Dựa vào thông kế tuần hoàn + Tiên lượng chuẩn xác từ các chuyên gia.

 kết hợp phần mềm soi cầu cao cấp.

 chúng tôi đã xác định được DÀN 4 CON 3 CÀNG VIP có tỉ lệ ra cao nhất trong ngày.

Để nhận được DÀN 4 CON 3 CÀNG VÍP  bạn cần nạp đủ số tiền DỊCH VỤ ở Ô NẠP THẺ bên dưới

➨ Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO

 Để có chiến thắng trọn vẹn nhất hôm nay, bạn nên tham khảo thêm 1 số cầu chuẩn như dàn lô 4 con Miền Bắc hôm nay.

 Hỗ trợ qua khung chát khi gặp sự cố xảy ra.

 Chúc các bạn thắng lớn hôm nay.

Bộ 3 Càng 4 Con VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,200,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
21-06-21
20-06-21797,109,181,351Trượt
19-06-21688,220,361,702Trượt
18-06-21908,213,715,761Trúng 761
17-06-21577,444,110,000Trượt
16-06-21689,989,527,180Trượt
15-06-21554,365,347,941Trượt
14-06-21282,222,388,880Trượt
13-06-21433,557,521,033Trượt
12-06-21501,473,156,464Trượt
11-06-21029,348,800,081Trúng 348
10-06-21614,326,979,188Trúng 979
09-06-21099,272,044,568Trúng 099
08-06-21340,913,266,156Trúng 266
07-06-21783,212,654,718Trượt
06-06-21663,689,842,537Trúng 663
05-06-21154,627,779,226Trượt
04-06-21706,849,839,185Trượt
03-06-21721,074,219,007Trúng 721
02-06-21679,284,250,116Trượt
01-06-21079,048,238,919Trượt
31-05-21728,413,650,536Trúng 650
30-05-21553,904,580,079Trúng 553
29-05-21085,544,035,724Trượt
28-05-21329,402,118,076Trúng 076
27-05-21495,003,102,388Trúng 003
26-05-21716,436,532,503Trượt
25-05-21443,871,793,743Trúng 871
24-05-21011,898,488,773Trượt
23-05-21668,250,510,529Trúng 529
22-05-21729,325,816,580Trúng 325
21-05-21620,905,312,109Trượt
20-05-21372,704,447,295Trượt
19-05-21577,637,798,572Trúng 572
18-05-21559,165,302,075Trượt
17-05-21156,239,964,389Trượt
16-05-21694,501,484,688Trượt
15-05-21837,027,206,985Trượt
14-05-21497,475,047,334Trúng 047
13-05-21678,734,773,664Trúng 664
12-05-21473,311,650,391Trúng 650
11-05-21449,241,720,694Trượt
10-05-21872,803,846,989Trượt
09-05-21759,867,038,045Trượt
08-05-21859,553,129,086Trượt
07-05-21609,130,388,535Trượt
06-05-21359,329,027,372Trúng 359
05-05-21611,913,866,594Trúng 866
04-05-21540,309,462,219Trượt
03-05-21421,925,218,863Trúng 925
02-05-21203,810,966,122Trượt
01-05-21257,333,918,147Trượt
30-04-21960,410,022,247Trượt
29-04-21580,511,523,668Trượt
28-04-21304,625,328,972Trượt
27-04-21350,042,888,731Trượt
26-04-21252,964,903,043Trúng 252
25-04-21170,227,278,330Trúng 278
24-04-21421,457,193,154Trượt
23-04-21552,860,384,453Trúng 860
22-04-21801,261,887,084Trượt
21-04-21553,273,528,743Trượt
20-04-21562,475,980,594Trúng 475
19-04-21389,538,477,628Trượt
18-04-21500,549,666,211Trúng 500
17-04-21229,268,335,780Trúng 780
16-04-21358,789,795,917Trúng 789
15-04-21124,394,624,982Trúng 982
14-04-21087,295,832,822Trúng 295
13-04-21535,462,054,405Trúng 405
12-04-21512,029,408,890Trượt
11-04-21142,899,759,125Trượt
10-04-21683,313,432,032Trúng 313
09-04-21076,100,647,856Trượt
08-04-21904,687,382,484Trúng 904
07-04-21807,675,004,567Trúng 675
06-04-21736,934,686,272Trượt
05-04-21035,961,952,472Trượt
04-04-21710,527,278,808Trúng 278
03-04-21283,105,585,930Trượt
02-04-21738,670,588,795Trúng 795
01-04-21778,315,131,146Trượt
31-03-21853,996,942,691Trúng 996
30-03-21051,965,035,010Trượt
29-03-21578,390,181,657Trượt
28-03-21689,069,245,687Trượt
27-03-21062,601,689,909Trúng 601
26-03-21943,284,303,883Trượt
25-03-21879,141,294,148Trượt
24-03-21509,590,735,030Trượt
23-03-21548,095,394,639Trúng 639
22-03-21952,069,166,544Trượt
21-03-21761,944,914,722Trượt
20-03-21619,259,258,181Trượt
19-03-21550,373,838,839Trượt
18-03-21906,311,482,153Trượt
17-03-21132,467,168,216Trượt
16-03-21807,054,477,565Trúng 054
15-03-21741,961,706,643Trượt
14-03-21849,044,177,587Trúng 587
13-03-21008,835,092,085Trượt
12-03-21439,565,117,278Trúng 439
11-03-21757,722,526,516Trúng 526
10-03-21113,639,489,099Trúng 639
09-03-21920,736,140,584Trúng 736
08-03-21148,688,323,952Trượt
07-03-21478,370,844,677Trượt
06-03-21657,181,362,514Trượt
05-03-21350,021,072,992Trúng 992
04-03-21555,928,967,269Trượt
03-03-21207,644,469,821Trượt
02-03-21462,784,114,046Trúng 462
01-03-21017,731,880,063Trượt
28-02-21636,779,617,239Trượt
27-02-21325,852,244,313Trúng 313
26-02-21217,208,600,491Trúng 600
25-02-21038,178,855,422Trúng 855
24-02-21803,777,773,750Trượt
23-02-21538,171,388,238Trượt
22-02-21617,803,530,370Trượt
21-02-21645,024,621,703Trượt
20-02-21030,893,735,970Trúng 030
19-02-21103,010,299,830Trúng 103
18-02-21869,640,282,048Trượt
17-02-21895,835,561,750Trượt
16-02-21169,857,849,480Trượt
15-02-21912,118,960,372Trượt
10-02-21166,112,751,154Trượt
09-02-21874,849,638,826Trượt
08-02-21991,951,580,558Trúng 991
07-02-21516,406,592,813Trượt
06-02-21409,439,007,627Trượt
05-02-21054,188,295,520Trúng 520
04-02-21604,579,567,008Trượt
03-02-21950,641,514,529Trượt
02-02-21416,533,605,177Trượt
01-02-21595,727,827,818Trượt
31-01-21934,021,987,386Trúng 386
30-01-21600,267,240,241Trượt
29-01-21809,286,088,169Trúng 169
28-01-21457,537,812,041Trượt
27-01-21983,530,128,756Trúng 756
26-01-21744,111,371,079Trúng 079
25-01-21927,784,578,922Trượt