Dựa vào thông kế tuần hoàn + Tiên lượng chuẩn xác từ các chuyên gia.

 kết hợp phần mềm soi cầu cao cấp.

 chúng tôi đã xác định được DÀN 4 CON 3 CÀNG VIP có tỉ lệ ra cao nhất trong ngày.

Để nhận được DÀN 4 CON 3 CÀNG VÍP  bạn cần nạp đủ số tiền DỊCH VỤ ở Ô NẠP THẺ bên dưới

➨ Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO

 Để có chiến thắng trọn vẹn nhất hôm nay, bạn nên tham khảo thêm 1 số cầu chuẩn như dàn lô 4 con Miền Bắc hôm nay.

 Hỗ trợ qua khung chát khi gặp sự cố xảy ra.

 Chúc các bạn thắng lớn hôm nay.

Bộ 3 Càng 4 Con VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,200,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
15-12-19
14-12-19310,487,640,512Trượt
13-12-19933,957,096,831Trượt
12-12-19587,109,207,668Trượt
11-12-19672,585,371,485Trúng 585
10-12-19008,233,257,339Trúng 233
09-12-19804,052,188,767Trượt
08-12-19789,840,373,641Trúng 840
07-12-19823,620,668,347Trượt
06-12-19522,458,707,993Trượt
05-12-19029,960,086,988Trượt
04-12-19076,864,125,579Trượt
03-12-19898,061,818,269Trượt
02-12-19815,188,376,263Trượt
01-12-19596,818,109,681Trượt
30-11-19079,605,986,133Trượt
29-11-19807,246,848,469Trượt
28-11-19887,510,509,300Trượt
27-11-19738,257,227,600Trúng 257
26-11-19154,407,031,170Trúng 031
25-11-19501,036,513,291Trượt
24-11-19408,742,385,589Trúng 742
23-11-19042,736,251,482Trúng 736
22-11-19954,068,734,219Trượt
21-11-19390,315,447,035Trúng 315
20-11-19751,153,880,990Trúng 751
19-11-19417,617,122,215Trượt
18-11-19583,467,964,865Trượt
17-11-19736,043,153,842Trượt
16-11-19797,819,143,518Trượt
15-11-19334,282,722,768Trượt
14-11-19366,003,577,358Trúng 358
13-11-19384,062,423,204Trượt
12-11-19662,744,611,627Trúng 744
11-11-19114,005,116,375Trúng 116
10-11-19310,794,841,824Trúng 310
09-11-19811,658,549,428Trượt
08-11-19802,222,892,193Trúng 892
07-11-19567,861,024,578Trúng 024
06-11-19441,036,319,168Trượt
05-11-19769,912,744,888Trượt
04-11-19498,736,132,170Trượt
03-11-19688,903,086,680Trượt
02-11-19041,204,388,688Trượt
01-11-19762,584,628,464Trượt
31-10-19082,513,018,428Trượt
30-10-19261,591,436,698Trúng 698
29-10-19613,065,864,821Trượt
28-10-19730,309,423,883Trượt
27-10-19035,209,576,249Trượt
26-10-19421,770,294,211Trượt
25-10-19816,739,035,322Trượt
24-10-19074,200,079,789Trúng 074
23-10-19827,753,333,651Trúng 753
22-10-19920,681,234,459Trượt
21-10-19981,752,463,428Trượt
20-10-19322,514,809,814Trượt
19-10-19978,073,643,520Trượt
18-10-19897,091,587,663Trúng 897
17-10-19322,580,461,362Trúng 461
16-10-19571,161,431,528Trượt
15-10-19418,540,930,667Trúng 930
14-10-19165,511,304,942Trúng 511
13-10-19029,348,429,008Trúng 348
12-10-19071,495,006,507Trượt
11-10-19051,578,027,124Trượt
10-10-19238,816,946,951Trúng 946
09-10-19399,273,892,979Trượt
08-10-19737,158,883,495Trượt
07-10-19959,200,619,585Trúng 200
06-10-19275,702,906,753Trúng 275
05-10-19107,228,061,784Trượt
04-10-19564,152,246,031Trượt
03-10-19582,241,227,958Trúng 227
02-10-19812,983,881,354Trúng 881
01-10-19705,983,280,938Trượt
30-09-19498,772,964,009Trúng 964
29-09-19124,449,127,730Trúng 124
28-09-19230,122,341,907Trượt
27-09-19455,174,603,585Trượt
26-09-19457,657,656,359Trúng 657
25-09-19970,468,259,743Trúng 259
24-09-19981,510,795,691Trượt
23-09-19782,503,872,415Trượt
22-09-19074,301,319,952Trúng 074
21-09-19835,454,225,886Trượt
20-09-19334,529,451,162Trượt
19-09-19833,226,529,200Trượt
18-09-19846,985,788,079Trúng 846
