Dựa vào thông kế tuần hoàn + Tiên lượng chuẩn xác từ các chuyên gia.

 kết hợp phần mềm soi cầu cao cấp.

 chúng tôi đã xác định được DÀN 4 CON 3 CÀNG VIP có tỉ lệ ra cao nhất trong ngày.

Để nhận được DÀN 4 CON 3 CÀNG VÍP  bạn cần nạp đủ số tiền DỊCH VỤ ở Ô NẠP THẺ bên dưới

➨ Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO

 Để có chiến thắng trọn vẹn nhất hôm nay, bạn nên tham khảo thêm 1 số cầu chuẩn như dàn lô 4 con Miền Bắc hôm nay.

 Hỗ trợ qua khung chát khi gặp sự cố xảy ra.

 Chúc các bạn thắng lớn hôm nay.

Bộ 3 Càng 4 Con VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,200,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
27-11-20
26-11-20612,908,289,356Trượt
25-11-20314,875,788,751Trượt
24-11-20868,148,018,403Trượt
23-11-20785,703,843,237Trúng 843
22-11-20602,080,596,494Trúng 596
21-11-20750,954,940,290Trượt
20-11-20780,010,370,210Trúng 780
19-11-20017,542,816,797Trúng 017
18-11-20158,630,750,353Trúng 630
17-11-20378,582,776,267Trượt
16-11-20299,424,130,224Trúng 130
15-11-20543,818,774,971Trúng 818
14-11-20864,022,489,857Trượt
13-11-20752,554,483,469Trượt
12-11-20538,802,623,563Trượt
11-11-20189,819,558,842Trúng 842
10-11-20958,374,603,862Trượt
09-11-20022,047,906,547Trúng 047
08-11-20071,029,440,411Trúng 411
07-11-20342,112,172,356Trúng 356
06-11-20644,722,701,607Trượt
05-11-20685,013,372,985Trượt
04-11-20272,941,921,449Trúng 921
03-11-20540,601,419,208Trượt
02-11-20405,644,625,498Trượt
01-11-20335,059,511,337Trúng 059
31-10-20139,998,854,610Trúng 610
30-10-20596,131,233,638Trượt
29-10-20822,277,352,710Trượt
28-10-20979,425,951,359Trượt
27-10-20351,247,387,702Trượt
26-10-20306,946,678,131Trúng 946
25-10-20979,458,288,498Trượt
24-10-20850,951,683,793Trượt
23-10-20541,141,196,298Trượt
22-10-20692,770,971,322Trượt
21-10-20013,368,855,620Trượt
20-10-20157,025,235,803Trúng 157
19-10-20779,606,996,456Trượt
18-10-20750,129,217,883Trượt
17-10-20699,082,027,601Trượt
16-10-20360,408,775,709Trúng 408
15-10-20784,386,951,372Trượt
14-10-20698,370,547,616Trúng 616
13-10-20263,465,496,528Trượt
12-10-20926,335,019,273Trượt
11-10-20457,154,049,983Trượt
10-10-20903,248,430,463Trúng 248
09-10-20048,028,005,214Trượt
08-10-20826,299,407,001Trượt
07-10-20195,578,799,305Trượt
06-10-20729,965,782,961Trúng 965
05-10-20808,397,967,892Trượt
04-10-20594,495,192,895Trượt
03-10-20153,019,918,491Trượt
02-10-20482,690,944,883Trượt
01-10-20299,673,687,457Trượt
30-09-20433,211,192,189Trượt
29-09-20243,985,554,323Trúng 323
28-09-20068,881,108,929Trượt
27-09-20526,394,787,312Trượt
26-09-20840,567,784,789Trượt
25-09-20343,380,639,364Trượt
24-09-20718,593,448,962Trượt
23-09-20603,264,903,981Trượt
22-09-20005,527,541,486Trúng 486
21-09-20813,376,437,820Trượt
20-09-20779,042,397,759Trúng 042
19-09-20593,257,493,856Trượt
18-09-20010,973,969,324Trượt
17-09-20628,603,505,959Trượt
16-09-20306,170,713,498Trượt
15-09-20860,030,956,093Trúng 030
14-09-20067,596,231,302Trượt
13-09-20245,007,463,808Trúng 463
12-09-20239,130,621,311Trượt
11-09-20181,991,662,092Trượt
10-09-20170,537,348,849Trượt
