
23-10-1980,53,23,58Ăn đề 53
22-10-1997,37,79,37Ăn đề 37
21-10-1942,01,59,55Trượt
20-10-1999,49,23,87Ăn đề 49
19-10-1998,32,57,91Ăn đề 98
18-10-1993,71,27,97Ăn đề 97
17-10-1942,61,88,13Ăn đề 61
16-10-1973,98,63,11Trượt
15-10-1962,30,73,02Ăn đề 30
14-10-1952,99,64,11Ăn đề 11
13-10-1948,04,33,38Ăn đề 48
12-10-1951,13,77,16Trượt
11-10-1902,68,51,60Ăn đề 68
10-10-1931,56,89,24Trượt
09-10-1998,84,19,36Ăn đề 84
08-10-1930,04,07,01Ăn đề 01
07-10-1900,29,76,43Ăn đề 00
06-10-1975,50,36,47Ăn đề 75
05-10-1917,21,52,50Ăn đề 52
04-10-1907,51,66,50Ăn đề 51
03-10-1928,68,59,94Trượt
02-10-1962,18,24,10Trượt
01-10-1904,55,15,64Ăn đề 15
30-09-1973,28,37,82Trượt
29-09-1930,28,03,98Trượt
28-09-1908,20,26,16Ăn đề 16
27-09-1977,24,94,55Trượt
26-09-1903,40,57,74Ăn đề 57
25-09-1937,51,59,00Ăn đề 59
24-09-1914,80,24,67Ăn đề 24
23-09-1942,57,20,91Trượt
22-09-1974,35,22,27Ăn đề 74
21-09-1918,79,31,78Ăn 78
20-09-1904,76,05,62Ăn đề 76
19-09-1926,20,07,29Ăn đề 20
18-09-1930,40,41,46Ăn đề 46
17-09-1938,99,53,01Ăn đề 01
16-09-1927,59,97,06Ăn đề 97
15-09-1909,80,45,75Trượt
14-09-1944,04,51,43Ăn đề 43
13-09-1957,75,82,15Ăn đề 82
12-09-1917,92,17,68Ăn đề 17
11-09-1989,62,52,41Ăn đề 41
10-09-1904,11,45,20Ăn đề 11