Dựa vào thông kế tuần hoàn + Tiên lượng chuẩn xác từ các chuyên gia.

 kết hợp phần mềm soi cầu cao cấp.

 chúng tôi đã xác định được DÀN 4 CON 3 CÀNG VIP có tỉ lệ ra cao nhất trong ngày.

Để nhận được DÀN 4 CON 3 CÀNG VÍP  bạn cần nạp đủ số tiền DỊCH VỤ ở Ô NẠP THẺ bên dưới

➨ Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO

 Để có chiến thắng trọn vẹn nhất hôm nay, bạn nên tham khảo thêm 1 số cầu chuẩn như dàn lô 4 con Miền Bắc hôm nay.

 Hỗ trợ qua khung chát khi gặp sự cố xảy ra.

 Chúc các bạn thắng lớn hôm nay.

Bộ 3 Càng 4 Con VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,200,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
04-04-20
31-03-20011,967,480,771Trượt
30-03-20502,589,435,940Trượt
29-03-20559,227,585,122Trượt
28-03-20752,452,012,179Trượt
27-03-20024,226,654,022Trượt
26-03-20897,326,476,005Trượt
25-03-20296,817,514,531Trúng 296
24-03-20578,963,608,784Trúng 578
23-03-20927,642,872,174Trượt
22-03-20209,663,451,220Trượt
21-03-20589,932,717,794Trượt
20-03-20945,806,009,731Trượt
19-03-20656,729,218,221Trượt
18-03-20557,489,474,001Trúng 489
17-03-20556,536,328,846Trượt
16-03-20741,625,016,616Trượt
15-03-20251,359,496,383Trượt
14-03-20506,675,500,321Trượt
13-03-20043,091,606,118Trúng 118
12-03-20349,810,628,573Trượt
11-03-20229,325,137,224Trúng 224
10-03-20205,455,888,709Trượt
09-03-20377,974,576,266Trượt
08-03-20416,446,267,316Trượt
07-03-20764,774,073,827Trượt
06-03-20051,817,282,804Trượt
05-03-20864,509,950,802Trượt
04-03-20938,869,068,268Trượt
03-03-20413,049,004,634Trượt
02-03-20988,355,787,260Trúng 787
01-03-20583,179,579,832Trượt
29-02-20511,805,684,499Trúng 805
28-02-20321,659,058,788Trượt
27-02-20159,015,753,346Trượt
26-02-20146,410,915,038Trúng 146
25-02-20119,867,069,520Trượt
24-02-20609,262,632,767Trúng 609
23-02-20991,301,271,605Trượt
22-02-20627,923,733,335Trượt
21-02-20329,089,007,527Trúng 089
20-02-20595,325,380,248Trượt
19-02-20921,670,572,139Trượt
18-02-20536,315,080,616Trúng 616
17-02-20735,894,761,817Trúng 817
16-02-20834,915,398,032Trượt
15-02-20417,428,357,267Trúng 417
14-02-20812,232,187,615Trượt
13-02-20347,096,284,799Trượt
12-02-20051,747,234,683Trúng 747
11-02-20693,587,367,347Trượt
10-02-20712,807,552,593Trượt
09-02-20724,828,487,125Trượt
08-02-20145,022,453,171Trượt
07-02-20668,539,973,236Trúng 973
06-02-20856,859,580,912Trượt
05-02-20164,270,254,041Trượt
04-02-20125,821,494,900Trượt
03-02-20749,240,203,084Trượt
02-02-20542,672,251,434Trúng 434
01-02-20258,579,639,377Trượt
31-01-20782,718,057,668Trượt
30-01-20348,814,712,501Trúng 712
29-01-20389,649,631,554Trúng 389
28-01-20940,048,700,657Trúng 940
23-01-20875,296,855,842Trúng 875
22-01-20296,225,448,258Trượt
21-01-20962,464,897,805Trúng 897
20-01-20851,201,563,578Trượt
19-01-20921,687,525,878Trúng 921
18-01-20663,637,113,625Trượt
17-01-20490,571,583,764Trúng 571
16-01-20782,171,134,976Trúng 782
15-01-20324,582,813,311Trượt
14-01-20416,439,436,164Trúng 164
13-01-20202,244,078,610Trúng 244
12-01-20256,193,730,343Trượt
11-01-20496,417,670,658Trúng 658
10-01-20006,396,367,100Trúng 396
09-01-20034,328,953,366Trượt
08-01-20236,539,727,689Trượt
07-01-20807,735,537,761Trượt
06-01-20515,569,914,861Trượt
05-01-20481,641,721,972Trúng 721
04-01-20030,170,314,262Trượt
03-01-20143,905,025,056Trúng 143
02-01-20114,306,604,213Trúng 604
01-01-20905,248,358,411Trúng 905
31-12-19114,862,163,181Trượt
30-12-19582,483,879,305Trượt
