chúng tôi đã xác định được DÀN 10 CON 3 CÀNG VIP có tỉ lệ ra cao nhất trong ngày.

 Dựa vào thông kế tuần hoàn + Tiên lượng chuẩn xác từ các chuyên gia, kết hợp phần mềm soi cầu cao cấp.

 Để nhận được DÀN 10 CON 3 CÀNG VÍP  bạn cần nạp đủ số tiền DỊCH VỤ ở Ô NẠP THẺ bên dưới

 Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO

 Số sẽ hiện ra khi bạn nạp đầy đủ số tiền.

 cam kết số đúng như các bạn đá thấy trên khung thống kê, trượt là trượt –  trúng là trúng

 Để có chiến thắng trọn vẹn hơn bạn nên tham khảo thêm cầu song thủ lô miền bắc hôm nay.

 Chúc các bạn chiến thắng hôm nay.

Bộ 3 Càng 10 Con VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
15-07-20
14-07-20174,789,914,897,779,229,326,510,573,151Trúng 789
13-07-20020,792,438,430,707,716,442,082,119,182Trượt
12-07-20045,672,745,991,386,625,890,540,026,963Trúng 890
11-07-20110,147,570,904,309,314,686,073,334,987Trượt
10-07-20093,667,143,311,870,037,766,788,090,913Trượt
09-07-20327,673,575,178,558,167,741,211,812,091Trúng 091
08-07-20206,468,473,230,047,934,362,747,700,170Trượt
07-07-20860,197,261,904,856,717,896,327,485,322Trúng 860
06-07-20074,384,470,789,850,559,227,608,973,699Trúng 470
05-07-20262,785,364,823,054,036,573,467,986,826Trượt
04-07-20245,987,833,382,208,625,764,344,038,899Trượt
03-07-20857,631,946,458,916,327,138,827,670,544Trúng 827
02-07-20526,015,838,413,388,054,531,881,678,990Trượt
01-07-20708,488,823,684,865,765,486,037,435,221Trúng 435
30-06-20448,803,792,633,523,177,131,922,777,370Trượt
29-06-20832,503,166,848,745,975,772,683,336,017Trượt
28-06-20770,755,906,745,169,480,265,991,878,016Trượt
27-06-20227,074,151,252,221,236,884,626,876,237Trúng 236
26-06-20975,599,316,728,525,451,010,308,444,066Trúng 316
25-06-20244,057,739,428,211,503,328,076,778,077Trượt
24-06-20613,740,439,754,041,925,519,047,328,262Trượt
23-06-20202,826,314,062,297,873,593,528,380,934Trúng 062
22-06-20617,285,359,132,090,791,822,481,642,193Trúng 617
21-06-20505,719,008,394,127,044,418,141,386,002Trúng 127
20-06-20769,121,969,682,739,058,817,239,650,137Trúng 969
19-06-20882,518,973,318,931,743,863,794,743,895Trượt
18-06-20046,810,440,673,690,533,872,726,977,288Trượt
17-06-20377,763,630,222,927,832,338,854,552,517Trúng 517
16-06-20590,051,778,892,746,704,482,084,962,640Trúng 962
15-06-20275,543,909,523,654,673,128,526,493,537Trượt
14-06-20941,368,466,645,919,554,397,374,976,044Trúng 374
13-06-20961,277,644,761,302,394,767,396,718,038Trúng 761
12-06-20175,090,068,992,954,092,744,319,379,654Trượt
11-06-20697,855,443,968,631,477,874,848,395,988Trượt
10-06-20534,982,287,078,991,482,047,371,335,235Trượt
09-06-20174,285,542,787,960,938,840,737,555,123Trượt
08-06-20444,267,244,183,967,911,987,727,568,860Trúng 860
07-06-20012,683,040,247,583,568,039,174,503,220Trúng 039
06-06-20733,616,050,932,156,728,414,125,170,345Trúng 932
05-06-20701,506,496,529,586,294,816,564,539,505Trượt
04-06-20153,895,278,899,022,967,707,521,713,975Trúng 278
03-06-20500,643,301,321,984,439,601,996,429,927Trúng 500
02-06-20165,729,608,019,937,875,042,805,648,018Trượt
01-06-20374,527,742,469,771,932,918,289,298,073Trượt
31-05-20786,125,717,311,260,986,360,834,919,875Trúng 834
30-05-20007,433,088,702,583,964,706,187,783,270Trúng 964
29-05-20930,311,873,884,275,573,783,017,808,758Trượt
28-05-20249,104,481,561,910,407,913,234,881,859Trúng 913
27-05-20616,158,139,545,935,576,418,561,048,305Trúng 561
26-05-20747,974,154,523,756,285,649,503,429,379Trúng 154
25-05-20596,513,416,211,811,098,736,217,976,992Trúng 211
