DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC siêu đẹp hôm nay – Cam kết chính xác tuyệt đối

  DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮCgiá : 600.000 VNĐ

 Cầu VÀNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 4 bộ số Đặc Biệt sẽ hiện ra, các bạn nhìn thật kỹ nhé.

 Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 6 cái 100k )

 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 Để có chiến thắng chọn vẹn nhất bạn có thể tham khảo thêm dàn Lô Xiên 2 Miền Bắc hôm nay.

 Chiến thắng đang đến với những người dám đầu tư. Bạn có phải là người đến chiến thắng !

Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Buông Xuôi. Vì Thành Công sẽ Đến Với những Người có lòng Kiên Trì

Dàn Đề 4 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
14-10-19
13-10-1948,04,33,38Ăn đề 48
12-10-1951,13,77,16Trượt
11-10-1902,68,51,60Ăn đề 68
10-10-1931,56,89,24Trượt
09-10-1998,84,19,36Ăn đề 84
08-10-1930,04,07,01Ăn đề 01
07-10-1900,29,76,43Ăn đề 00
06-10-1975,50,36,47Ăn đề 75
05-10-1917,21,52,50Ăn đề 52
04-10-1907,51,66,50Ăn đề 51
03-10-1928,68,59,94Trượt
02-10-1962,18,24,10Trượt
01-10-1904,55,15,64Ăn đề 15
30-09-1973,28,37,82Trượt
29-09-1930,28,03,98Trượt
28-09-1908,20,26,16Ăn đề 16
27-09-1977,24,94,55Trượt
26-09-1903,40,57,74Ăn đề 57
25-09-1937,51,59,00Ăn đề 59
24-09-1914,80,24,67Ăn đề 24
23-09-1942,57,20,91Trượt
22-09-1974,35,22,27Ăn đề 74
21-09-1918,79,31,78Ăn 78
20-09-1904,76,05,62Ăn đề 76
19-09-1926,20,07,29Ăn đề 20
18-09-1930,40,41,46Ăn đề 46
17-09-1938,99,53,01Ăn đề 01
16-09-1927,59,97,06Ăn đề 97
15-09-1909,80,45,75Trượt
14-09-1944,04,51,43Ăn đề 43
13-09-1957,75,82,15Ăn đề 82
12-09-1917,92,17,68Ăn đề 17
11-09-1989,62,52,41Ăn đề 41
10-09-1904,11,45,20Ăn đề 11
09-09-1949,20,99,35Trượt
08-09-1943,24,26,39Trượt
07-09-1911,20,57,16Ăn đề 16
06-09-1995,35,17,83Ăn đề 17
05-09-1964,47,51,00Ăn đề 51
04-09-1912,04,37,84Ăn đề 84
03-09-1998,91,79,08Trượt
02-09-1988,97,25,01Ăn đề 25
01-09-1924,41,28,51Trượt
31-08-1966,60,21,22Ăn đề 60
30-08-1973,55,62,66Ăn đề 66
29-08-1994,73,84,24Ăn đề 73
28-08-1966,20,62,93Ăn đề 62
27-08-1979,54,56,62Ăn đề 62
26-08-1945,27,35,63Ăn đề 63
25-08-1963,01,98,30Ăn đề 01
24-08-1945,62,33,03Ăn đề 62
23-08-1967,26,33,47Ăn đề 47
22-08-1974,52,93,55Ăn đề 93
21-08-1919,37,33,01Ăn đề 37
20-08-1936,31,77,24Trượt
19-08-1922,43,82,27Ăn đề 82
18-08-1972,95,21,31Trượt
17-08-1900,98,46,21Ăn đề 98
16-08-1984,28,74,08Ăn đề 74
15-08-1974,06,77,86Ăn đề 74
14-08-1975,21,61,96Trượt
13-08-1981,50,33,89Ăn đề 81
12-08-1958,51,46,15Trượt
11-08-1930,76,66,78Ăn đề 76
10-08-1971,86,40,39Ăn đề 40
09-08-1980,52,33,71Trượt
08-08-1971,21,56,62Ăn đề 62
07-08-1937,68,26,07Ăn đề 26
06-08-1901,88,48,86Ăn đề 48
05-08-1954,94,91,69Ăn đề 91
04-08-1970,40,08,32Ăn đề 32
03-08-1986,33,97,81Ăn 33
02-08-1992,51,94,82Ăn đề 82
01-08-1965,64,76,94Trượt
31-07-1990,23,96,03Ăn đề 90
30-07-1909,24,05,46Trượt
29-07-1938,18,22,36Ăn đề 18
28-07-1958,94,98,08Ăn đề 08
27-07-1962,94,06,56Ăn đề 94
26-07-1955,54,64,20Ăn đề 20
25-07-1993,54,04,53Trượt
24-07-1942,45,61,61Ăn đề 61
23-07-1955,33,46,34Trượt
22-07-1941,56,14,98Ăn đề 98
