chúng tôi đã xác định được DÀN 10 CON 3 CÀNG VIP có tỉ lệ ra cao nhất trong ngày.

 Dựa vào thông kế tuần hoàn + Tiên lượng chuẩn xác từ các chuyên gia, kết hợp phần mềm soi cầu cao cấp.

 Để nhận được DÀN 10 CON 3 CÀNG VÍP  bạn cần nạp đủ số tiền DỊCH VỤ ở Ô NẠP THẺ bên dưới

 Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO

 Số sẽ hiện ra khi bạn nạp đầy đủ số tiền.

 cam kết số đúng như các bạn đá thấy trên khung thống kê, trượt là trượt –  trúng là trúng

 Để có chiến thắng trọn vẹn hơn bạn nên tham khảo thêm cầu song thủ lô miền bắc hôm nay.

 Chúc các bạn chiến thắng hôm nay.

Bộ 3 Càng 10 Con VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
24-09-20
24-09-20805,849,697,246,674,769,593,148,877,978Trượt
23-09-20040,603,457,583,919,048,077,897,640,823Trượt
22-09-20041,379,216,805,589,073,286,466,432,623Trượt
21-09-20873,802,587,420,289,349,313,071,379,959Trượt
20-09-20235,739,150,809,481,351,490,762,095,438Trượt
19-09-20316,365,919,254,428,058,511,552,549,155Trượt
18-09-20928,958,290,644,234,274,520,562,031,502Trúng 290
17-09-20581,225,927,432,020,170,360,579,173,423Trúng 170
16-09-20823,162,602,486,870,626,845,926,801,676Trượt
15-09-20030,292,788,874,484,855,119,170,984,864Trúng 030
14-09-20977,387,934,713,107,384,958,055,489,823Trúng 489
13-09-20959,089,414,682,921,735,842,824,143,311Trượt
12-09-20694,139,324,278,239,910,082,880,219,167Trúng 880
11-09-20600,736,505,760,237,498,307,328,242,214Trượt
10-09-20990,589,629,316,411,541,944,836,212,744Trượt
09-09-20450,000,589,139,797,004,120,403,881,375Trúng 000
08-09-20341,123,382,910,561,787,702,116,923,456Trượt
07-09-20770,915,731,578,387,968,559,034,421,465Trượt
06-09-20194,244,716,846,709,172,993,574,487,933Trúng 993
05-09-20956,181,040,085,611,195,848,321,382,497Trúng 085
04-09-20042,864,688,630,904,435,621,028,825,844Trượt
03-09-20997,821,814,951,180,894,296,306,897,929Trúng 180
02-09-20611,290,534,142,583,087,427,284,174,148Trúng 148
01-09-20979,557,579,169,909,463,632,973,855,503Trúng 557
31-08-20614,453,727,358,210,822,799,619,003,381Trúng 358
30-08-20812,783,840,526,222,033,319,500,544,863Trúng 783
29-08-20895,766,994,370,626,262,287,803,510,016Trượt
28-08-20757,971,128,486,245,545,015,233,505,448Trúng 448
27-08-20892,795,434,922,483,496,258,564,618,617Trúng 496
26-08-20441,882,810,284,329,216,733,333,467,820Trúng 882
25-08-20828,904,717,084,654,659,571,878,973,537Trúng 659
24-08-20688,700,901,478,173,123,397,940,649,316Trúng 316
23-08-20332,256,866,448,892,080,357,303,126,746Trượt
22-08-20064,924,519,571,444,297,535,277,046,442Trúng 535
21-08-20640,454,625,643,887,128,535,303,748,325Trúng 454
20-08-20775,703,271,928,475,880,316,878,434,577Trúng 880
19-08-20705,726,945,327,710,810,970,083,501,596Trúng 501
18-08-20437,368,445,379,263,882,002,845,205,930Trúng 437
17-08-20548,108,438,359,637,514,481,628,162,052Trúng 548
16-08-20354,749,351,758,514,434,415,609,983,477Trượt
15-08-20741,484,009,765,920,071,193,274,594,980Trúng 980
14-08-20691,509,674,112,981,546,813,401,508,526Trượt
13-08-20688,075,437,878,857,664,367,598,096,027Trúng 857
12-08-20239,974,526,679,161,265,843,465,062,434Trượt
11-08-20740,016,715,301,229,583,435,747,405,188Trượt
10-08-20511,657,128,740,551,118,493,308,870,492Trượt
09-08-20675,893,819,219,310,688,728,557,516,797Trượt
08-08-20099,726,944,664,142,098,829,932,513,035Trượt
07-08-20740,626,228,629,478,845,831,013,670,614Trúng 614
06-08-20238,023,503,911,536,269,657,563,075,494Trượt
05-08-20254,746,796,422,617,840,755,678,050,049Trượt
04-08-20079,592,940,635,428,905,812,617,481,989Trúng 617
