Dựa vào thông kế tuần hoàn + Tiên lượng chuẩn xác từ các chuyên gia.

 kết hợp phần mềm soi cầu cao cấp.

 chúng tôi đã xác định được DÀN 4 CON 3 CÀNG VIP có tỉ lệ ra cao nhất trong ngày.

Để nhận được DÀN 4 CON 3 CÀNG VÍP  bạn cần nạp đủ số tiền DỊCH VỤ ở Ô NẠP THẺ bên dưới

➨ Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO

 Để có chiến thắng trọn vẹn nhất hôm nay, bạn nên tham khảo thêm 1 số cầu chuẩn như dàn lô 4 con Miền Bắc hôm nay.

 Hỗ trợ qua khung chát khi gặp sự cố xảy ra.

 Chúc các bạn thắng lớn hôm nay.

Bộ 3 Càng 4 Con VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,200,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
14-10-19
13-10-19029,348,429,008Trúng 348
12-10-19071,495,006,507Trượt
11-10-19051,578,027,124Trượt
10-10-19238,816,946,951Trúng 946
09-10-19399,273,892,979Trượt
08-10-19737,158,883,495Trượt
07-10-19959,200,619,585Trúng 200
06-10-19275,702,906,753Trúng 275
05-10-19107,228,061,784Trượt
04-10-19564,152,246,031Trượt
03-10-19582,241,227,958Trúng 227
02-10-19812,983,881,354Trúng 881
01-10-19705,983,280,938Trượt
30-09-19498,772,964,009Trúng 964
29-09-19124,449,127,730Trúng 124
28-09-19230,122,341,907Trượt
27-09-19455,174,603,585Trượt
26-09-19457,657,656,359Trúng 657
25-09-19970,468,259,743Trúng 259
24-09-19981,510,795,691Trượt
23-09-19782,503,872,415Trượt
22-09-19074,301,319,952Trúng 074
21-09-19835,454,225,886Trượt
20-09-19334,529,451,162Trượt
19-09-19833,226,529,200Trượt
18-09-19846,985,788,079Trúng 846
17-09-19124,201,860,651Trúng 201
16-09-19998,743,124,353Trượt
15-09-19145,595,153,972Trượt
14-09-19268,175,367,313Trượt
13-09-19159,182,532,117Trúng 182
12-09-19288,739,905,152Trượt
11-09-19040,019,532,297Trượt
10-09-19541,289,401,707Trượt
09-09-19774,386,136,352Trượt
08-09-19601,572,382,304Trượt
07-09-19616,164,678,420Trúng 616
06-09-19307,489,588,198Trượt
05-09-19369,250,670,695Trượt
04-09-19144,344,933,076Trượt
03-09-19915,908,383,354Trượt
02-09-19041,452,147,837Trượt
01-09-19653,181,705,803Trượt
31-08-19648,686,408,898Trượt
30-08-19747,697,934,568Trượt
29-08-19879,373,901,792Trượt
28-08-19108,274,348,166Trượt
27-08-19233,040,662,089Trúng 662
26-08-19026,127,709,811Trượt
25-08-19866,737,875,341Trượt
24-08-19362,676,060,768Trúng 362
23-08-19801,488,497,347Trúng 347
22-08-19509,487,434,703Trượt
21-08-19021,501,883,221Trượt
20-08-19408,927,871,854Trượt
19-08-19515,787,723,421Trượt
18-08-19508,111,080,979Trúng 111
17-08-19490,275,598,769Trúng 598
16-08-19919,315,806,653Trượt
15-08-19958,609,138,221Trượt
14-08-19659,265,750,544Trượt
13-08-19291,666,981,260Trúng 981
12-08-19758,535,575,243Trượt
11-08-19512,307,257,066Trượt
10-08-19205,198,467,024Trượt
09-08-19432,737,331,061Trượt
08-08-19292,297,618,524Trượt
07-08-19326,692,471,023Trúng 326
06-08-19453,648,385,493Trúng 648
05-08-19235,780,648,603Trượt
04-08-19624,655,773,704Trượt
03-08-19333,920,489,804Trúng 333
02-08-19467,044,358,416Trượt
01-08-19252,356,992,774Trúng 356
31-07-19886,783,217,202Trượt
30-07-19546,536,757,037Trượt
29-07-19599,245,477,510Trượt
28-07-19873,401,913,125Trượt
27-07-19323,769,173,694Trúng 694
26-07-19492,036,431,749Trượt
25-07-19969,088,368,222Trượt
24-07-19587,956,456,448Trượt
23-07-19206,322,656,054Trượt
22-07-19874,023,237,677Trượt
21-07-19180,685,985,107Trượt
20-07-19771,185,520,803Trượt
19-07-19288,079,974,284Trượt
18-07-19957,507,558,988Trúng 507