21-07-1957,45,34,85Ăn đề 45
20-07-1966,40,65,05Ăn đề 05
19-07-1979,40,42,28Trượt
18-07-1963,37,03,07Ăn đề 07
17-07-1939,09,73,42Ăn đề 09
16-07-1919,56,89,66Trượt
15-07-1998,07,35,51Ăn đề 07
14-07-1902,55,20,82Ăn đề 02
13-07-1988,29,19,97Ăn đề 97
12-07-1964,89,83,63Ăn đề 89
11-07-1990,85,66,37Ăn đề 66
10-07-1923,41,77,22Trượt
09-07-1939,17,90,03Ăn đề 90
08-07-1906,91,59,96Trượt
07-07-1905,33,22,66Ăn đề 05
06-07-1971,97,40,20Ăn đề 97
05-07-1921,48,10,84Trượt
04-07-1948,00,20,24Ăn đề 20
03-07-1936,88,07,44Ăn đề 88
02-07-1947,80,78,86Ăn đề 78
01-07-1984,48,67,26Ăn đề 84
30-06-1984,79,58,25Trượt
29-06-1980,34,22,52Ăn đề 34
28-06-1978,44,42,13Trượt
27-06-1952,63,62,70Trượt
26-06-1995,50,53,52Ăn đề 95
25-06-1987,81,46,73Trượt
24-06-1984,16,10,69Ăn đề 84
23-06-1957,06,65,25Trượt
22-06-1912,05,43,04Ăn đề 04
21-06-1990,22,93,27Trượt
20-06-1940,02,74,29Trượt
19-06-1924,73,56,08Trượt
18-06-1998,08,57,67Ăn đề 98
17-06-1967,38,81,74Ăn đề 74
16-06-1952,18,77,87Ăn đề 77
15-06-1934,97,67,99Trượt
14-06-1901,20,09,10Ăn đề 01
13-06-1936,59,47,32Ăn đề 59
12-06-1925,73,38,98Ăn đề 98
11-06-1905,14,80,22Ăn đề 14
10-06-1965,26,47,40Trượt
09-06-1948,38,59,35Ăn đề 38
08-06-1925,08,23,44Trượt
07-06-1997,18,34,73Ăn đề 73
06-06-1948,21,17,33Trượt
05-06-1971,76,85,33Trượt
04-06-1921,70,28,86Ăn đề 86
03-06-1977,12,73,31Ăn đề 73
02-06-1914,22,57,69Ăn 57
01-06-1985,60,77,91Ăn đề 91
31-05-1941,71,36,75Trượt
30-05-1974,77,38,25Ăn đề 25
29-05-1930,87,94,61Trượt
28-05-1940,58,70,08Ăn đề 58
27-05-1951,21,65,52Trượt
26-05-1964,11,66,47Ăn đề 64
25-05-1930,33,84,59Ăn đề 33
24-05-1978,63,64,40Ăn đề 63
23-05-1960,69,83,11Ăn đề 83
22-05-1993,53,48,39Trượt
21-05-1907,35,01,34Ăn đề 34
20-05-1964,26,45,91Ăn 64
19-05-1959,10,12,54Ăn đề 12
18-05-1980,92,49,35Ăn đề 49
17-05-1989,59,32,78Ăn đề 32
16-05-1916,54,75,36Ăn 36
15-05-1999,09,40,19Ăn đề 19
14-05-1984,59,28,82Ăn đề 82
13-05-1964,68,91,71Ăn đề 68
12-05-1983,57,44,86Ăn đề 86
11-05-1919,00,88,04Ăn đề 00
10-05-1935,79,59,80Ăn đề 35
09-05-1996,09,52,01Ăn đề 52
08-05-1925,85,34,28Ăn đề 28
07-05-1987,48,27,21Trượt
06-05-1942,52,83,98Ăn đề 42
05-05-1914,94,06,53Trượt
04-05-1960,28,94,84Trượt
03-05-1910,50,99,26Ăn đề 50
02-05-1936,95,60,10Trượt
01-05-1941,14,00,51Ăn đề 41
30-04-1943,21,58,44Trượt
29-04-1931,17,90,42Ăn đề 17
28-04-1913,61,19,77Ăn đề 19
27-04-1929,18,92,14Ăn đề 29
26-04-1972,14,13,02Ăn đề 02
25-04-1955,64,89,13Trượt
24-04-1949,29,28,37Ăn đề 29
23-04-1941,93,26,44Ăn đề 41
22-04-1944,19,48,55Ăn đề 19
21-04-1996,30,01,03Ăn đề 03
20-04-1997,89,44,11Ăn 97
19-04-1918,12,47,88Ăn đề 88
18-04-1992,17,46,99Ăn đề 99
17-04-1943,85,18,19Ăn đề 19
16-04-1922,66,51,45Ăn đề 22
15-04-1958,36,35,43Ăn đề 43
14-04-1986,14,67,53Ăn đề 67
13-04-1961,81,28,38Ăn đề 81
12-04-1945,08,33,87Ăn đề 08
11-04-1947,64,07,36Ăn đề 36
10-04-1992,84,35,24Ăn đề 84
09-04-1989,87,41,91Trượt
08-04-1977,99,10,81Ăn đề 10
07-04-1999,45,87,64Ăn đề 64
06-04-1959,91,65,88Ăn đề 88
05-04-1994,55,75,38Trượt
04-04-1951,15,89,82Trượt
03-04-1911,34,63,64Ăn đề 34
02-04-1992,29,93,69Ăn 93
01-04-1925,42,41,76Trượt
31-03-1951,48,52,08Ăn đề 48