24-05-20395,602,964,646,895,574,432,829,511,069Trượt
23-05-20706,306,262,771,249,688,867,487,791,991Trúng 991
22-05-20430,671,465,768,765,399,470,190,029,298Trúng 298
21-05-20738,063,670,655,544,315,044,106,909,557Trúng 738
20-05-20265,787,092,507,986,952,784,942,127,438Trúng 265
19-05-20334,749,911,919,852,861,595,614,677,761Trượt
18-05-20409,261,998,933,918,624,554,129,952,184Trúng 554
17-05-20720,401,435,151,317,955,342,075,291,172Trượt
16-05-20175,478,417,255,394,187,846,576,063,513Trượt
15-05-20431,616,753,140,176,776,116,064,427,868Trượt
14-05-20851,963,174,147,386,035,590,340,857,453Trúng 963
13-05-20887,820,044,646,893,142,324,823,697,012Trượt
12-05-20452,943,213,009,592,256,431,498,764,424Trúng 009
11-05-20745,161,419,702,977,841,388,167,352,105Trúng 419
10-05-20631,099,876,539,765,231,177,442,668,240Trúng 765
09-05-20964,227,517,122,064,770,497,576,522,261Trúng 770
08-05-20205,155,041,921,186,304,518,699,450,403Trượt
07-05-20125,776,102,707,395,411,294,873,790,506Trượt
06-05-20336,003,640,031,588,125,773,688,916,806Trúng 336
05-05-20252,206,163,872,234,503,571,481,634,491Trúng 872
04-05-20662,890,656,243,069,893,858,124,681,049Trúng 662
03-05-20026,796,576,161,407,247,303,302,643,776Trúng 247
02-05-20632,573,849,525,644,205,959,102,324,954Trúng 632
01-05-20148,059,573,853,419,166,105,298,878,634Trúng 166
30-04-20160,239,119,402,545,542,530,794,943,889Trượt
29-04-20123,079,979,282,043,096,998,303,845,298Trúng 298
28-04-20698,563,804,145,020,420,788,555,930,717Trượt
27-04-20384,874,340,561,230,385,367,877,374,887Trúng 561
26-04-20684,758,571,206,587,058,832,227,365,807Trượt
25-04-20575,087,965,992,420,998,874,898,129,040Trượt
24-04-20466,994,334,860,901,390,038,746,421,558Trượt
23-04-20451,437,330,526,439,503,648,708,674,027Trúng 503
31-03-20596,119,788,514,843,756,639,721,481,968Trượt
30-03-20452,513,569,164,802,972,092,769,902,587Trúng 902
29-03-20737,269,122,492,914,100,702,078,836,120Trúng 914
28-03-20525,276,599,007,094,528,697,048,169,699Trượt
27-03-20675,936,293,504,681,118,871,798,738,801Trượt
26-03-20869,360,356,211,076,437,670,135,940,162Trúng 135
25-03-20705,797,549,902,082,296,895,150,820,982Trúng 296
24-03-20364,441,634,259,253,136,653,869,492,523Trượt
23-03-20135,077,192,123,625,181,702,982,427,215Trúng 123
22-03-20487,024,417,086,721,138,638,904,333,158Trúng 024
21-03-20424,715,502,575,110,383,379,521,011,212Trúng 521
20-03-20736,673,899,196,489,348,267,695,763,716Trúng 736
19-03-20282,920,321,596,104,407,680,683,802,223Trượt
18-03-20596,752,764,122,382,716,100,186,415,361Trượt
17-03-20347,266,011,267,458,160,333,494,975,275Trúng 267
16-03-20118,076,994,225,357,148,455,928,550,290Trượt
15-03-20208,958,817,320,132,790,217,901,463,632Trúng 901
14-03-20404,664,602,915,392,121,413,927,521,491Trúng 915
13-03-20809,813,113,283,944,900,976,720,038,118Trúng 118
12-03-20957,133,408,614,535,018,474,318,268,942Trượt
11-03-20552,224,274,206,820,582,356,844,949,683Trúng 224
10-03-20068,036,898,006,916,549,506,613,729,807Trúng 549
09-03-20585,772,792,664,384,899,357,135,973,237Trúng 973
08-03-20089,157,154,238,196,859,060,539,381,058Trúng 060
07-03-20127,051,321,785,237,832,368,204,977,033Trúng 368
06-03-20018,082,942,854,343,726,403,150,891,635Trúng 854
05-03-20991,982,440,487,506,001,210,383,211,256Trúng 991
04-03-20036,581,567,345,022,223,538,627,125,252Trúng 223
03-03-20654,590,016,167,588,988,416,035,382,142Trượt
02-03-20201,570,888,821,981,276,627,483,526,367Trượt
01-03-20895,211,479,929,812,007,839,535,336,976Trượt