29-12-19676,656,603,925Trượt
28-12-19197,615,243,239Trượt
27-12-19249,477,992,950Trúng 477
26-12-19594,709,013,680Trượt
25-12-19530,984,886,134Trượt
24-12-19773,162,716,726Trúng 726
23-12-19584,508,897,377Trượt
22-12-19958,173,369,791Trượt
21-12-19909,017,331,298Trượt
20-12-19027,884,282,448Trượt
19-12-19449,033,340,389Trượt
18-12-19027,065,380,984Trượt
17-12-19431,481,448,717Trượt
16-12-19927,587,068,102Trúng 068
15-12-19634,538,261,473Trượt
14-12-19310,487,640,512Trượt
13-12-19933,957,096,831Trượt
12-12-19587,109,207,668Trượt
11-12-19672,585,371,485Trúng 585
10-12-19008,233,257,339Trúng 233
09-12-19804,052,188,767Trượt
08-12-19789,840,373,641Trúng 840
07-12-19823,620,668,347Trượt
06-12-19522,458,707,993Trượt
05-12-19029,960,086,988Trượt
04-12-19076,864,125,579Trượt
03-12-19898,061,818,269Trượt
02-12-19815,188,376,263Trượt
01-12-19596,818,109,681Trượt
30-11-19079,605,986,133Trượt
29-11-19807,246,848,469Trượt
28-11-19887,510,509,300Trượt
27-11-19738,257,227,600Trúng 257
26-11-19154,407,031,170Trúng 031
25-11-19501,036,513,291Trượt
24-11-19408,742,385,589Trúng 742
23-11-19042,736,251,482Trúng 736
22-11-19954,068,734,219Trượt
21-11-19390,315,447,035Trúng 315
20-11-19751,153,880,990Trúng 751
19-11-19417,617,122,215Trượt
18-11-19583,467,964,865Trượt
17-11-19736,043,153,842Trượt
16-11-19797,819,143,518Trượt
15-11-19334,282,722,768Trượt
14-11-19366,003,577,358Trúng 358
13-11-19384,062,423,204Trượt
12-11-19662,744,611,627Trúng 744
11-11-19114,005,116,375Trúng 116
10-11-19310,794,841,824Trúng 310
09-11-19811,658,549,428Trượt
08-11-19802,222,892,193Trúng 892
07-11-19567,861,024,578Trúng 024
06-11-19441,036,319,168Trượt
05-11-19769,912,744,888Trượt
04-11-19498,736,132,170Trượt
03-11-19688,903,086,680Trượt
02-11-19041,204,388,688Trượt
01-11-19762,584,628,464Trượt
31-10-19082,513,018,428Trượt
30-10-19261,591,436,698Trúng 698
29-10-19613,065,864,821Trượt
28-10-19730,309,423,883Trượt
27-10-19035,209,576,249Trượt
26-10-19421,770,294,211Trượt
25-10-19816,739,035,322Trượt
24-10-19074,200,079,789Trúng 074
23-10-19827,753,333,651Trúng 753
22-10-19920,681,234,459Trượt
21-10-19981,752,463,428Trượt
20-10-19322,514,809,814Trượt
19-10-19978,073,643,520Trượt
18-10-19897,091,587,663Trúng 897
17-10-19322,580,461,362Trúng 461
16-10-19571,161,431,528Trượt
15-10-19418,540,930,667Trúng 930
14-10-19165,511,304,942Trúng 511
13-10-19029,348,429,008Trúng 348
12-10-19071,495,006,507Trượt
11-10-19051,578,027,124Trượt
10-10-19238,816,946,951Trúng 946
09-10-19399,273,892,979Trượt
08-10-19737,158,883,495Trượt
07-10-19959,200,619,585Trúng 200
06-10-19275,702,906,753Trúng 275
05-10-19107,228,061,784Trượt
04-10-19564,152,246,031Trượt
03-10-19582,241,227,958Trúng 227
02-10-19812,983,881,354Trúng 881
01-10-19705,983,280,938Trượt
30-09-19498,772,964,009Trúng 964
29-09-19124,449,127,730Trúng 124
28-09-19230,122,341,907Trượt
27-09-19455,174,603,585Trượt
26-09-19457,657,656,359Trúng 657
25-09-19970,468,259,743Trúng 259
24-09-19981,510,795,691Trượt
23-09-19782,503,872,415Trượt
22-09-19074,301,319,952Trúng 074
21-09-19835,454,225,886Trượt
20-09-19334,529,451,162Trượt
19-09-19833,226,529,200Trượt
18-09-19846,985,788,079Trúng 846
17-09-19124,201,860,651Trúng 201
16-09-19998,743,124,353Trượt
15-09-19145,595,153,972Trượt
14-09-19268,175,367,313Trượt
13-09-19159,182,532,117Trúng 182
12-09-19288,739,905,152Trượt
11-09-19040,019,532,297Trượt
10-09-19541,289,401,707Trượt