09-09-20653,056,701,514Trượt
08-09-20022,055,572,598Trúng 022
07-09-20230,280,624,255Trượt
06-09-20248,305,747,000Trượt
05-09-20854,107,283,191Trượt
04-09-20110,049,012,334Trượt
03-09-20333,086,689,415Trượt
02-09-20824,197,541,264Trượt
01-09-20691,038,118,328Trượt
31-08-20628,104,421,003Trượt
30-08-20098,041,869,464Trượt
29-08-20992,980,430,305Trúng 305
28-08-20176,430,885,605Trượt
27-08-20964,769,902,436Trượt
26-08-20699,739,600,465Trượt
25-08-20659,758,132,765Trúng 659
24-08-20842,130,019,911Trượt
23-08-20465,396,441,663Trúng 441
22-08-20387,548,056,278Trượt
21-08-20454,654,046,850Trúng 454
20-08-20374,677,565,880Trúng 880
19-08-20192,074,245,073Trượt
18-08-20613,799,779,555Trượt
17-08-20544,832,919,594Trượt
16-08-20012,208,551,022Trượt
15-08-20425,147,980,551Trúng 980
14-08-20774,292,514,999Trúng 514
13-08-20392,839,860,451Trượt
12-08-20219,468,711,524Trượt
11-08-20717,356,128,520Trúng 128
10-08-20055,710,638,480Trượt
09-08-20704,072,013,806Trượt
08-08-20798,527,593,166Trượt
07-08-20765,914,908,614Trúng 614
06-08-20176,563,339,790Trượt
05-08-20691,756,950,924Trượt
04-08-20123,587,617,857Trúng 617
03-08-20675,222,313,379Trượt
02-08-20503,032,745,769Trượt
01-08-20329,808,798,126Trượt
31-07-20903,362,667,859Trúng 362
30-07-20326,502,965,343Trượt
29-07-20126,835,462,673Trượt
28-07-20527,756,526,382Trúng 382
27-07-20296,542,531,776Trượt
26-07-20233,391,371,187Trượt
25-07-20311,562,835,508Trúng 508
24-07-20814,256,798,746Trượt
23-07-20381,217,865,368Trượt
22-07-20511,006,634,059Trượt
21-07-20662,534,278,427Trượt
20-07-20158,629,881,949Trúng 629
19-07-20866,984,403,920Trượt
18-07-20604,180,897,592Trượt
17-07-20730,742,327,814Trúng 814
16-07-20027,322,776,511Trúng 511
15-07-20729,395,367,590Trượt
14-07-20990,487,979,270Trượt
13-07-20991,842,558,583Trượt
12-07-20779,365,875,996Trượt
11-07-20116,297,678,896Trúng 116
10-07-20969,400,274,323Trúng 969
09-07-20386,461,025,815Trượt
08-07-20852,106,893,501Trượt
07-07-20847,026,562,987Trượt
06-07-20194,470,941,716Trúng 470
05-07-20692,052,889,451Trượt
04-07-20674,170,143,187Trượt
03-07-20309,857,457,671Trượt
02-07-20062,129,266,949Trúng 129
01-07-20893,348,512,435Trúng 435
30-06-20950,879,075,309Trượt
29-06-20080,891,690,064Trượt
28-06-20274,124,796,035Trượt
27-06-20560,761,910,236Trúng 236
26-06-20242,397,316,978Trúng 316
25-06-20229,172,564,898Trượt
24-06-20757,093,585,155Trượt
23-06-20066,010,915,055Trượt
22-06-20463,224,493,571Trượt
21-06-20127,142,993,856Trúng 127
20-06-20504,814,624,418Trượt
19-06-20355,281,202,092Trượt
18-06-20958,459,541,570Trượt
17-06-20768,869,540,265Trượt
16-06-20507,962,260,149Trúng 962
15-06-20117,952,439,904Trúng 952
14-06-20253,841,824,221Trượt
13-06-20395,770,362,022Trượt
12-06-20251,493,244,903Trúng 903
11-06-20649,728,607,345Trượt
10-06-20908,259,198,895Trượt
09-06-20407,849,583,974Trượt
08-06-20551,543,961,359Trượt
07-06-20570,194,517,726Trượt
06-06-20376,735,864,930Trượt
05-06-20913,480,478,560Trúng 913
04-06-20239,453,441,259Trượt
03-06-20604,472,826,983Trượt
02-06-20717,278,786,383Trượt
01-06-20497,538,364,886Trượt