03-08-20388,205,752,206,512,836,541,029,359,552Trúng 836
02-08-20611,092,453,580,339,961,327,070,303,193Trúng 611
01-08-20766,239,168,793,569,398,747,593,211,205Trượt
31-07-20171,562,839,624,505,448,746,727,983,362Trúng 362
30-07-20920,914,563,567,648,047,614,699,239,683Trúng 563
29-07-20184,893,377,315,125,488,014,277,311,260Trượt
28-07-20966,718,484,037,382,710,352,526,252,993Trúng 382
27-07-20496,931,870,636,264,783,032,899,232,878Trúng 931
26-07-20128,504,202,815,834,540,976,154,384,043Trúng 154
25-07-20082,059,055,682,518,090,330,002,968,438Trượt
24-07-20654,494,029,567,730,603,632,671,508,894Trượt
23-07-20629,849,624,448,263,891,949,927,592,385Trúng 592
22-07-20633,279,968,083,404,942,147,055,719,307Trúng 942
21-07-20812,123,113,393,088,145,255,312,763,257Trúng 088
20-07-20864,289,629,167,251,228,543,895,670,850Trúng 629
19-07-20562,983,596,694,571,997,771,215,517,003Trượt
18-07-20519,421,612,975,425,874,586,443,292,595Trúng 586
17-07-20012,239,002,043,232,962,165,570,774,724Trượt
16-07-20507,511,701,444,794,624,133,343,814,779Trúng 511
15-07-20653,003,190,742,179,419,102,200,570,855Trúng 102
14-07-20174,789,914,897,779,229,326,510,573,151Trúng 789
13-07-20020,792,438,430,707,716,442,082,119,182Trượt
12-07-20045,672,745,991,386,625,890,540,026,963Trúng 890
11-07-20110,147,570,904,309,314,686,073,334,987Trượt
10-07-20093,667,143,311,870,037,766,788,090,913Trượt
09-07-20327,673,575,178,558,167,741,211,812,091Trúng 091
08-07-20206,468,473,230,047,934,362,747,700,170Trượt
07-07-20860,197,261,904,856,717,896,327,485,322Trúng 860
06-07-20074,384,470,789,850,559,227,608,973,699Trúng 470
05-07-20262,785,364,823,054,036,573,467,986,826Trượt
04-07-20245,987,833,382,208,625,764,344,038,899Trượt
03-07-20857,631,946,458,916,327,138,827,670,544Trúng 827
02-07-20526,015,838,413,388,054,531,881,678,990Trượt
01-07-20708,488,823,684,865,765,486,037,435,221Trúng 435
30-06-20448,803,792,633,523,177,131,922,777,370Trượt
29-06-20832,503,166,848,745,975,772,683,336,017Trượt
28-06-20770,755,906,745,169,480,265,991,878,016Trượt
27-06-20227,074,151,252,221,236,884,626,876,237Trúng 236
26-06-20975,599,316,728,525,451,010,308,444,066Trúng 316
25-06-20244,057,739,428,211,503,328,076,778,077Trượt
24-06-20613,740,439,754,041,925,519,047,328,262Trượt
23-06-20202,826,314,062,297,873,593,528,380,934Trúng 062
22-06-20617,285,359,132,090,791,822,481,642,193Trúng 617
21-06-20505,719,008,394,127,044,418,141,386,002Trúng 127
20-06-20769,121,969,682,739,058,817,239,650,137Trúng 969
19-06-20882,518,973,318,931,743,863,794,743,895Trượt
18-06-20046,810,440,673,690,533,872,726,977,288Trượt
17-06-20377,763,630,222,927,832,338,854,552,517Trúng 517
16-06-20590,051,778,892,746,704,482,084,962,640Trúng 962
15-06-20275,543,909,523,654,673,128,526,493,537Trượt
14-06-20941,368,466,645,919,554,397,374,976,044Trúng 374
13-06-20961,277,644,761,302,394,767,396,718,038Trúng 761
12-06-20175,090,068,992,954,092,744,319,379,654Trượt
11-06-20697,855,443,968,631,477,874,848,395,988Trượt
10-06-20534,982,287,078,991,482,047,371,335,235Trượt
09-06-20174,285,542,787,960,938,840,737,555,123Trượt
08-06-20444,267,244,183,967,911,987,727,568,860Trúng 860
07-06-20012,683,040,247,583,568,039,174,503,220Trúng 039
06-06-20733,616,050,932,156,728,414,125,170,345Trúng 932
05-06-20701,506,496,529,586,294,816,564,539,505Trượt
04-06-20153,895,278,899,022,967,707,521,713,975Trúng 278
03-06-20500,643,301,321,984,439,601,996,429,927Trúng 500
02-06-20165,729,608,019,937,875,042,805,648,018Trượt
01-06-20374,527,742,469,771,932,918,289,298,073Trượt