17-09-19124,201,860,651Trúng 201
16-09-19998,743,124,353Trượt
15-09-19145,595,153,972Trượt
14-09-19268,175,367,313Trượt
13-09-19159,182,532,117Trúng 182
12-09-19288,739,905,152Trượt
11-09-19040,019,532,297Trượt
10-09-19541,289,401,707Trượt
09-09-19774,386,136,352Trượt
08-09-19601,572,382,304Trượt
07-09-19616,164,678,420Trúng 616
06-09-19307,489,588,198Trượt
05-09-19369,250,670,695Trượt
04-09-19144,344,933,076Trượt
03-09-19915,908,383,354Trượt
02-09-19041,452,147,837Trượt
01-09-19653,181,705,803Trượt
31-08-19648,686,408,898Trượt
30-08-19747,697,934,568Trượt
29-08-19879,373,901,792Trượt
28-08-19108,274,348,166Trượt
27-08-19233,040,662,089Trúng 662
26-08-19026,127,709,811Trượt
25-08-19866,737,875,341Trượt
24-08-19362,676,060,768Trúng 362
23-08-19801,488,497,347Trúng 347
22-08-19509,487,434,703Trượt
21-08-19021,501,883,221Trượt
20-08-19408,927,871,854Trượt
19-08-19515,787,723,421Trượt
18-08-19508,111,080,979Trúng 111
17-08-19490,275,598,769Trúng 598
16-08-19919,315,806,653Trượt
15-08-19958,609,138,221Trượt
14-08-19659,265,750,544Trượt
13-08-19291,666,981,260Trúng 981
12-08-19758,535,575,243Trượt
11-08-19512,307,257,066Trượt
10-08-19205,198,467,024Trượt
09-08-19432,737,331,061Trượt
08-08-19292,297,618,524Trượt
07-08-19326,692,471,023Trúng 326
06-08-19453,648,385,493Trúng 648
05-08-19235,780,648,603Trượt
04-08-19624,655,773,704Trượt
03-08-19333,920,489,804Trúng 333
02-08-19467,044,358,416Trượt
01-08-19252,356,992,774Trúng 356
31-07-19886,783,217,202Trượt
30-07-19546,536,757,037Trượt
29-07-19599,245,477,510Trượt
28-07-19873,401,913,125Trượt
27-07-19323,769,173,694Trúng 694
26-07-19492,036,431,749Trượt
25-07-19969,088,368,222Trượt
24-07-19587,956,456,448Trượt
23-07-19206,322,656,054Trượt
22-07-19874,023,237,677Trượt
21-07-19180,685,985,107Trượt
20-07-19771,185,520,803Trượt
19-07-19288,079,974,284Trượt
18-07-19957,507,558,988Trúng 507
17-07-19864,270,481,414Trượt
16-07-19274,304,696,762Trượt
15-07-19107,174,690,771Trúng 107
14-07-19525,360,761,352Trượt
13-07-19581,230,135,883Trượt
12-07-19130,031,763,289Trúng 289
11-07-19841,645,629,841Trượt
10-07-19576,514,807,717Trượt
09-07-19987,729,272,490Trúng 490
08-07-19707,149,524,885Trượt
07-07-19479,630,235,833Trượt
06-07-19297,695,388,097Trúng 297
05-07-19592,937,655,833Trúng 937
04-07-19744,104,449,890Trượt
03-07-19403,034,750,610Trượt
02-07-19978,491,961,777Trúng 978
01-07-19816,449,800,284Trúng 284
30-06-19987,768,926,881Trượt
29-06-19705,688,514,141Trượt
28-06-19120,182,327,215Trượt
27-06-19830,609,993,776Trúng 776
26-06-19008,987,895,052Trúng 895
25-06-19898,678,245,423Trượt
24-06-19036,219,163,817Trượt
23-06-19922,095,802,557Trúng 095
22-06-19322,537,529,195Trượt
21-06-19906,683,616,112Trượt
20-06-19357,366,434,136Trượt
19-06-19874,997,768,435Trượt
18-06-19554,309,477,598Trúng 598
17-06-19374,530,653,368Trúng 374
16-06-19401,538,694,955Trượt
15-06-19349,124,538,375Trượt
14-06-19755,803,017,356Trượt
13-06-19810,519,209,212Trượt
12-06-19747,931,347,990Trượt
11-06-19695,325,594,614Trúng 614
10-06-19335,471,797,902Trúng 797
09-06-19364,082,338,239Trúng 338
08-06-19030,692,575,733Trúng 575
07-06-19056,374,712,031Trượt
06-06-19972,869,753,588Trượt
05-06-19565,953,267,496Trúng 267
04-06-19210,896,546,391Trượt
03-06-19981,799,102,731Trượt
02-06-19624,870,673,516Trượt
01-06-19233,243,098,552Trượt
31-05-19641,131,504,172Trượt
30-05-19561,885,497,313Trượt
29-05-19997,055,436,247Trượt