17-07-19864,270,481,414Trượt
16-07-19274,304,696,762Trượt
15-07-19107,174,690,771Trúng 107
14-07-19525,360,761,352Trượt
13-07-19581,230,135,883Trượt
12-07-19130,031,763,289Trúng 289
11-07-19841,645,629,841Trượt
10-07-19576,514,807,717Trượt
09-07-19987,729,272,490Trúng 490
08-07-19707,149,524,885Trượt
07-07-19479,630,235,833Trượt
06-07-19297,695,388,097Trúng 297
05-07-19592,937,655,833Trúng 937
04-07-19744,104,449,890Trượt
03-07-19403,034,750,610Trượt
02-07-19978,491,961,777Trúng 978
01-07-19816,449,800,284Trúng 284
30-06-19987,768,926,881Trượt
29-06-19705,688,514,141Trượt
28-06-19120,182,327,215Trượt
27-06-19830,609,993,776Trúng 776
26-06-19008,987,895,052Trúng 895
25-06-19898,678,245,423Trượt
24-06-19036,219,163,817Trượt
23-06-19922,095,802,557Trúng 095
22-06-19322,537,529,195Trượt
21-06-19906,683,616,112Trượt
20-06-19357,366,434,136Trượt
19-06-19874,997,768,435Trượt
18-06-19554,309,477,598Trúng 598
17-06-19374,530,653,368Trúng 374
16-06-19401,538,694,955Trượt
15-06-19349,124,538,375Trượt
14-06-19755,803,017,356Trượt
13-06-19810,519,209,212Trượt
12-06-19747,931,347,990Trượt
11-06-19695,325,594,614Trúng 614
10-06-19335,471,797,902Trúng 797
09-06-19364,082,338,239Trúng 338
08-06-19030,692,575,733Trúng 575
07-06-19056,374,712,031Trượt
06-06-19972,869,753,588Trượt
05-06-19565,953,267,496Trúng 267
04-06-19210,896,546,391Trượt
03-06-19981,799,102,731Trượt
02-06-19624,870,673,516Trượt
01-06-19233,243,098,552Trượt
31-05-19641,131,504,172Trượt
30-05-19561,885,497,313Trượt
29-05-19997,055,436,247Trượt
28-05-19025,980,437,241Trượt
27-05-19349,369,162,247Trúng 247
26-05-19011,440,315,601Trượt
25-05-19857,387,433,151Trúng 433
24-05-19850,187,253,200Trượt
23-05-19641,508,471,583Trúng 583
22-05-19183,635,573,216Trúng 635
21-05-19934,177,309,922Trúng 934
20-05-19179,737,510,098Trượt
19-05-19235,870,016,515Trượt
18-05-19529,849,826,587Trúng 849
17-05-19183,532,394,749Trúng 532
16-05-19099,318,066,272Trượt
15-05-19041,265,077,413Trượt
14-05-19192,654,908,379Trượt
13-05-19634,293,342,662Trượt
12-05-19314,886,982,972Trúng 886
11-05-19508,466,171,500Trúng 500
10-05-19044,659,886,801Trượt
09-05-19194,532,625,375Trượt
08-05-19324,159,339,908Trượt
07-05-19530,000,228,882Trúng 530
06-05-19218,451,251,891Trượt
05-05-19460,900,391,808Trúng 900
04-05-19166,354,009,371Trúng 371
03-05-19612,893,628,561Trượt
02-05-19761,742,166,862Trúng 761
01-05-19331,596,648,647Trượt
30-04-19299,382,604,006Trúng 006
29-04-19164,515,450,755Trượt
28-04-19653,995,459,019Trúng 019
27-04-19001,649,029,416Trúng 029
26-04-19929,920,935,808Trượt
25-04-19924,322,891,305Trượt
24-04-19538,979,997,298Trượt
23-04-19610,901,469,813Trượt
22-04-19340,594,692,274Trượt
21-04-19678,263,103,248Trúng 103
20-04-19688,284,438,083Trượt
19-04-19159,650,057,835Trượt
18-04-19687,743,629,508Trượt
17-04-19415,112,169,662Trượt
16-04-19070,373,418,057Trượt
15-04-19865,765,953,836Trượt
14-04-19525,655,270,851Trượt
13-04-19838,181,296,279Trúng 181
12-04-19832,576,054,308Trúng 308
11-04-19099,236,677,636Trúng 236
10-04-19913,645,898,284Trúng 284
09-04-19316,008,474,884Trượt
08-04-19162,110,886,320Trúng 110
07-04-19909,842,420,764Trúng 764
06-04-19051,147,809,188Trúng 188
05-04-19618,243,458,708Trúng 458
04-04-19620,896,023,084Trúng 084
03-04-19821,843,934,751Trúng 934
02-04-19871,760,590,636Trượt
01-04-19323,926,788,396Trượt
31-03-19120,836,786,705Trượt